Zaproszenie na debatę – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

ZAPROSZENIE

W imieniu Ligi Konsumentów Energii i Fundacji Odysseum

mam zaszczyt zaprosić do udziału w debacie

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

która odbędzie sie w dniu 8 lutego 2012 r. w siedzibie redakcji RUROCIAGÓW

04-997 Warszawa Falenica, ul. Werbeny 1

Początek o godz.14.
 
Przewiduje się że tematami, wiodącymi debaty będzie:
 
·         Nawiązanie łączności z największymi przemysłowymi konsumentami gazu i rozpoczęcie działań celem znaczącej redukcji cen rynkowych tego surowca
·         Konieczność uporządkowania kontraktów importowych mediów energetycznych, oraz ostatecznego wyjaśnienia dlaczego nie jest pobierana opłata za tranzyt gazu przez terytorium RP
·         Przedstawienie założeń budowy II terminalu LNG w rejonie Gdańska
·         Harmonizacja odszkodowań otrzymanych dotychczas przez ok. 4300 rolników od inwestora Gazociągu Tranzytowego z obowiązującymi standardami obowiązującymi w UE
·         Wykorzystanie energii geotermalnej jako elementu bezpieczeństwa energetycznego w RP
·         Pilotowa inicjatywa wdrożenia HTR
·         Cel i sposoby nawiązania łączności z konsumentami energii na Ukrainie, Białorusi i w Azerbejdżanie
·         Konieczność podjęcia działań w celu doprowadzenia do rozpoczęcia odpompowywania 26 zalanych swego czasu kopalń węgla kamiennego
·         Wystąpienie do Urzędu Dozoru Technicznego o przegląd polskiego odcinka Gazociągu Tranzytowego
·         Apel do Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Czynnego o przeprowadzenie szkoleń w zakresie działań antyterrorystycznych pracowników z 5 tłoczni z trasy Gazociągu Tranzytowego

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką debaty, prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w debacie przesłane pocztą elektroniczną na adres lke@lexnostra.pl, nie później niż do dnia 1.02.2012 r.
Zamierzając opublikować wystąpienia uczestników debaty w 65 Nr. RUROCIAGÓW prosimy o wcześniejsze przesłanie ich treści pocztą elektroniczną na adres redakcji, nie później niż do dnia 1.02.2012 r.
 
Z poważaniem
 
Maciej Lisowski
Wiceprezes Ligi Konsumentów Energii
 
tymczasowy adres do korespondencji użyczony przez:
Fundacja LEX NOSTRA ( www.fundacja.lexnostra.pl )
ul. ks. T. Boguckiego 5 lok. 18, 01-508 Warszawa
e-mail: lke@lexnostra.pl
pod tym adresem znajduje się również Kancelaria  LEX NOSTRA
www.lexnostra.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/