Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Świętokradztwo w Trydencie. Kościół pod wezwaniem św. Szymona stanie się synagogą

Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Świętokradztwo w Trydencie. Kościół pod wezwaniem św. Szymona stanie się synagogą

Źródło: http://radiocristiandad.wordpress.com/
Data publikacji: 20.12.2011
Tłum. i opr. GREGORIUS

Relief upamiętniający przerażającą śmierć Świętego Szymona z Trydentu w 1474 roku, dziecka-męczennika i kanonizowanego świętego, z rąk perfidnych żydów

 
Jak donosi strona internetowa „Associazione Culturale La Torre”, wiadomość zaczerpnięta z www.agerecontra.it , po sprzedaży starej kaplicy p.w. Św. Szymona, męczennika zamordowanego przez żydów, miejsce to jest zamieniane w synagogę.
Kaplica p.w. Św. Szymona, była, przed 1475 rokiem, domem żyda Samuela z Norymbergi i synagogą gminy żydowskiej w mieście Trydent kiedy stała się miejscem żydowskiej zbrodni rytualnej na chrześcijańskim dziecku o imieniu Szymon, zbrodni zakończonej ukrzyżowaniem dziecka. Papież Sykstus IV potwierdził ten fakt zbrodni rytualnej a papież Sykstus V uregulował ludowy kult Św. Szymona przez kanonizację w 1588 roku jak cytuje ten fakt papież Benedykt XIV w jego dziele Księga Kanonizowanych Świętych a także w „Bulla Beatu Andreas” z 22 lutego 1755 roku potwierdza świętość Szymona. Papież Grzegorz XIII także uznał Szymona za męczennika, odwiedził jego sanktuarium i musiał przyznać, że był to przypadek żydowskiego mordu z nienawiści do chrześcijaństwa.
Kult Świętego Szymona (albo Szymonka) z Trydentu i historia jego męczeństwa została utajniona i stłumiona w tak zwanym soborowym neo-„kościele” (a raczej żydomasońskiej sekcie podszywającej się pod Kościół Katolicki) żeby zadowolić żydów.
Oddanie kościoła honorującego męczeństwo dziecka chrześcijańskiego z rąk żydowskich jest symbolem perwersji zażydzonej hierarchii neo-„kościoła” i „neo-katolickich wiernych”.
Historia męczeństwa Św. Szymona z Trydentu
Informacje dodatkowe o stanie zgnilizny sekty judeochrzańskiej
 

Katoliccy rodzice są odpowiedzialni za nieśmiertelne dusze swoich dzieci.
Uwaga: „Heksagram (Magen David, sześcioramienna gwiazda) była zaadaptowana przez Organizację Syjonistyczną na I Kongresie Syjonistycznym w 1897 roku (Cavendish, p. 1300). Nie ma żadnego związku z judaizmem wyznawanym przed Chrystusem. (The Webmaster)

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/