Jak Żydzi zdradzili ludzkość

Jak Żydzi zdradzili ludzkość

tom 1 – Sumeryjski szwindel
G-d, tłumaczenie Ola Gordon
 
Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się… [Pwt 6:10-11]
Cudzoziemcy* odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie,
lecz w mojej łasce okazałem ci litość. Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą.  <Bo naród* i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni
>. [Iz 60:10-12]
Ssać będziesz mleko narodów* i piersi królewskie ssać będziesz… [Iz 60:16]
Staną obcokrajowcy*, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo narodów*, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie. [Iz 61:5-6]
* w ang. wersji użyte słowo goyim
“Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy.” – Menachem Begin (1977-1983) przemówienie w Knesecie, Jerozolima
Sumeryjski szwindel obejmuje 21 tajnych oszustw:
#1  wszystkie odsetki od pożyczek są szwindlem
#2  zabezpieczenie warte więcej niż pożyczka to największy atut bankiera
#3  pożyczki polegają na uczciwości pożyczkobiorcy, a nie uczciwości pożyczkodawcy
#4  pożyczka w srebrze spłacona dobrami, a nie srebrem, anuluje zabezpieczenie
#5  dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela
#6  wysokie morale utrudnia zyski, więc deprawacja szlachetnych ściąga ich poniżej deprawacji
pożyczkodawcy, który nimi rządzi i wymusza na nich swoją wolę
#7  monopol daje bogactwo i władzę, a monopol pieniądza daje największe bogactwo i władzę
#8  duże rodziny przestępcze odnoszą większe sukcesy niż samotni przestępcy czy gangi; największe sukcesy odnoszą międzynarodowe rodziny przestępcze
#9  przetrwają tylko najbardziej bezwzględni i chciwi pożyczkodawcy; triumfują tylko najbardziej skorumpowani bankierzy
#10  czas działa na korzyść bankiera, przeciwko pożyczkodawcy
#11 wywłaszczanie narodu przysparza bogactwa wywłaszczającym, przynosi największy zysk bankierom
#12 wszystkie jednostki prywatne kontrolujące podaż pieniądza publicznego oszukują naród i kraj
#13 cała bankowość to przedsięwzięcie kryminalne; wszyscy bankierzy to międzynarodowi kryminaliści, dlatego konieczna jest tajność
#14 każdy kto może udzielać pożyczek na procent w końcu zdobywa na własność cały świat
#15 pożyczki dla przyjaciół to władza; dla wrogów to broń
#16 siła robocza jest źródłem bogactwa; kontroluj źródło i kontrolujesz bogactwo, wyniesiesz w górę siłę roboczą, ściągasz w dół królów
#17 królowie potrzebni są do legitymizacji szwindlu, potem można ich poświęcić
#18 kiedy źródło dóbr jest daleko od klientów, zwiększają się zyski w imporcie i eksporcie
#19 prestiż to lśniąca szata nobilitująca zdradę i oślepiająca głupków; im częściej się jej używa, tym większe zyski dla noszących ją
#20 popieraj mniejszość żeby wywłaszczyć większość z bogactwa i władzy, potem oszukaj mniejszość z bogactwa i władzy
#21 kontroluj oddychanie i panuj nad ciałem; uduś i zabij ciało

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/