Umiera Decydent Pokolenia

Umiera Decydent Pokolenia

Roy Tov 17.2.2012, przekład-skrót Piotr Bein
Życie 102-letniego rabina Josefa Szaloma Eliasziwa dobiega końca. Już teraz litewscy haredim (hebr. Litaim) w Jerozolimie opłakują jego śmierć. Eliasziw jest Posek HaDor, tj. Decydentem Pokolenia, wiodącym autorytetem żydowskiego prawa Halacha, odpowiednika szarii w islamie.
Trudno od razu zrozumieć doniosłość tego przywódcy litewskich haredim w Izraelu jak i w światowej diasporze. Mimo że współczeną Litwę ledwie widać namapie, to w plemienności jest to bez znaczenia. Mówiąc o Litwie, haredim mają na myśli Wielkie Księstwo Litewskie, zajmujące znaczną część Europy Wsch. w XV w. Zatem Eliasziw ma tak wielką władzę, że niemal wszystkie rządy Izraela polegają na koalicji z haredim.
Z niewiadomej przyczyny haredim (nawet sefardzi i mizrahi wśród nich) ubierają się w stroje z XVII w., identycznie jak hasydzi. Myli to niewtajemniczonych, podczas gdy różnica ideologiczna między haredim a hasydami jest większa niż między katolikami i protestantamii.
Znani jako żydzi ultra-ortodoksyjni, haredim są bardziej od hasydów bogobojni, trzymają się tradycyjnego judaizmu. Nie przestrzegają jednak prawa wywodzącego się z Biblii, tylko z Talmudu itp. literatury i dzielą się na haredim i litewskich haredim z Wielkiego Księstwa Litwy. Hasydzi oddzielili się od haredim w XVIII w. […]
Osiołek Mesjasza
Rządy Izraela składają się z koalicji syjonistów (pod przywództwem partii Likud, a ostatnio także Kadima) i partii religijnych. Te ostatnie wyznają Talnud, oczekują przyjścia Mosziacha i praktykują faryzejskie interpretacje Biblii. Znacznie odbiegając od chrześcijańskiego, żydowskie zbawienie jest fizyczne, oparte na Królestwie Bożym na Ziemi Izraelskiej. Wszelkie religijne interpretacje do XIX w. nie pozwoliłyby jakiejś syjonistycznej partii podbijać ziem Arabów. Miał to zrobić w przyszłości Mosziach. Jakakolwiek kooperacja syjonistów z ortodoksami była niemożliwa.
Wg tradycji ortodoksów, zbawienie miało nadejśc w stadiach:  (1) Mosziach Syn Józefa z integracją rozposzonego narodu żydowskiego i (2) symbolizowane jako osiołek, Mosziach Syn Dawida z przywróceniem Królestwa Bożego. Chrześcijanie rozpoznają w drugim stadium wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku. (Jan 12:12-16). XIX-wieczny rabin Abraham Isaac Kook, z innymi ortodoksami utworzył podstawę współpracy syjonistów z faryzeuszami, Hamoro szel Masziah (Osiołek Mesjasza, także tytuł książki z 1998 r.). Wg Kooka, Żydzi niewierzący (reprezentowani przez syjonistów) mogą zbiorowo zająć miejsce Mosziach Syn Józefa, stwarzając zręby pod faryzejskie Mosziach Syn Dawida w nowym państwie świeckim. Tak się też stało. Alians polityczny doprowadził do państwa do przyjęcia przez większość Żydów. Grupa Neturei Karta jest jedną z tych, ktore nie akceptują takiego bezbożnego stworu.
Dziel i rządź
Dziel przeciwnikóww mnóstwo oddzielnych parti, następnie zniszcz je po kolei. Syjoniści chcieli tak wykończyć haredim. I rzeczywiście ucieszyli się, gdy haredim podzielili się na dwa odłamy, tylko że tym samym zwiększyli swą władzę w Knessecie.
Oryginalna partia haredim to Agudat Jisrael (hebr. Unia Izraela), założona w Polsce w 1912 r. Weszła w wiekszość koalicji w Izraelu i przez większość egzystencji państwa syjonistów, przewodniczyła komitetowi finansów w Knessecie, zapewniając sobie ogromne środki. W 1988 r. od partii Agudat Jisrael oderwało się Degel HaTorah (Flaga Pięcioksiągu), do której weszli haredim litewscy, a przywódcą został ww. rabin Eliasziw. Obie partie haredim są blisko spokrewnione, b. często kandydują do Knessetu  jako Jahadut HaTorah (Zjednoczony Judaizm Tory). Obecnie ta unia ma 3 ze 120 członków Knessetu. Mimo cięć w ostatnich latach, unia dostaje rocznie 600 mln $ z budżetu Izraela, nie licząc wynagrodzenia dla rabinów, także pokrywanego przez rząd. Dalece przekracza to nominalną władzę haredim. Dla porównania, instytucje konserwatywne otrzymują 50 tys. $ rocznie.
Podział nastąpił w 1984 r., kiedy rabin Owadia Josef utworzył partię Szas z żydów mizrahi w Agudat Jisrael. Partia stała się hitem, a obecnie ma 10 z członków Knessetu. Jest stałą cechą rządu Izraela, znaną z przywództwa w ministerstwie spraw wewn., gdzie nagromadziła ogromną władzę w prowadzeniu spraw cywilnych państwa. Podzieleni stali się władcami; partie świeckie polegają na koalicjach z haredim.
Zasada nienawiści
Rabini haredim usiłują narzucić wszystkim swą interpretację prawa. Faktycznie rządzą sprawami cywilnymi: urodzenie, małżeństwo, rozwód, śmierć. Ministerstwo spraw wewn. definiuje przynależność wyznaniową obywatela, więc i jego zachowania. Od tego zależy służba wojskowa. Przez monopol haredim, reformowany judaizm jak w USA jest nieuznawany w Izraelu. Nie może być demokracji w państwie, gdzie  mnieszość religijna narzuca swe poglądy ogółowi.
Litaim szukają nowego Decydenta Pokolenia. Wiodącym kandydatem jest 96-letni rabin Steinman, więc przydałby się młodszy tyran. W międzyczasie, przyjmując setki mln od rządu, litewscy haredim protestują przeciw Izraelowi, nazywając go Państwem Nazistów (zobacz zdjęcia w oryginale). Znasz lepszy przypadek hipokryzji?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/