Iran Hits US Satellite / Iran trafił w satelitę USA

Iran Hits US Satellite / Iran trafił w satelitę USA

Roy Tov: “… Iran blinded a CIA spy satellite. … Iran stunned the West by accurately aiming a laser burst at an American satellite in a never before reported incident….”
Polish / Polski
Roy Tov: …Iran unieszdodliwił satelitę szpiegowskiego CIA […] Iran zdumiał Zachód dokładnie celując laserem w satelitę USA w incydencie nigdy przedtem nienotowanym…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/