Eustace Mullins: Wojna z chrześcijaństwem

Eustace Mullins: Wojna z chrześcijaństwem

1.2.2012, tłumaczenie Ola Gordon
[przyp. tłum. E Mullins zmarł 2. lutego 2010 roku]
 
[Foto z demonstracji chrześcijanskich syjonistów: Wyznawcy kultu samobójców?]
“Moja opinia o chrześcijańskich syjonistach? To szumowiny społeczne, ale nie mówcie im tego. Potrzebujemy każdego pożytecznego idioty, którego możemy zdobyć” – Bibi Netanyahu
 
Poniższy artykuł cenionego Eustace Mullinsa ma 30 lat. Jako Kanadyjka, prawdopodobnie ryzykuję jego publikację, ale będąc fanką tego wspaniałego człowieka, niech spoczywa w pokoju, nie mogę się temu oprzeć. Jak zawsze, Mullins nie cedzi słów, lecz idzie prosto do sedna sprawy, w tym przypadku infiltracji żydów w wiarę katolicką i chrześcijańską.
Żydzi niszczą ludzkość; ale chrześcijanie, dużo bardziej ludzcy niż żydzi, pomagają żydom we własnej destrukcji. Dlatego istotnie, kult judeo-chrześcijański jest kultem śmierci. Obie grupy – żydzi i chrześcijanie, pchają świat do ostatecznej apokalipsy, ogromnego unicestwienia, które może przyspieszyć atak na Iran. I nic ich nie obchodzi, tak są owładnięci swoim urokiem.
…………………
THE WAR AGAINST CHRISTIANITY
Eustace Mullins
Raport opublikowany przez CDL – Ligę Obrony Chrześcijan
P.O. Box 449, Arabi, Louisiana, 70032, Numer 49, październik 1982
 
Obecnie, najbardziej niszczycielskie ciosy religii chrześcijańskiej zadają od wewnątrz żydowskie krety, które przedostały się do grup chrześcijańskich, często na najwyższe szczeble, wyłącznie w celu kontynuacji swojego niszczycielskiego dzieła. Zamierzają dokonać ostatecznej zagłady chrześcijańskiej wiary i wiecznego zniewolenia swoich ofiar, do których zawsze odnoszą się z najwyższą pogardą, nazywając je “Gojami” lub bydłem.
Kiedy ostatnio “nawrócony żyd” został mianowany arcybiskupem Paryża, przekazując w ten sposób jedną z najstarszych i najwierniejszych wspólnot chrześcijańskich w ręce żydów, niewiele ofiar miało jakieś pojęcie o tym kim był ten “nawrócony żyd”.
Nie rozumiały również pojęcia biologiczny żyd, teorii naukowej sformułowanej na podstawie wiekowych dowodów biologicznych na to, że żyd jest pasożytem, którego cały cykl życia całkowicie zależy od karmienia się ciałem wybranego żywiciela. Żyd może trwać w stadium pasożytniczym tylko jeśli ma świadomość tego, że różni się od żywiciela, i że zawsze musi zachować tę różnicę.
W wyniku tego, żyd ciągle roznieca płomienie nienawiści wśród swoich przeciwko gospodarzom, bez względu na to w którym kraju się osiedlił. Jego wojna z narodem-gospodarzem często skupia się na nieustannym ataku na chrześcijańską religię, ponieważ nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, ostrzegł cywilizowane narody przed niebezpieczeństwem, jakim jest obecność żydów.
Toczona przez żydów wojna z chrześcijanami i innymi nie-żydowskimi narodami, skutkuje najstraszniejszymi rzeziami i okropnościami w historii, ilustrowanymi przez obecną, codzienną rzeź kobiet i dzieci w Bejrucie, kiedy reszta świata obserwuje ten horror, ale z powodu wszechobecnej potęgi żydów, nie ma możliwości jego zatrzymania.
W przerwach na “pokój” żyd nadal wszczyna wyczerpującą wojnę z narodami-gospodarzami na każdym froncie, wykorzystując każdy podstęp, jaki udoskonalił na przestrzeni stuleci stałej wojny z cywilizacją.
Żydowski humor w całości składa się ze złych i lubieżnych ataków na Gojów, zawoalowanych “żartami” o ich bestialstwie i głupocie.
Żydowscy liderzy nieustannie gromadzą zdobytych przywódców Gojów, znanych pod nazwą ‘szabez Goje’, tradycyjnych gojowskich kretynów, wynajmowanych do zapalania świecy w synagodze, w organizacjach publicznych, gdzie potępiają własny naród i ślubują swoją wieczną lojalność żydom.
Dwoma najbardziej haniebnymi szabez gojowskimi przywódcami w wojnie z chrześcijaństwem są prezydent Ronald Reagan i pastor Jerry Falwell, obaj codziennie ślubują wieczną lojalność wobec państwa Izrael, którzy finansują wojnę żydów z cywilizacją.
Atak na chrześcijaństwo dokonywany jest na każdym szczeblu. Kanadyjski “Jewish News” z 7 stycznia 1982 roku napisał: “Współcześni Niemcy są osobiście odpowiedzialni za udzielanie wsparcia żydom i Izraelowi, i potępianie rasizmu na całym świecie, powiedział niedawno rabin Erwin Schild z izraelskiej synagogi Adath, na wykładzie sponsorowanym przez Chrześcijańsko-Żydowski Dialog z Toronto, Ligi Praw Człowieka B’nai B’rith i synagogę”. Warto zauważyć, że żadnemu “chrześcijaninowi” nie pozwolono zabrać głosu w tym “Chrześcijańsko-Żydowskim Dialogu”, i dyskutowano wyłącznie o żydowskich celach. Schild powiedział także: “Po Auschwitz, nie można negować zła w ludzkości, a nawet w chrześcijańskim charakterze”.
Schild ujawnia jedną z podstawowych zasad żydowskiego pasożytnictwa, oznaczającej to, że każdy kto sprzeciwia się wykorzystywaniu przez pasożyta jest “zły”, i musi zostać ukarany każdym najokrutniejszym sposobem.
W tym celu, żyd ciągle fabrykuje mity o “prześladowaniach” i “eksterminacji”, jednocześnie dokonując najbardziej brutalnych rzezi na chrześcijańskich ofiarach, które w przeszłości liczyły setki milionów, większość z nich stanowiły kobiety i dzieci, zabijane pod takim pretekstem, że były “złe”.
Dla podkreślenia tego, że ta kampania przeciwko chrześcijanom wszczynana jest stale na całym świecie, zacytujemy Newark “Sunday Star Ledger” z 21 marca 1982 roku, który pisze, że arcybiskup Newark, Peter L Gerety, wystosował 24-stronicowy list duszpasterski nakazujący katolikom “wykorzenienie antysemityzmu” z ich życia, i “zaangażowanie się w dialog i współpracę z żydami w oparciu o ich wspólne dziedzictwo biblijne”.
Zwróćmy uwagę na wyraz “wykorzenienie”, czy oczyszczenie się przez najostrzejszą z metod ich “nienawiści”.
Przez wieki, przywódcy katoliccy ostrzegali swoje stada przed żydami, i nakazywali, by żaden żyd nigdy swoją obecnością nie zanieczyszczał chrześcijańskiego miejsca modlitwy, ale teraz ci przywódcy odrzucili swoje tradycje religijne i całkowicie przejęli haniebne praktyki najniższych form istnienia szabez Gojów.
Arcybiskup nie tylko sugeruje, on “nakazuje” chrześcijanom obowiązek “współpracy” z żydami. Według tradycyjnej definicji kolaborantem jest człowiek, który współpracuje z siłą okupacyjną wroga.
Katolicy którzy współpracują z żydami potwierdzają to, że żydowski wróg teraz wygrał główne bitwy w swojej wojnie z cywilizacją, że teraz okupuje kraj, oraz, że ci którzy chcą przetrwać, muszą albo z nim  współpracować, albo zginąć.
To samo wydanie “Star Ledger” cytuje biskupa Josepha A Francisa, “jednego z pięciu czarnych biskupów katolickich w Ameryce”, który “wezwał katolików w Diecezji Newark do egzorcyzmowania rasizmu”.
Ani on, ani abp Gerety nie domagają się tego, by żydzi pozbyli się fanatycznego rasizmu i nienawiści wobec wszystkich cywilizowanych narodów. Oni tylko instruują przyszłe ofiary, żeby nie sprzeciwiały się atakującym. Czy to jest “religijna doktryna”, czy wiara lansowana przez prawdziwy Kościół?
Atakami na narody-gospodarzy, żydzi rozgrzeszają swoje najbardziej aroganckie i obsceniczne ataki na chrześcijańskich liderów. “The Miami Herald” z 26 lutego 1982 roku, cytuje premiera Izraela, który zażądał od zachodnio-niemieckiego kanclerza, Helmuta Schmidta: “Padnij na kolana i proś naród żydowski o wybaczenie”.
Jest to jedyny raz w historii, kiedy lider jednego narodu rozkazał liderowi innego narodu padać na kolana w nikczemnym geście poddania i niewoli, ale dla Begina, który przechwalał się w jednym z programów “60 minut”, że to on “wymyślił współczesny terroryzm”, nie było nic niezwykłego w żądaniu, jako terrorystycznego lidera światowej społeczności pasożytniczej, by jeden z głównych przywódców narodu-gospodarza, padał na kolana przed żydami.
Jak na ironię, Schmidt to przywódca państwa, które, tylko poza Ameryką, ustanowiło pasożytnicze i bandyckie państwo Izrael, sumą ponad 30 mld dolarów wymuszonych od niemieckich pracowników, i danych Izraelowi. Niemcy wypłacili żądane wymuszenia tylko dlatego, że Stany Zjednoczone posiadały w Niemczech liczną armię, grożącą więzieniem każdemu kto odmówił zapłacenia tego haraczu państwu Izrael.
Na przestrzeni wielu stuleci, żydzi byli słabi i nie mogli publicznie ujawniać swoich celów zniewolenia chrześcijan i niszczenia chrześcijańskich przywódców, którzy mieli czelność im się sprzeciwić. Wtedy żydzi wymyślili liczne przebiegłe praktyki, po to, żeby móc prowadzić swoją złą działalność.
Jedną z najbardziej okrutnych technik było udawanie “nawróconych na chrześcijaństwo”, ‘w Hiszpanii i Portugalii znanych jako “conversos”, nawróconych, lub “marranos”, lub “żydów pozorujących (amarran) wiarę. (Encyclopaedia Britannica) Colliers Encyclopaedia, t. 15. s. 436, definiuje marranos w następujący sposób: “Żydzi w Hiszpanii i Portugalii, którzy pod przymusem stali się chrześcijanami. Niektórzy marranos aktywnie akceptowali chrześcijaństwo, ale wielu z nich potajemnie praktykowało judaizm, a inni czekali tylko na okazję by zrzucić z siebie to udawane chrześcijaństwo. Wielu marranos doszło do wysokich stanowisk i wżeniło się w szlachetne i bogate hiszpańskie rodziny”.
Na przeważająco chrześcijańskich terenach, żydzi musieli setki lat czekać, zanim byli na tyle silni, żeby zrzucić z siebie “udawane chrześcijaństwo”. Kiedy w 1948 roku ustanowiono państwo Izrael, po seriach okropieństw, które zaszokowały cały cywilizowany świat, żydzi w wielu krajach występowali by ogłosić, że byli “marranos” lub “pseudo-chrześcijanami”, oraz, że utrzymywali te pozory w rodzinach nawet przez 500 lat.
Teraz są zachwyceni odrzuceniem tej maskarady i ogłoszeniem światu, że nigdy nie wierzyli w zasady chrześcijaństwa. Oni przez wieki byli żydami, tylko żydami.
Można się zastanawiać nad tym, czy abp Gerety i inni szabez gojowscy nędznicy wiedzą, czy obchodzi ich prawdziwa historia satanistycznych sił, do których odsyłają dusze oddane im w opiekę, by poddały się same. Z pewnością nikt znający historię teologiczną, nie może uwierzyć w to, żeby liczni żydzi “nawróceni” na chrześcijaństwo, mieli inny cel poza najbardziej diabolicznym programem zniewolenia chrześcijan i zniszczenia chrześcijańskich zasad.
Encyclopaedia Britannica mówi, że “Conversos pozostawali we wspólnotach żydowskich w miastach, gdyż ich zawody (kupcy, lekarze, krawcy) zmonopolizowali żydzi”. W 1499 roku prawa zakazywały conversos zajmowania urzędów publicznych lub kościelnych. W XVI wieku uchwalono prawa zwane “limpieza de sangre”, czyli prawa czystości krwi, w celu powstrzymania małżeństw marranos ze szlachetnymi rodzinami hiszpańskimi.
W History of the Jews [Historia żydów], Josef Kastein na s. 231 pisze: “Już w VI wieku władcy z rodu Merowingów Cesarstwa Franków zadekretowali, żeby podczas świąt Wielkanocy żaden żyd nie pokazywał się na ulicy przez cztery dni”. W 1892 roku ukazała się książka twierdząca, że ci władcy faktycznie byli potomkami rodziny Chrystusa. Zostali odsunięci od władzy kilka lat po ogłoszeniu anty-żydowskich praw. Na s. 233 Kastein pisze: “Niektórzy żydzi, ożenieni ze swoimi majątkami, udawali nawrócenie na chrześcijaństwo”..
Zauważmy, że nie jest to opis zubożałych krawców żydowskich w gettach, lecz żydów posiadających ogromne majątki.
W średniowieczu, kiedy chrześcijaństwo wszędzie było w pełnym odwrocie przed gwałtowną infiltracją żydów, kościół chrześcijański dzielnie próbował powstrzymać tę falę. Na s. 325 Kastein pisze: “Mnisi nawoływali ludzi do zabijania żydów.
W czasie Wielkanocy 1506 roku, kiedy pewni marranos w Lizbonie zostali wykryci, że przygotowują się do święta Passover, mnisi zorganizowali “małżeństwo krwi w Lizbonie” i w ciągu dwóch dni  zabito ponad 2000 żydów”.
Takich historii o pseudo-holokaustach w żydowskiej propagandzie jest pełno. Bunt uliczny, w którym rozgniewany tłum zabił jednego czy dwóch żydów, wszedł do historii jako “pogrom”, w którym zginęło wielu żydów.
Ta często absurdalna propaganda osiągnęła szczyt nonsensu w XX wieku, kiedy cały budżet państwa Izraela w całości składał się z niemieckich “odszkodowań”, od Niemców, którzy rzekomo zabili 6 mln żydów, w czasie kiedy światowa populacja żydów faktycznie wzrosła, i kiedy 50 mln chrześcijan ginęło w holokauście II wojny światowej.
Nikt nigdy nie sugerował, żeby wypłacić odszkodowania za 50 mln zmarłych chrześcijan, ponieważ, jak określono w żydowskiej księdze praw, Talmudzie, nie-żydzi nie byli ludźmi, a tylko zwierzętami.
Żydowskie prawo mówi także, że Goje, lub zwierzęta, nie powinni mieć pochówków. Na skutek tego, Podczas II wojny światowej, żydowskiej wojny eksterminacji chrześcijan, nigdy nie pochowano milionów chrześcijańskich ofiar, lecz zostawiono na ziemi na zgnicie.
Na s. 236 Kastein pisze: “Bardzo nieliczni (marranos) porzucili lub zrezygnowali z potajemnej praktyki judaizmu”.
Chrześcijanie którzy wyznają i praktykują swoją wiarę, nie mogą uwierzyć w to, że członkowie innych religii mogą infiltrować chrześcijaństwo dla własnych celów, i udają chrześcijan, jednocześnie wypaczając religię chrześcijańską w formy satanistycznego kultu.
Żydzi nie tylko udawali chrześcijan, ale także przedostawali się do innych grup religijnych, w ramach ogólnoświatowego planu zniewolenia wszystkich nie-żydowskich narodów czy zwierząt. Na s. 340 Kastein opisuje żydów w Turcji: “Ten ruch wykreował nowe pokolenie marranos, znanych pod nazwą Donmeh, którzy publicznie zachowywali się jak Turcy, ale mieli prywatne konwentykle, na których praktykowali żydowskie zwyczaje. Odbywają się do dzisiaj”.
Kastein dalej opisuje jak żydzi udający chrześcijan, przeniknęli do każdego kraju w Europie. Pisze, że marranos w wielkiej liczbie dostali się do Anglii i Francji, i błyskawicznie stali się bogaci i potężni. Na s. 352 pisze: “Podobnie jak marranos w Hiszpanii, neofici (pseudo-chrześcijańscy żydzi), którzy teraz stali się polskimi arystokratami, zrobili wszystko co możliwe, żeby skorzystać z wolności, i udało im się zdobyć wysokie pozycje społeczne”.
Dla żydów, każdy taki awans oznaczał kolejny przełom w permanentnej wojnie z chrześcijanami i ich planach obalenia wszystkich cywilizowanych rządów. Na s. 376, Kastein pisze, że przeszli do kolejnych krajów “uzbrojeni w znaczne bogactwo i szerokie międzynarodowe relacje handlowe”.
Na s. 394, opisuje wywołany przez nich niepokój w Niemczech w XIX wieku. “Pojawiła się cała gama polemicznych prac za i przeciwko żydom, które w końcu stały się tak szczere, że cenzura zakazała publicznej dyskusji na temat kwestii żydowskiej”. Cenzura ta istnieje w “wolnych Niemczech” do dzisiaj.
Nikomu nie wolno sprzeciwiać się horrendalnym miliardom dolarów, które zmuszani są płacić Izraelowi niemieccy pracownicy, ani nikt nie może wchodzić w żadną publiczną dyskusję czy mityczny holokaust, znany także pod nazwą “holo-oszustwo” faktycznie miał miejsce. Tak jak wszystkie kontrolowane przez żydów rządy, obecny rząd niemiecki nie pozwala swoim gojowskim niewolnikom na swobodę wypowiedzi czy swobodę gromadzeń. Niemcy nie mogą zbierać się publicznie, ani angażować w publiczną dyskusję na temat kwestii żydowskiej, tak jak Kastein opisuje niemiecką cenzurę w XIX wieku.
Obecnie, z powodu satanistycznej potęgi żydowskiej, każdy rząd na świecie stoi na skraju całkowitego upadku gospodarczego i politycznego. Przywódcy chrześcijańscy w każdej dziedzinie, zwłaszcza w religii i rządzie, frenetycznie zapewniają żydów o ich fanatycznym oddaniu sprawie Izraela.
Nie zdają sobie w pełni sprawy z tego, że kiedy żydzi mogą tymczasowo potrzebować ich jako kolaborantów dla zapewnienia permanentnego zniewolenia gojowskich mas czy zwierząt, żydzi szanują ich jeszcze mniej niż najbardziej ignoranckich Gojów. To oni zostaną wyeliminowani pierwsi, kiedy żydzi otwarcie ustanowią swoją światową dyktaturę.
To liberalni urzędnicy rządowi i edukatorzy byli pierwszymi przeznaczonymi na rzeź w Rosji, kiedy otwarcie władzę przejął żydowski bolszewizm, i w ten sposób potraktowali każdy naród, w którym żydzi zapoczątkowali swoje krwiożercze czystki wszystkich potencjalnych przeciwników.
Kiedy zbliżamy się do XXI wieku, Bóg daje nam ostatnią szansę ocalenia cywilizacji, zanim nasze życie na zawsze pochłonie satanistyczna żydowska dyktatura światowa. Możemy zrobić tylko to, żeby pójść przykładem naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który został zamęczony przez żydów, tylko dlatego, że jego zwolennicy nie chcieli podjąć walki z tym bezbożnym cesarstwem.
Jeszcze raz Bóg daje nam tę szansę, naszą ostatnią okazję ocalenia siebie i naszej cywilizacji. Mamy mało czasu, zanim świat na zawsze pogrąży się w ciemności żydowskiego barbarzyństwa.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/