What AIPAC Zionist Terrorist Attorneys Do Not Want You To Know / Czego nie chcą ujawnić prawnicy-terroryści, syjoniści AIPAC

What AIPAC Zionist Terrorist Attorneys Do Not Want You To Know

Czego nie chcą ujawnić prawnicy-terroryści, syjoniści AIPAC
   
AIPAC Terrorist Members Disguised As Arab Terrorists / Terroryści członkowie AIPAC przebrani za terrorystów arabskich
Backed and Supported By DLA Piper Law Firm
Solomon Ward Seidenwurm & Smith Law Firm / Poparci przez firmy prawnicze DLA Piper i Solomon Ward Seidenwurm & Smith

                          The picture above are Israeli Rabbis blessing Murder / Rabini izraelscy błogosławią mordestwo


The picture above are Israeli Rabbis blessing murder with chemical bombs / Rabini izraelscy błogosławią mordestwo bombami chemicznymi

 

The picture above are Israeli Rabbis signing and blessing bombs to murder humans / Rabini izraelscy podpisują i błogosławią bomby przeznaczone do zabijania ludzi


The picture above are Israeli Rabbis signing and blessing bombs to murder humans / Rabini izraelscy podpisują i błogosławią bomby przeznaczone do zabijania ludzi


The picture above are Israeli Rabbis blessing murder as Israeli soldiers load chemical bombs to murder humans / Rabini izraelscy błogosławią morderstwo, podczas gdy żołnierze izraelscy ładują bomby przeznaczone do zabijania ludzi


The picture above are Israeli soldiers holding chemical bombs ready to be blessed by Israeli Rabbis / Zołnierze izraelscy trzymają bomby chemiczne gotowe do błogosławieństwa przez rabinów izraelskich


The picture above is what a Israeli chemical bomb looks like on the inside / Przekrój przez izraelską bombę chemiczną


Israel Zionist Terrorist Supreme Court Pyramid (See the blue pyramid with an eye) / Piramida (niebieska, z okiem) na budynku izraelskiego Najwyższego Sądu Syjonistów-Terrorystów


                    
The picture above are Israeli Rabbis signing and blessing bombs to be used on humans / Rabini izraelscy podpisują i błogosławią bomby przeznaczone do zabijania ludzi

        
The picture above are Israeli children signing bombs to murder humans / Dzieci izraelskie podpisują bomby przeznaczone do zabijania ludzi

               
The picture above are Israeli Rabbis dancing and singing for murder of humans with chemical bombs / Rabini izraelscy tańczą i śpiewają na zabijanie ludzi bombami chemicznymi

           
The picture above are Israeli children signing bombs to murder humans / Dzieci izraelskie podpisują bomby przeznaczone do zabijania ludzi

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/