Obozy FEMA

Obozy FEMA

RAdam 13.2.2012
4.10.2006 prezydent G.W Bush reorganizuje FEMA po katastrofie w Nowym Orleanie (Katrina), nadając FEMA więcej praw, by mogli przygotowywać naród przed wystąpieniem katastrof. W tym przejęcie odpowiedzialności nad NSA (National Security Agency). FEMA staje się uśpionym rządem w rządzie Stanów Zjednoczonych.
Lista praw przysługujących FEMA
Dla ludzi nie anglojęzycznych – napiszę w skrócie, w wypadku czerwonego alarmu FEMA ma prawo:

 • Przejąć jakąkolwiek własność prywatną, jakiekolwiek fundusze,
 • Otoczyć kordonem miasta,
 • Przejąć władzę nad transportem i drogami,
 • Zwieźć ludzi do tymczasowych obozów relokacyjnych.

Kilka faktów z działalności FEMA z lat ostatnich
Pożary w Kaliforni 2007 r.
-FEMA występuje w TV w udawanej konferencji prasowej. Jej celem jest przedstawienie narodowi jak świetnie FEMA jest przygotowana do ewakuacji mieszkańców zagrożonych terenów do obozów tymczasowych.
Katrina 2005 r.

 • Cztery dni od powodzi FEMA nie podejmuje żadnych działań!
 • Następnie poszkodowani zwożeni są do obozów. Które według świadków bardziej przypominają obozy koncentracyjne niż schronienie.
 • Ludziom stłoczonym pod jednym dachem odmawia się korzystania z otwartego ognia, i innych przedmiotów kuchennych mogących spowodować wystąpienie pożaru.
 • Poszkodowani nie mogą wyróżniać się posiadanymi dobrami gdyż to może wywołać zamieszki!
 • Każdy kto opuści obozy nie ma prawa powrotu do nich. Wszystkim zostają przydzielone karty identyfikacyjne FEMA.
 • FEMA odmawia przyjmowania pomocy z zewnątrz zarówno medycznej jak i żywnościowej
 • Rok 2007 Sąd najwyższy USA wydaje wyrok w którego treści przyznaje że FEMA przetrzymywało ofiary Katriny w wozach kampingowych wydzielających do powietrza Formaldehydy. Wiadomo o kilku ofiarach śmiertelnych i setkach ludzi chorych na niewydolność układu oddechowego.

Rok 1997? Tajne rozporządzenie nakazujące budowę obozów pracy!!!
Lata 1980-2002
– FEMA przejmuje nieczynne zakłady karne obozy więźniów wojennych w celu utworzenia tzw. Obozów tymczasowego ulokowania.
– Liczba znanych obozów sięga 600 na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/