Przygnębiająca książka z 1997 r. Ludobójstwo: Rosja i NWO

Przygnębiająca książka z 1997 r. Ludobójstwo: Rosja i NWO

Ekonomista, polityk, członek Dumy i rządu, dr Siergiej Głazjew podsumował Rosję lat 1990-ych: Stopa rocznej straty ludności osiągnęła ponad dwukrotne tempo utraty w okresie represji stalinowskich i masowego głodu w I połowie l. 1930-ych […] Nie było nic takiego w tysiącletniej historii Rosji. Dokumentując dewastację rosyjskiego przemysłu i standardu życia, książka pozwala zrozumieć gniew wielu Rosjan-patriotów na przywódców zachodnich, którzy nalegają na utrzymanie destrukcyjnego kursu pt. wolny rynek i demokracja.
Głazjew rysuje politykę ludobójstwa w Rosji od ostrzału Dumy w październiku 1993 r., kiedy rewolucjoniści uzurpowali władzę i przyjęli pełną odpowiedzialność za sformułowanie i wprowadzenie polityki socjalnej i gospodarczej. […] Pod przykrywką reform rynkowych wprowadzili politykę przywłaszczania majątku narodowego i kolonizacji kraju, dla korzyści międzynarodowego kapitału. Skutkli tego są katastrofalne dla narodu rosyjskiego.
Cz. I książki dokumentuje te skutki, od dzieci po regiony Rosji: upadek demograficzny, niedożywienie, choroby, narkotyki, nałogi, przestępczość, bezrobocie, upadek edukacji, kultury i morałów. Cz. II bada ideologiczne uzasadnienia Zachodu traktowania Rosji li tylko jako źródła łupów. Głazjew analizuje Wielką Szachownicę Brzezinski’ego reprezentującą geopolitykę, której wynikiem jest dewastacja Rosji. Cz. II ocenia Plan Czarnomyrdina  (sierpień 1998), lansowany przez Sorosa i Domingo Cavallo oraz opisuje, jak uzupełnienie rezerw walutowych centralnego banku Rosji przez MFW (czerwiec 1998) grało na zwłokę, umożliając wtajemniczonym spekulantom odejść od piramidy rosyjskich obligacji rządowych, zanim zawaliła się.
Wg Głazjewa, Rosja wykaraska się, jeśli odrzucić „reformy” l. 1990-ych: Bankructwo polityki destrukcji produktywnych sił narodu od 17.8.1998 r. otwarło możliwości zmiany polityki gospodarczej […] i utworzenia warunków dla wzrostu gospodarczego.
Cz. III outlines an approach to exploiting Russia’s surviving assets, such as skilled manpower and areas of scientific innovation, as the basis for an economic growth strategy in the next century.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/