Niepokojące głosy dotyczące procesu Jana Kobylańskiego

Niepokojące głosy dotyczące procesu Jana Kobylańskiego

Drodzy Przyjaciele , Polacy!
 
Dochodzą nas niepokojące  informacje  z  środowiska prawniczego  obserwującego proces karny wytoczony przez Wielkiego Patriotę z Urugwaju  Jana Kobylańskiego  19 oszczercom  z liberalnych mediów,   że proces  ten ma być zakończony brakiem skazania , z powodu przedawnienia  się przewinień
u wszystkich 19 oskarżonych.
Jest niebywałym skandalem przekraczającym percepcję cywilizowanego człowieka , że w czasie trwania  6 letniego procesu , przy jasno udowodnionych zarzutach przewinień,  proces karny może się zakończyć  przedawnieniem.    Uważamy, że  sędzia prowadzący tak sprawę i jego przełożony Prezes Sądu, powinni zakończyć dyscyplinarnie swoja prawniczą karierę i nigdy nie być dopuszczeni do rozstrzygania  cudzych spraw.
Jeżeli te nasze  informacje i przypuszczenia będą prawdziwe to będzie znaczyć,  że system prawny w Polsce  skompromitował się ostatecznie
i staliśmy się państwem  „umiarkowanego bezprawia”  czyli całe nasze nadzieje na życie w cywilizowanym świecie popadły w ruinę a oskarżeni
w tym procesie: Adam  Michnik , Jarosława  Gugała ,  Michał Lizut , Ryszard  Schnepf i 15 pozostałych,  swoją bezkarnością złamią wszelkie reguły państwa prawa.
Czekamy więc  na  kolejną rozprawę dnia  16 grudnia 2011 r.  w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul Solidarności 127 sala 238 godz. 10 00
pełni niepokoju i narastającego buntu.  Bo tak dalej być nie może.
Zniszczono polski przemysł , zniszczono polskie rolnictwo, zniszczono polską armie, polską oświatę i kulturę a teraz  praworządność zmierza ku upadkowi.
 
Za
Społeczny Komitet Wspierania Jana Kobylańskiego w Walce
z ANTYPOLONIZMEM
 
gen ds. Jan G. Grudniewski, inż. Jan Strzeżek,
dr Eugeniusz Sendecki „TELEWIZJA NARODOWA”
 
Warszawa 14-12-2011 r.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/