XXXI Rocznica porozumień rzeszowsko-ustrzeckich/Zaproszenie

XXXI Rocznica

Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

1981 – 2012

ZAPROSZENIE

Rzeszów, 16 – 19 lutego 2012 r.

„ Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła  mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość”.

Jan Paweł II

 

Komitet Organizacyjny

ma zaszczyt zaprosić

 

chłopów polskich związanych z niezależnym ruchem ludowym, wszystkich Patriotów Polskich którym droga ich sercu jest Ojcowizna

 

na

XXXI Rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

program:

16 lutego 2012 r., (czwartek), godz. 11.00

Sesja naukowa „Wolność słowa w Porozumieniach Rzeszowsko – Ustrzyckich” z 1981 r. sala Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Politologii, ul. Moniuszki 10

1. Wstęp i powitanie – prof. dr hab. Aleksander Bobko;
2. Referat wprowadzający – Bogusław Kleszczyński (IPN Oddział Rzeszów);
3. Dyskusja panelowa z udziałem organizatorów strajków chłopskich z 1981 r. pracowników naukowych i studentów. Udział biorą: Antoni Kopaczewski, Kazimierz Chorzępa, Wieńczysław Nowacki.

18 lutego 2012 r. (sobota), godz. 14.00

Kongres SL „Ojcowizna” RP – aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, pl. Ofiar Getta 5

Zjazd sygnatariuszy i uczestników strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r., członków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, działaczy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i przedstawicieli SL „Ojcowizna” – otwarcie Kazimierz Chorzępa.
Referaty problemowe:
„Problemy hodowli zwierzęcej” – prof. dr hab. Roman Niżnikowski;
„Siłownie wiatrowe elementem wywłaszczania ziemi” – Marian Daszyk;
„System wsparcia finansowego dla młodych rolników” – Marek Andrzejak;
Dyskusja;
Sprawozdanie z działalności za rok 2011 i sprawy organizacyjne;
Projekty dokumentów końcowych i uchwały;
Kolacja i nocleg.

19 lutego 2012 r. (niedziela), godz. 11.00.

Msza św. koncelebrowana w Kościele Farnym w Rzeszowie, Pl. Farny 5, godz. 11.00.
Złożenie wieńców i przemówienia pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
Konferencja XXXI Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich; aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ofiar Getta 5, godz. 13.00.
Wstęp i powitanie – Antoni Kopaczewski, prowadzenie – Kazimierz Chorzępa.
„O miłości do ziemi ojczystej”- ks. dr hab. Stanisław Koczwara – Instytut Teologii, Wilno
„Energetyczny rozbiór Polski” – prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski, Politechnika Krakowska.
„Zagrożenia systemu ubezpieczeń rolniczych KRUS”–  Wojciech Jagła. „Konstytucja Polskiej Wsi – ziemia kapitałem narodowym” – Wieńczysław Nowacki.
Przerwa na  posiłek
Dyskusja plenarna.
Występ zespołu regionalnego z Górna.
Przyjęcie dokumentów końcowych.

(zakończenie ok. godz. 17.00)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Kazimierz Chorzępa (przewodniczący), Jan Karuś, Antoni Bała, Zdzisław Leśniak, Zbigniew Biesiadecki, Marian Pałasz, Jan Józef Cynk, ks. dr Henryk Rykała, Zofia Gazda, Stanisław Superson, Jan Kudła, Tadeusz Szymczakiewicz, Krzysztof Koczwara (Nowy Jork, USA), Jarosław Śliwiński, Zbigniew Zieliński.
 
KOMISJA D/S. REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO – USTRZYCKICH
Katarzyna Bielańska, Wieńczysław Nowacki, Jan Gwizdała, Grzegorz Górniak, Michał Gil, Wiesław Procyk, Kazimierz Leśniak, Czesław Kot, Stanisław Majdański, Alfons Spychała, Roman Sroka.
 
Adres do kontaktów:
Biuro Krajowe Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, tel./fax. (0-17) 7725604, tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl, strona internetowa: www.ojcowizna-stronnictwoludowe.pl
 
KOMITET HONOROWY:
1. Jan Antoł – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-przew. Prezydium NSZZ RI “Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary;
2. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński – Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla;
3. Jan Beszta – Borowski – OKOR Białystok, rolnik, b.Poseł RP, Uhowo, gm. Łapy;
4. Prof. Adam Biela – Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin;
5. Katarzyna Bielańska – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, OKOR Małopolska, gospodarstwo rolne Lusina, pracownik admin. publicznej, Kraków;
6. Ks. Prof. Henryk Borcz – Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu;
7. Mieczysław Domaradzki – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, współzałożyciel SL “Ojcowizna”, inżynier- rolnik, Strażów, k/Łańcuta;
8. Zygmunt Goworek- Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, Brisbane, Australia;
9. Andrzej Gwiazda- Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk;
10. Ks. Jan Jakubowski – Duszpasterz rolników w Soninie k/ Łańcuta;
11. Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński – Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim;
12. Ks. Proboszcz Franciszek Kołodziej – Uczestnik strajków chłopskich w 1981r., Rzeszów;
13. Kazimierz Kołodziński – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, nauczyciel;
14. Antoni Kopaczewski – I Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Region Rzeszowski, Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Prezes Honorowy SL ”Ojcowizna”;
15. Janusz Kopera – Rzeszowski Komitet Oporu Rolników, Biały Bór, gm. Przecław;
16. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski-Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków;
17. Stanisław Krasoń – Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko;
18. Prof. Teresa Kukołowicz – Wykładowca Wydziału Nauk Społecznych KUL Lublin;
19. Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp.;
20. Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI “Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi “Placówka”, inżynier – rolnik Goślinowo, gm. Gniezno;
21. Kamil Matuszewski – Sygnatariusz Porozumienia Bydgoskiego, Wiewiórki, gm. Płużnica;
22. Ludwik Pełka – Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, Sokołów Młp.;
23. Janinia Piekarz – Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. Opolskie;
24. Jan Poterek – Żołnierz Batalionów Chłopskich, Członek Prezydium NSZZ RI  “Solidarność” w 1981r., OKOR Lublin, rolnik-emeryt, Białki Górne, gm. Ryki;
25. Janusz Rożek – Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, b. poseł RP, gm. Milejów;
26. Ks. Stanisław Słowik – Uczestnik strajków chłopskich w 1981r., Dyrektor Caritas Rzeszów;
27  Ks. Inf. Józef Sondej-Uczestnik strajków chłopskich w 1981r.,kapelan “Solidarność”, Rzeszów;
28. Andrzej Stadnicki – OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie;
29. Ks. Prałat Adam Sudoł – Kapelan Związku AK i Związku Sybiraków, Sanok;
30. Karol Teliga – OKOR Mazowsze, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Warszawa;
 
PATRONAT MEDIALNY:
„Nasz dziennik”, Warszawa,
„Kurier – Chicago”, Chicago,
„Głos Polski”, Toronto.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/