THE STARCHILD vs WIKIPEDIA / Odkrywca czaszki kosmity: Wikipedia to Wackopedia

Polski na dole
………….

THE STARCHILD vs WIKIPEDIA


Intro by Lloyd Pye: We at the Starchild Project have repeatedly tried to correct the outdated and incorrect information about the Starchild Skull presented in the article on Wikipedia (which I refer to by the more appropriate name “Wackypedia”). Virtually no one realizes that Wikipedia’s stated mission isn’t actually to provide the truth about selected subjects, it is to determine the consensus opinion of what they think most people believe to be the truth (Wikipedia, 2010a). In fact, Wikipedia rejects any form of original research (Wikipedia, 2010b). The astounding fact is that current Wikipedia “quality standards” would prevent Darwin, Einstein, Edison, and many other geniuses from contributing their original research. This is why we call them Wackypedia, and it’s why that name is so apt for the entire organization.

It is massively unfortunate that so many people worldwide consider Wikipedia a reliable source of information. By basing its “truth” on popular vote rather than actual facts, it distorts beyond recognition the entire purpose of science and science advocacy, of which it considers itself a bastion. This is not to say there is no truth or reliability in anything found in the mass of Wikipedia writings, but you can be certain that anything they feel is “alternative,” or a challenge to what they perceive as their “status quo,” will definitely be distorted beyond recognition.
Sadly, one or two Wikipedia administrators have made it their personal responsibility to prevent any meaningful edits to the Starchild Skull article, promptly reversing any changes back to the biased and error-filled text they prefer. Doubly sad is that this counterproductive practice is within the rights of any Wikipedia editor or administrator, accomplished with a single mouse click, and virtually nothing can be done to stop it. On many  occasions we have made the effort to resubmit corrections to the article every time they were “undone,” however this back and forth happened so many times and in such rapid succession that the article was locked, preventing any of us from making changes. When editing was finally permitted again, the article had been reverted to its original and incorrect state, and we were forced to accept that it would require significantly more public pressure to effect any real change to the flawed article.
[…]
……………….
Polish / Polski

Odkrywca czaszki kosmity: Wikipedia to Wackopedia

Odkrywca czaszki nieziemskiego pochodzeniu, Lloyd Pye bez skutku próbował skorygować wpis Wikipedii nt. jego projektu badawczego Starchild Skull. Pye pisze: Praktycznie nikt nie wie, że deklarowanym celem Wikipedii nie jest naprawdę dostarczanie prawdy na wybrane tematy, tylko ustalenie opinii konsenzusu o tym, co [redaktorzy Wiki] uważają za prawdę. Faktycznie Wiki odrzuca każdą formę oryginalnych badań. Zdumiewającym faktem jest, że obecny “standard jakości” Wiki przeszkodziłby Darwinowi, Einsteinowi, Edisonowi i wielu in. geniuszom dołożyć się swymi oryginalnymi badaniami. […] Wielce nieszczęśliwie się składa, że  tak wiele osób na całym świecie uważa Wiki za rzetelne źródło informacji. Opierając swą “prawdę” na głosowaniu zamiast faktach, Wiki przeinacza nie do poznania cały cel nauki i argumentu naukowego, uważając się przy tym za ich bastion. To nie znaczy, że nie ma żadnej prawdy czy solidności w masie wpisów na Wiki, ale możesz być pewny iż cokolwiek uważają za   “alternatywne” lub wyzwanie dla rozumianego przez nich “status quo”, to pewnikiem wynaturzą nie do poznania.  […]

PB:  Czy nie chodzi o coś więcej w tym i podobnych przypadkach? Może badania Pye’a rzucają kłody pod plany talmudinatów zmylenia nas “kosmicznym” przedstawieniem? To w twardej nauce… Wyobraźcie sobie, jak Wackopedia może manipulować “historią”, “teoriami spiskowymi”… A odmóżdżeni w odruchu Pawłowa sięgają do Wackopedii i “dyskutują” z mądrzejszymi.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/