Sąd w Budapeszcie odrzuca sprawę Grüner kontra rabin

Sąd w Budapeszcie odrzuca sprawę Grüner kontra rabin

Carolyn Yeager 7.2.2012, tłumaczenie Ola Gordon, korekta Piotr Bein
Jak można było się spodziewać, sąd w Budapeszcie odrzucił sprawę urodzonego na Węgrzech Nikolausa (Miklós) Grünera przeciwko rabinowi chabadu, Slomo Köves za pomoc w organizowaniu “Powrotu do ojczyzny” Eli Wieselowi, do Węgier w 2009 r. Grüner twierdzi, że Elie Wiesel nie jest Węgrem ani ocalałym z holokaustu.
Proces wytoczony został przeciwko Köves, rabinowi budapeszteńskiej społeczności chabad, a nie Wieselowi, gdyż węgierski sąd nie ma jurysdykcji nad obywatelem USA. Osobisty spór Grünera z Köves wydaje się być precedensem; skarży się on na to, że w swoim oświadczeniu rabin nazwał mnie kłamcą.
Wg Bos-News Life, Grüner powiedział, że rozgniewało go oświadczenie sądu z 6 lutego, że nie mógł zdecydować czy Wiesel kłamał o holokaustycznej przeszłości, ponieważ mieszka w Ameryce. Nigdy nie chciałem by węgierski sąd wydawał decyzję w tej kwestii. Ale chciałem, by wydał opinię o nieuzasadnionych twierdzeniach rabina.
Rabin nazwał 83-letniego Grünera starcem mającym jakiegoś rodzaju kompleks i oskarżył go o fałszowanie historii, gdyż ten stwierdził, że Wiesel nie jest ocalałym z Auschwitz czy Buchenwaldu. Köves publicznie porównał Grünera do Amerykanina Normana Finkelsteina, autora Przemysłu holokaustu. Żydzi uważają Finkelsteina za negata Holokaustu, mimo że tylko krytykuje sposób wykorzystywania Holokaustu dla ogromnych korzyści materialnych Izraela.
Grüner mówi, że takie uwagi ze strony Köves mogą osłabić jego plany postawienia zarzutów Wieselowi w USA; chciał, by sąd wydał wyrok przeciwko rabinowi za te uwagi. Powiedział Bos-News Life, że złoży apelację przeciwko stanowisku i procedurze sądowej i będzie się domagał nowego procesu pod koniec bm. Wg agencji, Grüner w bm. zamierza lecieć do USA z żądaniem, by władze amerykańskie dokonały ekstradycji Wiesela do Węgier, żeby spotkał się z prawnikiem reprezentującym ocalałych z Holokaustu.
To ostatnie wydaje mi się być “misją niemożliwą”.  Ale aplaudujemy p. Grünerowi za jego postawę w przypominaniu opinii publicznej tego oszustwa Wiesela i dobrze mu życzymy.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/