W zw. z tragiczną śmiercią Andrzeja Leppera

Komunikat prasowy  Zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

w zw. z tragiczną śmiercią pana Andrzeja Leppera, Przewodniczącego  Partii oraz Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona

Z głębokim żalem i smutkiem przyjmujemy wiadomość o tragicznej śmierci pana Andrzeja Leppera.  Rodzinie, a także bliskim i współpracownikom Pana Przewodniczącego Samoobrony składamy wyrazy kondolencji i  szczerego współczucia .
Znaliśmy pana Andrzeja Leppera  jako działacza politycznego zaangażowanego  w sprawy Polski i Polaków . Nie podzielaliśmy wszystkich Jego koncepcji i form działania, ale darzyliśmy szacunkiem poświęcenie  oraz wyobraźnię polityczną Pana Przewodniczącego , a także niezłomną wolę w dążeniach do  odzyskania przez Polskę statusu suwerennego państwa .  To zdecydowało, że właśnie Jego kandydaturę poparliśmy w wyborach prezydenckich w 2010 r.
W kontaktach osobistych, a także dyskusjach w trakcie publicznych spotkań środowisk patriotyczno-narodowych  w bieżącym roku utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że Andrzej Lepper posiada własne, dalekosiężne plany polityczne i dlatego  Jego tragiczna śmierć, w trakcie rozpoczętej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, skłania do zadumy  nad powodami i okolicznościami śmierci Przewodniczącego Samoobrony.
Domagamy się od Policji Państwowej i Prokuratury rzetelnego postępowania wyjaśniającego, a od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości domagamy się otoczenia szczególnym nadzorem toczącego się postępowania.
Zwracamy się jednocześnie do polskich środowisk narodowo- patriotycznych z inicjatywą  powołania wspólnymi siłami  –  niezależnej, społecznej komisji do wyjaśnienia okoliczności śmierci Pana Andrzeja Leppera.  Do prac tej komisji winni być także zaproszeni międzynarodowi obserwatorzy i konsultanci, w związku z tym, że działalność Andrzeja Leppera dotykała wielu ważnych kwestii  o znaczeniu dla bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Zarząd Stowarzyszenia
Wierni Polsce Suwerennej
Paweł Ziemiński
Stanisław Baj
Bohdan Poręba
Dariusz Kosiur
Tadeusz Dylak
Andrzej Skorski
Ryszard Nosiński
Warszawa, 6 sierpnia 2011 r.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/