Żywność jako broń

Żywność jako broń

Anthony Gucciardi 17. 8.2011, tłumaczenie Ola Gordon, skrót i korekta Piotr Bein
Gdy ludzie zaczynają głodować, instynktownie robią wszystko, by zdobyć żywność. Ci którzy ją posiadają (rząd czy bliska rodzina), mają władzę. Żywność może być bronią tysiąckroć silniejszą niż pieniądz. Ale nawet dziś, rządy używają żywność jako broń, poprzez przepisy i chemizację, które niszczą nasze zdrowie i konto bankowe. Sztuczna inflacja i spekulacja, toksyczność i przepisy, to tylko kilka przykładów.
Skąd pomysł żywności jako niezwykle skutecznej broni? W 1974 r. ideę przedstawił Henry Kissinger. Kissinger stwierdził [Memorandum Studium Bezpieczeństwa Narodowego 200: Skutki globalnego wzrostu liczby ludności dla bezpieczeństwa i zagranicznych interesów USA], że pomoc żywnościową dla krajów rozwijających się wstrzyma się do czasu, kiedy przedstawią politykę kontroli urodzeń, która skutecznie wysterylizuje ludność, by zahamować jej wzrost: Istnieje również ustanowiony precedens, żeby brać pod uwagę skuteczność programu planowania rodziny w ocenie wymagań AID [Agencja USA ds. Rozwoju Międzynarodowego] i grup konsultacyjnych. Wzrost liczby ludności jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost popytu na żywność, więc alokacja ograniczonych środków PL-480 powinna uwzględniać kroki podejmowane przez kraj dla kontroli populacji, jak i produkcję żywności. Ale w tych wrażliwych relacjach ważny jest sposób, jak również ilość, żeby uniknąć występowania przymusu.
Przy małej sprawności gospodarczej i zagrożonym narodzie, kraje rozwijające się będą musiały dostosować się lub zmierzyć z dalszym głodem i śmiercią. Żywność jest bronią, trzymaną w zanadrzu jako środek polityki zagranicznej i wojny. Obstawanie przy pomocy żywnościowej i pozwalanie na głód niewinnym wieśniakom nie różni się zbytnio od prowadzenia z nimi otwartej wojny fizycznej, co byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym i źle widziane przez większość na całym świecie. Ale raport Kissingera dotyczy tylko jednego przypadku broni żywnościowej.
Duża inflacja cen żywności
Kiedy koszty utrzymania rosną, rodziny na całym świecie wpadają w pułapkę zadłużenia. Wynika masowy głód. Wg indeksu ONZ-owskiej FAO, ceny żywności wzrosły o 3 punkty (do 234 punktów) w czerwcu, 39% w ciągu roku. Na całym świecie wybuchają zamieszki w wyniku dramatycznego skoku cen podstawowej żywności. Obywatele żądają odpowiedzi.
Przyczyną gwałtownej inflacji żywności była dewaluacja dolara towarowego, wskutek nadmiernego drukowania pieniędzy i spekulacji Wall Street. Nie jest to więc spekulacją, tylko  manipulacją pieniądzem. Banksterzy określają wartość dolara, który nie ma już pokrycia w kruszcach. Spekulacja, manipulacyjna lub nie, może w każdej chwili zmienić wartość dolara (skażonego bisfenolem A , ang. BPA).
William Engdahl: Zdolność celowej manipulacji cenami podstawowej żywności na całym świecie, prawie niezależnie od dzisiejszej fizycznej podaży i popytu na zboże, jest całkiem nowa… Do kryzysu zbożowego w połowie l. 1970-ych nie było “ceny światowej” zboża, podstawy cen żywności i produktów żywnościowych.
Dodatki toksyczne
Niebezpieczne chemikalia wślizgnęły się do żywności; staniemy się królikiem doświadczalnym, jeśli chodzi o ich długoterminowe skutki. Pestycydy, konserwanty i składniki jak syrop glukozowo-fruktozowy z kukurydzy (HFCS) niszczą zdrowie bezprecedensowo. Stworzone w laboratoriach, są syntetycznymi zabójcami. Powiązano je z eksplozją otyłości, nowotworów, cukrzycy i tys. innych chorób. Np. w HFCS jest rtęć. Dr David Wallinga z Instytutu Polityki Rolnictwa i Handlu: Rtęć jest toksyczna w każdej postaci. Zważywszy, jak dużo HFCS spożywają dzieci, może to być istotne dodatkowe źródło rtęci, nigdy dotąd nie uwzględniane. Wzywamy przemysł i agencję żywności i leków USA, FDA, do natychmiastowych zmian w przemyśle i pomocy, aby pomogły zatrzymać to nieuniknione skażenie żywności rtęcią.
W produktach spożywczych są nawet substancje chemiczne, które przenikają do skóry, zanim zjesz toksyczną żywność.
Perfluorowane kwasy karboksylowe (PFCA) i BPA znaleziono we wszystkim, od opakowań żywności do banknotów, a ich ilość, na jaką narażony jest przeciętny człowiek jest zdumiewająca. U Kanadyjczyków w wieku 6 – 79 lat, 90% badanych miało wykrywalny poziom BPA w moczu i krwi. Po kontakcie ze skórą, BPA przechodzi do krwiobiegu. Po pewnym czasie nie może zostać zmyty. Ok. czasu tego badania, Kanada zakazała BPA i oznakowała go jako toksyna zagrażająca zdrowiu. Agencja ochrony środowiska USA, EPA zamierza wszcząć badania skutków BPA na zdrowie. Ponad pół mln kg BPA idzie rocznie do atmosfery, zagrażając zdrowiu człowieka i środowisku.
Przepisy rządowe
Ograniczając wolność wyboru żywności przez konsumentów, rząd przejmuje kontrolę nad jej podażą, wymusza uzależnienie od niej, np. poprzez drakońskie przepisy, które dają agendom rządowym jak USDA, władzę nad podstawowymi produktami: kukurydza, pszenica, soja i ryż. Kontrola nad nimi daje kontrolę nad trzodą poprzez pasze.
W wyniku prawnego zakazu wielu naturalnych suplementów w UE, FDA wprowadziło dziwaczne przepisy, zagrażające praktycznie wszystkim suplementom w USA, wprowadzonym po 1994 r. FDA anulowało również prawo do zakupu i spożywania surowego mleka, mimo jego korzyści dla zdrowia. FDA i inne agendy rządowe często bardziej troszczą się o zdobycie i utrzymanie władzy nad podażą żywności, niż o zdrowie ludzi. Stowarzyszenie na rzecz zdrowia, ANH przestrzegało przed skutkami takiego prawa: Obawiamy się, że użyją tej władzy, by zakazać innowacji w suplementach, chyba że suplement jako lek  przepuści się przez proces rejestracji leków. Nikogo nie stać na rejestrację leków, więc jeśli substancja nie jest opatentowana (suplementy zazwyczaj istnieją w przyrodzie), to wymóg rejestracji leków zapewni, że nie będzie nowych suplementów. To zadowoli przemysł farmaceutyczny, a na podstawie dotychczasowych zachowań, również FDA.
Pogoda
Pogoda znacznie wpływa na podaż żywności i jej ceny. Ze nasileniem klęsk żywiołowych, widać wzrost cen. Wypływa inna możliwość wykorzystania klimatu przez spekulantów i rząd. Wg Sunday Times, Bill Gates otwarcie zainwestował w technologię modyfikacji pogody, do tworzenia sztucznych chmur, w imię zwalczania gazów cieplarnianych. Twórcy są tak skorzy wykorzysta tę technikę, że nie zaczekają na międzynarodowe przepisy: Amerykańscy i brytyjscy naukowcy nie zamierzają czekać na przepisy międzynarodowe dotyczące technologii, która celowo zmienia klimat.
W dokumencie z 1996 r. dla Lotnictwa USA, Owning the Weather 2025 [Władza nad pogodą 2025], głównym tematem jest modyfikacja pogody. Nagłówek na s. 10: Stosowanie modyfikacji pogody w operacjach wojskowych. Nie jest szalonym myśleć, że od 1996 r. było co najmniej kilka zmanipulowanych zjawisk pogodowych, które wpłynęły na produkcję i transport płodów rolnych. Przy obecnym wysokim napięciu militarnym, wykorzystywanie pogody do sparaliżowania produkcji rolnej narodu może być jedną z najpotężniejszych broni. Dokument omawia wojskową modyfikację pogody: Zdolności ofensywne mogą umożliwić oszukańcze opcje tworzenia wirtualnej pogody w systemach sensorycznych i informacyjnych wroga, przez co oni bardziej prawdopodobnie podejmą decyzje korzystne dla nas, a nie dla nich. Pozwoliłoby to również maskować lub ukryć nasze działania modyfikujące pogodę. Kluczem do wykonalności takiego systemu jest możliwość modelowania matemtycznego b. złożonego nieliniowego systemu globalnej pogody tak, by dokładnie przewidzieć wynik zmian na czynniki zmienne. Niewykluczone, że mając dość czasu na realizację oraz odpowiednie warunki, można robić pogodę ‘na zamówienie’.
Łatwo zauważyć, że pogoda z pewnością stanie się faworyzowaną bronią – skuteczna, a nie wymaga wojny w pełnej skali.
Żywność jako broń
Nawet teraz, przed załamaniem się dolara i gospodarki światowej, żywność służy jako broń przeciwko jednostce i narodom. Kiedy w końcu dolar upadnie, zakładając że nie będzie przeciw-działań, żywność stanie się bogactwem nr 1, obok pitnej wody. Złoto i srebro kupią żywność, ale jej nie zastąpią. Skoro rząd zabiera się za ogródki przydomowe, trzeba ustanowić w nich miejsce na na eko-żywność i zakupić produkty wysokiej jakości, bez konserwantów, zdatne do przechowywania dla siebie i rodziny.
Prawdziwa wolność jednostki nie może istnieć bez jej bezpieczeństwa ekonomicznego i niezależności. Ludzie, którzy są głodni i bez pracy, to elementy, z których składają się dyktatury. – Franklin Roosevelt
Materiały źródłowe pod oryginałem

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.