Christ Is Born / Chrystus Się Rodzi / Χριστός Υεννάται

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Aramaic was the language spoken by Jesus Christ. In several countries in the Middle East (Iraq, Syria, Armenia) the Catholic faith is practiced by, amongst others, the Chaldean Church and the language they use is Aramaic.

This video is a Christmas Carol sung by the Chaldean Church in the language of Christ.

……………….

Aramejski był językiem Jezusa Chrystusa. W kilku krajach Bliskiego Wschodu (Irak, Syria, Armenia) wiarę katolicką wyznaje m.in. Kościół Chaldejski, z użyciem języka aramejskiego.

Kolęda śpiewana przez chór chaldejski w języku Chrystusa.

††††††††††††††††††††††

جوقة يسوع رجائي JESUS My HopeSyrian Catholic Choral in Sodertalje, Stockholm, Sweden

Jezus moja nadzieja – Syryjski Chaldejski Chór w Szwecji

Read Nineveh On Line in your language:
Arabic  Danish  French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese

Korean Persian Polish  Portuguese
Russian Spanish  Swedish Turkish Vietnamese

††††††††††††††††††††††

An Arabic Christmas Carol (Byzantine Hymn of the Nativity)

Kolęda arabska (Bizantyjski Hymn Bożego Narodzenia)

A voice from the unheard voices of the Christians of the Middle East who have been witnessing to faith in the Saviour since His incarnation in their midst.

Chanted by Reader Nader Hajjar, Ottawa.
Video by kalamation and Fr. Francois Beyrouti.
Your life has value. Please pray for:
1. Pro-life. Pro-family. (Defending God is defending innocence.)
2. The recognition of the fraud of 9/11/2001. (Remember the intellectual virtues?)
3. The sovereignty of nations. (A corollary to item #1 above, and a consequence to #2.)

………………………

Głos wyciszonych chrześcijan Bliskiego Wschodu, którzy świadczą w wierze w Zbawiciela od czasów Jego wcielenia wśród nich.

Spiewa: Nader Hadżdżar, Ottawa, Kanada.
Wideo: kalamation i Ojciec Francois Beyrouti.
Twe życie ma wartość. Prosimy modlić się za:
1. Prawo do życia i rodziny. (Obrona Boga to obrona niewinnych.)
2. Uznanie oszustwa 11 IX. (Pamiętaj o cnotach umysłowych.)
3. Suwerenność narodów. (Wniosek z punktu 1 powyżej i konsekwencja punktu 2.)

†††††††††††††††††††††††

Majida Al Roumi – Silent Night

Madżida Al Roumi – Cicha Noc

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/