Globalne zagrożenia globalistom

Globalne zagrożenia globalistom

Piotr Bein 21.1.2012
Doroczny zjazd globalistów Zachodu pod emblemem Światowego Forum Ekonomicznego (ŚFE) w Davos (25-29.1.2012) nie dorównuje rangą ni skrytością spotkaniom Bilderberga, lecz podobnie wezmą udział bankierzy jak szef Banku Światowego Zoellick, politycy typu Merkozy, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, Bill Clinton i Kissinger oraz przywódcy korporacji.
Sporządzony przez 469 ekspertów i przywódców przemysłu raport ŚFE na rok 2012 wylicza zagrożenia światowej gospodarce wskutek trendów demograficznych i braku fiskalnej równowagi. Ładnie pomijają sprawców: banksterów i ich “kryzysy”, “rewolucje” twitterowe wśród niezadowolonej młodzieży oraz napady na państwa jak Libia szukające suwerenności od banksterskiej lichwy i niewoli.
Jako przykład “demograficznej” przyczynowości, raport przytacza Ruch Okupuj i arabskie rewolucje. Wnioskuje, że rosnąca świadomość koncentracji majątku i władzy w rękach elit politycznych i finansowych wzmacnia negatywne realia globalnego kryzysu. Globaliści “martwią się”, że ktoś posiał ziarno czarnej przyszłości, w której bezrobotna młodzież i coraz liczniejsi emeryci odwrócą się przeciw rządom. Dyrektor wykonawczy ŚFE, Lee Howell: Trzeba temu natychmiast poświęcić uwagę polityczną, żeby retoryka polityczna w reakcji na te niepokoje społeczne nie objęła nacjonalizmu, protekcjonizmu i odwrócenia procesu globalizacji.
ŚFE omówi 50 zagrożeń wiszących nad globem wg ekspertów w następnych 10 latach, w kolejności szkody dla globalizmu:

  1. Poważna różnica dochodów między bogatymi a biednymi.
  2. Przewlekłe niezrównoważenie fiskalne.
  3. Rosnące emisje gazów cieplarnianaych i kryzys zaopatrzenia w wodę.
  4. Cyber-ataki na obiekty rządowe i krytyczną infrastrukturę.

Od niemal 40 lat, ŚFE wykuwa globalne idee i strategie zgodne z wytycznymi Bilderberga, który ma wskazówki od banksterów w trzonie kompleksu jot. W 2001 r. dodatkowo 5 tys. wojska chroniło ŚFE wraz z policją przed 120 demonstrantami.
Globaliści powodują i podtrzymują różnice dochodów i kryzysy. Eko-problemy też są nierozwiązalne, kiedy tylko oni dobiorą się do sprawy dla kontroli nad zasobami i ludzkością. To dla nich wolność netu jest zagrożeniem, więc muszą ją poskromić. Autorzy raportu ujawniają prawdziwe zamiary ŚFE w rozdziale pt. nadchodzące sprawy z nieznanymi skutkami: Nie ma już stróży z ery masowych mediów, a uczciwość i etyka masowej informacji internetowej są coraz bardziej nieznane.
Wiemy więc, jakie idzie Nowe… Chyba, że jesteś “teoretykiem spiskowym” i nie wierzysz, że to wszystko wynika z kompleksowości i czystego przypadku, mimo starań tak szlachetnych ludzi jak ww.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/