Roy Tov: Empire Celebrates Hanukkah / Imperium świętuje Chanukę

Roy Tov: Empire Celebrates Hanukkah


“… The torch-lit parade marking Hitler’s rise to power 70 years ago, represented the epitome of darkness, kindling the Hanukkah lights at this very spot represents the absolute triumph of good over evil.” said Chabad-Lubavitch Rabbi… Is this your light, Rabbi Tiechtel? The light of ignited phosphorous on the skin of innocent children? …”
Some journeys create more than a travelogue: The Cross of Bethlehem.
Available at Amazon in paperback and Kindle editions.
+
email list subscriptions: subscribe@roytov.com
………………………..

Roy Tov: Imperium świętuje Chanukę

…Parada oświetlona żagwiami w dzień dojścia Hitlera do władzy 70 lat temu to wyraz ciemności. Zapalenie świateł Chanuki w tym miejscu to absolutny tryumf dobra nad złem — powiedział rabin lubawiczerów…
Czy to twoje światło, rabinie Tiechtel? Blask płonącego fosforu na skórze niewinnych dzieci…

PB: Jeśli nie wiesz, czytaj o tych ss-ynach na szczycie kompleksu jot:

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/