Roy Tov: Tel Aviv's Black Christmas / Czarne Boże Narodzenie w Tel Awiwie

Roy Tov: Tel Aviv’s Black Christmas

Few foreigners can realize the reality of a Christmas in Israel. Most would interpret the dark streets and the overwhelming quiet as a sign there are no Christians around. They would pay no attention to the fact the Christmas night is darker and quieter than those immediately before or after.
[…] Most foreigners visiting Israel during Christmas misinterpret reality. It isn’t that there are no Christians, but that they are oppressed. If the foreigners cared about looking around, they would see quiet festivities held beyond closed doors and carefully darkened windows. If they really cared, they would analyze the Israeli government official statistics and see they are obviously cooked up; that the number of Christians is larger than reported. The facts are clear. Most major Christian denominations keep temples in Holy Land – with the exception of the Lutheran Church, which is banned by the Israeli government. Many local communities, dating back to Jesus times, are Christian. A large percentage of the Palestinian population – many of them with Israeli citizenship – are Christians. Many ethnic Jews have accepted Christ, but are considered Jews by the Israeli Ministry of Interior, which doesn’t recognize freedom of religion. At least a hundred thousand persons of the 1990’s Russian immigration were Christians; though they were defined as Jews by the ministry.
Yet, the Israeli government prefers to claim reality is a Jewish-Muslim dichotomy, void of substantial links to the Christ. They forget He was one of us, that He came also for us. There is no better testimony of that than Tel Aviv’s Black Christmas.
…………………..

Roy Tov: Czarne Boże Narodzenie w Tel Awiwie

Przekład-skrót Piotr Bein
Niewielu zagraniczniaków zdaje sobie sprawę z rzeczywistości Świąt Bożego Narodzenia w Izraelu. Większość z nich interpretuje ciemności na ulicach i przygniatającą ciszę jako znaki, że nie ma tam chrześcijan. Nie zwaracają uwagi na to, że noc Bożego Narodzenia jest ciemniejsza i cichsza niż przed i po Świętach. […] Chrześcijanie są, tylko są prześladowani […] ciche obchody za zamkniętymi drzwiami i szczelnie zasłoniętymi oknami. […] Oficjalne statystyki rządu Izraela są w oczywiście sfałszowane; liczba chrześcijan jest wyższa niż podają. […] Większość głównych wyznań chrześcijańskich ma świątynie na Ziemii Świętej, za wyjątkiem kościoła luterańskiego, którego rząd Izraela zakazał. Wiele miejscowych społeczności, pochodzących jeszcze z czasów Jezusa, jest chrześcijańskich. Duża część ludności palestyńskiej (wielu z obywatelstwem izraelskim) to chrześcijanie. Wieli Żydów etnicznych przyjęło Chrystusa, lecz ministerstwo spraw wewnętrznych  Izraela uważa ich za żydów, bo nie uznaje wolności wyznania. Co najmniej 100 tys. osób z imigracji rosyjskiej l. 1990-ych to chrześcijanie, a ministerstwo oznajmiło ich żydami.
Mimo to, rząd Izraela twierdzi, że chodzi o dychotomię żydzi-muzułmanie, pozbawioną znacznych powiązań z Chrystusem. Zapominają, że On był jednym z nas, że On przyszedł również dla nas. Nie ma lepszego świadectwa o tym niż Czarne Święta Bożego Narodzenia w Tel Awiwie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/