Tajne armie NATO a terroryzm

Tajne armie NATO a terroryzm

Kiedy eksperci debatują, czy NATO nadaje się do globalnej wojny z terrorem, nowe badania wskazują, że historia Paktu połączona jest z terroryzmem.
Artykuł opiera się na książce o tajnych działaniach NATO podczas zimnej wojny (Daniele Ganser, „NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe“ – Tajne Armie NATO: Operacja Gladio a Terroryzm w Europie Zachodniej; wydawnictwo Frank Cass, Londyn 2004). Badania rozpoczęły się, gdy w 1990 r. ukazał się nagłówek w mediach, który szybko znikł i tajne armie NATO pozostają tajemnicą. Zanim Genser podjął się badań na ten temat w pojedynkę, całkiem zresztą skutecznie, nie było pełnego dochodzenia w tej sprawie.
3.8.1990 r. włoski premier Giulio Andreotti potwierdził istnienie w jego państwie tajnej armii pod kryptonimem Gladio – z łaciny szabla. Jego zeznania przed podkomitetem senackim badającym terroryzm we Włoszech wywołały fale szoku wśród włoskich deputowanych i publiki, którzy spekulowali, że tajna armia mogła manipulować polityką państwa przez akty terroru. Andreotti ujawnił, że Gladio było ukryte wewnątrz ministerstwa obrony jako podsekcja tajnego wywiadu wojskowego, SISMI. Gen. Vito Miceli, były dyrektor SISMI nie mógł wierzyć oczom, że Andreotti ujawnił tajemnicę. Więc zaprotestował: Poszedlem do więzienia, bo nie chciałem ujawnić istnienia tej supertajnej organizacji. A tu wychodzi Andreotti i mówi to parlamentowi! Według dokumentu opracowanego przez włoskie tajne służby wywiadu wojskowego w 1959 roku, tajne armie miały podwójny cel strategiczny:
(1) działać jako grupa podziemna w przypadku inwazji ZSRR i prowadzić walkę partyzancką na okupowanych terenach;
(2) brać udział w krajowych działaniach w przypadku stanów wyjątkowych.
Interpretacja stanu wyjątkowego przez tajne służby wojskowe była dobrze określona we Włoszech podczas zimnej wojny, gdzie rosnące w sile partie komunistyczna i socjalistyczna dążyły do osłabienia NATO od środka. Felice Casson, włoski sędzia, który podczas śledztw nt. prawicowego terroryzmu pierwszy odkrył armię Gladio i zmusił Andreotti’ego do zeznań, doszedł do tego, że tajna armia była powiązana z prawicowymi terrorystami na wypadek sytuacji wyjątkowych. Dostarczani przez Gladio terroryści wykonywali ataki bombowe w miejscach publicznych, zwalali winę na lewicę, a tajny wywiad wojskowy chronił ich przed wymiarem sprawiedliwości. Musieliśmy atakować cywilów, kobiety, dzieci, niewinnych ludzi, nieznanych i zupełnie oddalonych od wszelkich zagrywek politycznych – prawicowy terrorysta, Vincezo Vinciguerra wyjaśnił Cassonowi strategię napięcia. Powód był dość prosty. Włoska publika miała przez to zwrócić się do rządu o większe bezpieczeństwo. To jest polityczna logika wszystkich tych masakr i ataków bombowych, które pozostają nieukarane, bo rząd nie może skazać siebie samego, czy wziąć na siebie odpowiedzialność za swe czyny.
Bez komentarza NATO i CIA
Pozostaje niewyjaśnione, jak mocno wywiady NATO i USA popierały stosowanie terroru we Włoszech podczas zimnej wojny, żeby zdyskredytować lewicę. Gen. Gerardo Serravalle, dowódca włoskiego Gladio w latach 1971-1974, potwierdził, że tajna armia była w stanie przejść z biernego, przedinwazyjnego stanu, do ataku w wojnie domowej. Włoski senat był bardziej dosadny w swych wnioskach ze śledztwa w 2000 roku: Te masakry i bomby, te akcje wojskowe zostały zorganizowane, wylansowane lub poparte przez ludzi wewnątrz włoskich agend rządowych i, jak odkryto niedawno, przez ludzi powiązanych z wywiadem USA.
Od czasu odkrycia tajnych armii NATO w 1990 roku, badania nad śpiącymi armiami postępowały bardzo powoli, ponieważ dostęp do pierwszorzędnych dokumentów był ograniczony, a NATO i CIA odmawiają komentarzy.
5.11.1990 roku, rzecznik NATO powiedział wścibskiej prasie: NATO nigdy nie brało pod uwagę wojny partyzanckiej lub tajnych działań. Następnego dnia, przedstawiciele NATO przyznali, że zaprzeczenie było fałszem, a Pakt nie będzie komentował tajnych spraw. 7 listopada, najwyższy przedstawiciel wojskowy NATO w Europie [SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, Zwierzchni Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie], Amerykanin gen. John Galvin, wraz z najwyższym przedstawicielem cywilnym NATO, sekretarzem generalnym Manfredem Wörnerem, odpowiadał na pytania ambasadorów państw NATO za zamkniętymi drzwiami. Ponieważ chodzi o tajną organizację, nie spodziewałbym się odpowiedzi na zbyt wiele pytań. Jeśli były związki z organizacjami terrorystycznymi, informacje byłyby naprawdę głęboko tajne – rozumował anonimowy starszy dyplomata NATO.
Były dyrektor CIA, William Colby potwierdza w swych pamiętnikach, że zorganizowanie tajnych armii w Zachodniej Europie było głównym programem w CIA. Projekt rozpoczęto po II wojnie światowej w całkowitej tajemnicy. Dostęp do informacji ograniczono do możliwie najmniejszego kręgu najbardziej pewnych ludzi w Waszyngtonie, NATO i w poszczególnych państwach. Jednak kiedy we Włoszech w 1990 r. były dyrektor CIA, admirał Stansfield Turner odpowiadał na pytania w telewizji nt. Gladio, kategorycznie odmówił odpowiedzi nt. delikatnej kwestii. Kiedy mimo to zapytano go o ofiary terroru, Stansfield ze złością zerwał swój mikrofon, wrzeszcząc: Powiedziałem, żadnych pytań o Gladio!, Wywiad na tym się skończył.
Protest z UE
W przypadku radzieckiej inwazji, tajne wojsko antykomunistyczne działałoby na tyłach wroga, wzmacniając i zakładając miejscowe ruchy oporu na okupowanych terenach, ratując zestrzelonych pilotów i sabotując linie zaopatrzenia i ośrodki produkcji okupanta. Parlament Europejski odpowiedział ostrą krytyką po odkryciu tajnych armii, podejrzewając ich zaanagażowanie w działania manipulacyjne i terrorystyczne. Taka Europa nie ma przyszłości, otworzył debatę włoski deputowany, Falqui, jeśli nie zostanie oparta na prawdzie, na pełnej przejrzystości swych instytucji odnośnie ciemnych zagrywek przeciw demokracji, które nawet ostatnio odwróciły do góry nogami historię wielu państw Europy. Falqui nalegał: nie będzie przyszłości, Panie i Panowie, jeśli nie zniesiemy idei życia w swego rodzaju podwójnym państwie – jednym otwartym i demokratycznym, a drugim tajnym i reakcyjnym. Dlatego chcemy wiedzieć, ile i jakie sieci Gladio istnieją w państwach Wspólnoty Europejskiej.
Większość parlamentarzystów europejskich poszła za Falqui. Specjalną rezolucją 22.11.1990 r. zaprotestowali energicznie przeciw założeniom niektórych wojskowych USA w SHAPE [Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Zwierzchnia Kwatera Sił Sojuszniczych w Europie] i w NATO, że mają prawo popierać założenie w Europie ukrytej sieci wywiadu i działań. Nawołali do pełnego dochodzenia nt. charakteru, struktur, celów i wszelkich innych apektów tych tajnych organizacji lub ich odłamów, użycie w nielegalnych ingerencjach w wewnętrzną politykę poszczególnych państw i problemu terroryzmu w Europie.
Tajne armie Europy Zachodniej
Jedynie parlamenty Włoch, Szwajcarii i Belgii utworzyły specjalne komisje do zbadania tajnych armii w swych państwach i opublikowały raporty po miesiącach, nawet latach dochodzeń. Na podstawie tych danych i drugorzędnych źródeł z licznych państw europejskich, książka pt. „NATO’s Secret Armies“ potwierdza po raz pierwszy, że tajne sieci objęły Europę Zachodnią, opisując szczegółowo te w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Luksemburgu, Belgii, Danii, Norwegii, Italii, Grecji i Turcji oraz strategiczne planowanie w USA i Zjednoczonym Królestwie.
Armie te były skoordynowane na szczeblu międzynarodowym przez Allied Clandestine Committee (ACC, Sojuszniczy Komitet Planowania) i Clandestine Planning Committee (CPC, Tajny Komitet Planowania), powiązane z natowskim SHAPE. Armie nosiły zakodowane nazwy, np. Absalon w Danii, P26 w Szwajcarii, ROC w Norwegii, SDRA8 w Belgii. Istniały duże różnice między krajami. Niektóre stały się źródłem terroru, a w innych pozostały rozważnym zabezpieczeniem. W Turcji,  Counter-Guerrilla wdała się w działania terroru i tortur przeciw Kurdom. W Grecji, LOK brał udział w przewrocie wojskowym w 1967 roku, by niedopuścić do rządów socjalistów. W Hiszpanii, tajna armia podparła faszystowską dyktaturę Franco. W Niemczech, prawicowi terroryści użyli środków wybuchowych z tajnej armii w ataku w Monachium w 1980 r. W in. państwach, w tym Danii, Norwegii i Luksemburgu, tajne wojsko przygotowywało się przeciw ewentualnej okupacji ojczyzny i nigdy nie wdało się w wewnętrzny terror lub manipulacje.
W kontekście obecnej wojny z terrorem, dano o Gladio daje otrzeźwiający wgląd, że rządy zachodnie poświęciły życie niewinnych obywateli i zataiły akty terroryzmu, żeby manipulować publiką. Oskarżenia, że NATO, Pentagon, MI-6, CIA i europejskie służby wywiadowcze były powiązane z terrorem, przewrotami i torturami w Europie, mają oczywiście niezwykle delikatny charakter i potrzeba więcej badań. Z braku oficjalnego dochodzenia przez NATO lub UE, wezmą się za to trudne zadanie badania międzynarodowe nt. terroryzmu. Mam nadzieję, że pierwszy obiecujący krok to „NATO’s Secret Armies“.
Daniele Ganser
NATO’s secret armies linked to terrorism? [w] ISN Security Watch 15.12.2004, www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?ID=10373

tłum. © Piotr Bein 2005

Dr Daniele Ganser jest starszym badaczem w Ośrodku Studiów Bezpieczeństwa na Eidgenosiche Technische Hochschule w Zurychu.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/