Jakiego boga w rzeczywistości wyznają chrześcijanie?

Jakiego boga w rzeczywistości wyznają chrześcijanie?

[…] zanim zdecydujemy się wejść w meritum danego przekazu, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy to właśnie my jestesmy adresatem przekazu, który głosimy. A więc czy możemy być pewni, że Biblia jest adresowana do nas lub także do nas?
Obok tej kwestii powinniśmy móc odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie: czy zawartość Biblii, a więc to wszystko, co chrześcijanie uznaja za prawdę objawioną, odpowiada temu co chrześcijanie uznają za etyczne ?
Stary Testament ( a więc pierwsze pięć ksiąg Biblii, stanowiące podstawę prawa dla Żydów, zw. Tora ) jest – o czym możemy się przekonać zwyczajnie biorąc do ręki tę księgę – adresowany wyłącznie do Żydów. Jest to wielokrotnie podkreślane w Starym Testamencie i z tego tekstu możemy jednoznacznie wywnioskować,że Pismo Święte zwraca się w sposób bezsprzeczny i klarowny wyłącznie do Izraela. Izrael – naród wybrany przez Boga, jest w tym piśmie nakłaniany i zachęcany do zdominowania innych.
Np. w piątej i ostatniej księdze Starego Testamentu ( Deut. 15,6 ) Mojżesz naucza Żydów: „ Będziesz ( narodzie żydowski )  błogosławiony przez Boga ( … ) kiedy będziesz pożyczać na procent innym narodom, ale ty sam nie będziesz od nikogo brał na procent. Tym sposobem będziesz panować nad innymi i nikt ciebie nie zdominuje.”
Poza tym wezwaniem, Stary Testament nakłania Żydów do czynienia innym wielu rzeczy, które jednocześnie całkowicie wyklucza etyka chrześcijańska i doktryna moralna Kościoła.
Chodzi tu np. o ludobójstwo mieszkańców Palestyny ( z zachowaniem Izraela ), jakie Bóg zleca Gideonowi w Starym Testamencie a także o zniszczenie miejsc kultu innych narodów tylko dlatego, że Bóg żydowski „jest bogiem zazdrosnym”.
Ten Bóg jest także nieprzenikniony i nieprzewidywalny i odbiega od kryteriów racjonalności, jak w przypadku Hioba, prześladowanego przez Boga Izraela bez żadnego powodu i bez żadnej winy. Ten Bóg jednoczesnie wykazał, że życie ludzkie może zależeć jedynie od tego, czy jest on akurat w dobrym czy złym humorze. Ale przede wszystkim jest to Bóg zdecydowanie etniczny: przymierze jakie zawarł z Izraelem było wymierzone przeciwko wszystkim innym narodom i ich bogom. Bóg Starego Testamentu wielokrotnie wzywa Izrael do zdobycia ziemi innych nacji i do zniszcenia obcych świątyń. Zagraża nawet Żydom ich rozproszeniem po świecie i uczynieniem ich poddanymi innych narodów o ile Izrael nie wywiąże się z zaleceń Boga.
Tak więc zarówno Stary Testament jak i sama osoba Boga są strukturalnie zastrzeżone dla Izraela, sa ukształtowane w opozycji Izraela do innych narodów i tym samym nie mogą dotyczyć nikogo innego oprócz Żydów.
Tę „strukturę opozycyjną” uwidaczniają zwłaszcza cytowane już grozby Boga, że naród żydowski zostanie rozsiany po świecie i popadnie w niewolę innych jeśli nie dostosuje się do bożych wskazań.
Oczywiście wszystko to o czym wyżej ma swoje podstawy w przekazie biblijnym i istnieje jedynie wewnątrz tego przekazu.
Tym samym więc nie zobowiązuje do wyciągania wniosków, że ten przekaz pochodzi od Boga, a nie od zwykłych ludzi, żądnych jedynie władzy i bogactw.
I dopóki nie będziemy dysponować dowodem na sformułowanie takiej czy innej tezy, powinnismy pozostać przy tej logice.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/