Żydowski mord rytualny

Żydowski mord rytualny

JP, tłumaczenie Ola Gordon, korekta Piotr Bein
Fragmenty książki z 1938 r. Jewish Ritual Murder [Zydowski mord rytualny] Arnolda S. Leese. We wstępie pisze on o wtrąceniu go do więzienia na 6 miesięcy w Anglii za The Fascist [Faszysta], które zawierało informację o żydowskich mordach rytualnych. Twierdzi, że oskarżyciel, członek parlamentu Oliver Locker-Lampson był przyjacielem z dzieciństwa rodziny Rotszyldów.
Do sądu Leese przybył w pełni przygotowany, gdyby zakwestionowano prawdę moich wypowiedzi […], a nawet byłem gotów zażądać, by prokurator przedstawił pewne dokumenty z Publicznego Archiwum, w których zapisany jest rytualny mord jako fakt w tym kraju! Ale sędzia zabronił mi wykorzystać tej linii obrony; nieważne, kto jeszcze oskarżał Żydów o mord rytualny, czy jak często, i jakie fakty historyczne to udowodniały, lub jak wiele wyroków zapadło w ramach właściwego organu prawnego, i dlatego, gdy poprosiłem inspektora Kitchenera, jedynego świadka występującego przeciwko mnie: “Kiedy wnosił pan tę sprawę, czy miał pan wrażenie, że rytualny mord należał do przeszłości?” a on odpowiedział “Tak,” sędzia zainterweniował z uwagą “Muszę znowu podkreślić, że prawda o mordzie rytualnym nie jest żadną obroną.”
Leese cytuje prokuratora generalnego: Moim zdaniem, jest poprawnie określone, że pozwanemu w żadnym przypadku nie wolno udowodnić prawdziwości obrazoburczego mordu rytualnego jako uzasadnienia opublikowania go. Wtedy sędzia powiedział: Tak ja rozumiem prawo. Leese: Ostatnią rzeczą jakiej chciała judeo-masońska Ukryta Ręka była prawda o mordzie rytualnym!
Z Rozdziału 1
Bezsporne jest to, że starożytni “Semici” wykazywali osobliwą skłonność do składania swoim bogom krwawych ofiar. Typowa jest żydowska historia Abrahama oferującego zabicie nożem swojego pierworodnego, Izaaka, jako ofiarę dla Jahwe, który polecił mu to zrobić. Jeszcze bardziej typowy jest antysemicki pogląd, że jego bóg wymagałby dokonania takiego mordu.
W Excavations at Gezer [Wykopaliska w Gezer] R. A. S. Macalister pisze, że w całej warstwie semickiej znajdowano ciała złożonych w ofierze dzieci. Książka opisuje szczątki ofiar i zawiera zdjęcia.
Izajasz oskarża Żydów o
roznamiętnianie się z bożkami pod każdym zielonym drzewem, mordowaniu dzieci w dolinach pod szczelinami skalnymi (I VII, 5). W Starym Testamencie jest dużo więcej wzmianek o praktyce składania Molochowi ofiar z dzieci.
W Cyclopedia of Biblical Literature [Encyklopedia literatury biblijnej] (1985), pastor J. Kitto pisze: ich ołtarze dymiły ludzką krwią od czasów Abrahama do upadku królestw Judy i Izraela.
W Civilisation [Cywilizacja] (Hamish Hamilton) G. A. Dorsey pisze: Pod wzgl. historycznym, ich świątynia w Jerozolimie, jak świątynia hinduska czy aztecka, była jatką, jedno składanie ofiar po drugim.
Encyklopedia żydowska (1904, t. 8, s. 653): Dlatego faktem obecnie powszechnie akceptowanym przez krytycznych uczonych, jest to, że w ostatnich dniach królestwa składane były ofiary ludzkie dla Yhwh jako króla lub radcy narodu, i że prorocy nie aprobowali tego… [Yhwh jako król lub radca narodu? Te tytuły dalekie są od Stwórcy, o którym mówił Jezus jako Ojcu. Przypomina to twierdzenie Mojżesza Mendelsona, uczonego Żyda: Judaizm nie jest religią, jest ureligijnionym prawem. – JP]
Sam Jezus oskarża faryzeuszy (św. Jan VIII, 44), że są dziedzicznymi mordercami, określenie nie mające żadnego innego znaczenia niż mordy rytualne. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą. To jest w Księdze, na którą “świadkowie” składają przysięgi, gdy zeznają przeciwko “antysemitom”, którzy ujawniają mordy chrześcijańskich dzieci przez Żydów!
Rabinizm był tylko ujawnieniem faryzeizmu, pełnym i przybierającym strumieniem skorumpowanych doktryn, poglądów i praktyk, których strumyki prowadzą aż do czasów Chrystusa i sięgają do tych Ezdrasza, dopóki nie utracą się w fontannie, religijnej filozofii upodlonego zoroastryzmu. – pastor J. Kitto, Encyklopedia literatury biblijnej
Więc szlak tradycji jest kompletny i prowadzi do rabinizmu.
Z Rozdziału III
Dr Erich Bischoff, główny niemiecki autorytet żydowskiego prawa i religii, twierdzi, że znalazł fragment uzasadniający mord rytualny w Thikunne Zohar (Berdiwetsch, 88 b), księdze teozofii kabalistycznej: Ponadto istnieje przykazanie odnoszące się do zabijania obcych, którzy są jak zwierzęta. To zabijanie musi odbywać się metodą zgodną z prawem. Ci, którzy nie należą do żydowskiego prawa religijnego muszą zostać złożeni w ofierze Wysokiemu Bogu.
Istnieje dobry powód, by sądzić, że jest to sekta “chasydzka”, do której można prześledzić najnowsze żydowskie mordy rytualne. Chasydzi czasami uważani są za nowoczesną sektę powstałą w Polsce dopiero w XVIII w., ale wg Encyklopedii żydowskiej (1905, t. IX, s. 661), faryzeusze byli pierwotnie identyczni jak chasydzi; chasydzi są do pewnego stopnia fanatyczni, i zanurzeni w mistycyzmie.
Z Rozdziału IV
Motywem mordu rytualnego przez Żydów na chrześcijanach jest prawie na pewno nienawiść. Jest to faktycznie ten sam motyw, który podziwiał Disraeli w działalności rewolucyjnej przeciwko gojowskim rządom (Life of Lord George Bentinck [Życie Lorda…], 1852): Lud Boży współpracuje z ateistami; najbardziej utalentowani kolekcjonerzy mienia układają się z komunistami; osobliwa i wybrana rasa dotyka ręki wszelkich szumowin i niskich kast Europy; a wszystko to dlatego, że chcą zniszczyć to niewdzięczne chrześcijaństwo, które zawdzięcza im nawet swoją nazwę, i którego tyranii nie mogą dłużej znieść.
Jednym z głównych żydowskich świąt jest Purim. Jest to orgia nienawiści wobec Hamana, historia którego opiera się na Księdze Estery Starego Testamentu. Historia, która jest prawdopodobnie mitem, jest o Kserksesie, królu Persji, który zakochał się w Żydówce, Esterze, i uczynił ją królową w miejsce jego legalnej żony. Haman, królewski minister, skarżył się mu na postępowanie Żydów, którzy, powiedział, nie przestrzegali praw, i otrzymał rozkaz króla by ich zabić. Estera błagała króla i przekonała go, by zaprosić Hamana na bankiet. Tam królowa Estera namówiła króla by ocalił Żydów i oddał Hamana pod szubienicę przygotowaną do egzekucji jej opiekuna. Zamiast zniszczyć Żydów, wymordowano ich wrogów, łącznie z dziesięcioma synami Hamana, których powieszono.
To święto obchodzone jest często pokazem obżarstwa, picia i przeklinania pamięci Hamana, a nawet do dziś w Londynie, żydowscy piekarze robią ciastka w kształcie ludzkich uszu (uszy Hamana), które tego dnia spożywają Żydzi, pokazując jeszcze raz wrodzoną nienawiść i barbarzyństwo.
Dwa główne święta związane z mordem rytualnym to Pascha (Wielkanoc) i Purim (ok. miesiąc  wcześniej). Mord rytualny w Purim zazwyczaj był na dorosłym chrześcijaninie. Mordowano go dla krwi. Mówi się, że krew tę suszono i proszek mieszano w trójkątne ciastka do jedzenia. Być może suszona krew z mordu w Purim niekiedy wykorzystuje się w nadchodzącą Paschę.
Mordu rytualny w Paschę był zwykle na dziecku w wieku poniżej 7 lat, tak idealne jak możliwe, które nie tylko wykrwawiano do białości, czasami krzyżowano i koronowano cierniami, torturowano, bito, dźgano, a czasem zabijano raniąc je w bok, imitując mord Chrystusa. Otrzymaną z dziecka krew mieszano albo jako proszek, albo w innej postaci w chleb paschalny.
Z Rozdziału V
Lista “antysemickich” autorów piszących nt. oskarżeń o mordy rytualne zgadza się z listą sporządzoną przez Żydów; dziennik Juliusza Streichera [niemieckiego Żyda-syjonisty – PB], Der Stürmer w specjalnym wydaniu (1934) o tych mordach pokazuje, że w XIX w. były 32 oskarżenia, czyli 10 więcej niż odnotowano w każdym innym stuleciu w historii Europy.[O Streicherze wspomniał Hoffman w artykule, że dokonano na nim egzekucji po “procesie” w Norymberdze, za napisanie obrzydliwych rzeczy o żydowskim narodzie. Streicher twierdził, że jego egzekucja stanowiła Purim 1946. LSN opublikował angielski przekład wydania Der Sturmer z maja 1934 r., które wymieniło listę 131 mordów od czasów Chrystusa. – JP] Argument, że to nie mogłoby zdarzyć się teraz, wydaje się wystarczający dla wielu.
Porównajmy dwa wydarzenia, zauważmy daty:
Rok 117. Z Dio Cassius w 58 księdze historii, Rozdział 32: Wtedy Żydzi w Cyrenajce (na współczesnym wybrzeżu Trypolisu w Afryce północnej) po wybraniu na lidera pewnego Andreasa, zamordowali Rzymian i Greków, i zjedli ich ciała, wypili ich krew, ubrali się w obdarte z nich skóry, i przecięli wielu z nich na pół od głowy w dół; jednych rzucili dzikim bestiom, a innych zmuszono do walki wręcz, tak, że w sumie zabili 220 tys. W Egipcie zrobili wiele podobnych rzeczy, a także na Cyprze, pod przywództwem Artemiona; tam zabito 240 tys.
17.9.1936 Daily Mail opisuje horrory czerwonej rewolucji w Hiszpanii:
Baena (prowincja Kordoba): 91 egzekucji, w większości przez rozstrzelanie, ciosy siekierą, lub powieszenie. Inni spaleni żywcem. Dwie zakonnice wyciągnięte z klasztoru Matki Bożej, miały w oczodołach przybite gwoździami religijne medaliki z wizerunkiem Dziewicy.
La Campana (Sewilla): Czerwoni, dowodzeni przez kobietę, Koncepcję Velarde Caraballo, która albo zabiła, albo odpowiadała za mord 11 osób w więzieniu. Do więźniów strzelano dotąd aż upadli, polano benzyną i podpalono. Niektórzy jeszcze wili się w płomieniach kiedy wkroczono do miasta.
Lore delRio (Sewilla): egzekucja 138 osób. Zawleczono je na cmentarz, ustawiono w szeregu i strzelano w nogi, zakopano żywcem kiedy wpadli do dołu. Po wkroczeniu do miasta widziano ręce poruszające się nad ziemią.
Nie widzę dużej różnicy w poglądach żydowskich diabłów odpowiedzialnych za te rzezie, pomimo, że dzieli je 1800 lat!
W Hiszpanii w 1936 r. rewolucjonistami byli członkowie międzynarodowej czerwonej brygady, której celem było obalanie rządów i instalowanie władzy bolszewickiej / komunistycznej. Mussolini i Hitler przysłali do Hiszpanii żołnierzy, by asystowali rządowi w stłumieniu próby przejęcia. Jeden więcej powód propagandy nienawiści do Hitlera.
Pozostała część cytowanej przez nas książki podaje listy, daty, nazwiska, procesy, wyroki i pewne straszne szczegóły mordów rytualnych dokonanych na dzieciach, w wielu krajach. Kilka bardzo ważnych incydentów łączy się z wypędzaniem Żydów z Francji, Hiszpanii i prawdopodobnie Anglii.
Pod datą 1080, Dictionary of Dates [Słownik dat] Haydna z 1847 (s. 282) pisze: Myśląc o odwołaniu się do Boga o miłosierdzie, w święto Paschy, oni (Żydzi) poświęcają młodego chłopaka, syna bogatego kupca w Paryżu, za które skazani są na śmierć wszyscy kryminaliści, a wszyscy Żydzi wypędzeni z Francji.
Ze s. 441 książki W. T. Walsha Isabella of Spain [Izabella Hiszpańska] (Sheed & Ward, 1931) Leese cytuje sprawę mordu rytualnego w 1490 r. w Toledo: jeden z głównych czynników, jeśli nie decydujący, w decyzji Fernando i Izabeli (wypędzenia Żydów z Hiszpanii).
Jak zwykle pomniejsi bracia Żydzi malowani są jednym wielkim pędzlem. Pozostają ujarzmieni machinacjami ateistycznych mędrców Syjonu i talmudycznej ‘religii’, która obiecuje dominację świata w nagrodę za przestrzeganie przepisów i praw ich boga Yhwh, czy Ya-ha-vay (zwany Jahwe przez chrześcijan i utożsamiających się z Izraelem).
Nie jestem pewien czy końcowy cytat z książki Nesty Webster Germany and England [Niemcy i Anglia] jest istotny odnośnie informacji nt. Purim. Wydaje mi się ważny, być może zamieszczę go dla możliwych ‘żydowskich’ czytelników, a nie innych. Uważam, że b. niewielu z pomniejszych braci wie, że są używani jako narzędzie i zostaną odrzuceni, kiedy ich mędrcom uda się zrealizować plan światowej dominacji. Zapewne większość z nich żyjąca w Izraelu, skarbcu świata, nie korzysta z ogromnego bogactwa zasobów M. Martwego, czy miedzi, ropy i złota z pustyni Negev, nie mówiąc o koszcie dla podatnika amerykańskiego 15 mln $ dziennie, wysyłanych Izraelowi od jego początku, ze Skarbu USA.
Ww. cytat z książki Niemcy i Anglia (1938, s. 32-33):
Niemcy są pod widoczną anty-żydowską dyktaturą, my (Anglia) pod niewidoczną żydowską dyktaturą, ale dyktaturą którą odczuwa się w każdej dziedzinie życia, bo nikt nie może z niej uciec, już teraz Żydzi mogą decydować o karierze każdego jak im się podoba. Kiedy wybuchła wojna nie mamy wątpliwości, że będą zajmować każde kluczowe stanowisko, a my będziemy na ich łasce. Później pokaże się prawdziwy cel wojny światowej. Tak długo jak Żydzi nie zdobędą Niemiec, nigdy nie zrealizują swojego ostatecznego celu – dominacji świata. I dlatego konieczne jest obalenie Hitlera i przywrócenie żydowskiej władzy.
Zbędne jest mówienie, że ta ogromna ambicja została fałszywie przypisana rasie żydowskiej. Marzenie o mesjańskiej erze, kiedy będą rządzić światem, występuje w ich wszystkich “świętych” pismach. I tak w artykule o Mesjaszu, Encyklopedia żydowska mówi: “W rabinicznej literaturze apokaliptycznej dominuje pojęcie ziemskiego Mesjasza, i od końca I wieku wspólnej (chrześcijańskiej) ery, jest także oficjalnie przyjęte w judaizmie […] Misją Mesjasza jest, we wszystkich istotnych aspektach, taka sama jak apokalipsie wcześniejszego okresu, uwolnienie Izraela spod władzy pogańskiego świata, zabicie jego władcy i zniszczenie jego gospodarzy, ustanowienie własnego królestwa pokoju”.
Pokój śmierci dla całego gojowskiego świata!
To, że nadal jest taki plan nowoczesnego judaizmu, potwierdził mi młody Żyd, który poprosił mnie o wywiad: “Przyszedłem podziękować ci za to, co napisałaś. Nie myśl, że przyszedłem jako antysemita, gdyż jestem Żydem do szpiku kości. Ale badając sprawę pan-judaizmu natknąłem się na twoje książki i one wiele wyjaśniły mi z tego, czego nigdy nie rozumiałem wcześniej.
Masz absolutnie rację mówiąc, że Żydzi chcą dominacji świata. Przez całe życie słyszałem, kiedy o tym mówili. I boję się. Tak, obawiam się, że to zrealizują. Ale to będzie tylko na chwilę. Narody świata nie będą mogły znieść tak okropnej tyranii i się zbuntują, zbuntują się i będzie to największy pogrom jaki widział świat. Dlatego przyszedłem by ci podziękować, bo ostrzegając świat o tym planie możesz pomóc odwrócić jego realizację i w ten sposób ocalisz mój naród przed strasznym losem, jaki go czeka”.
Ci przyjaciele Żydów, którzy popierają ich w żądzy władzy są ich najokrutniejszymi wrogami.
[…] Zresztą obecny (anty-żydowski) ruch nie jest bezprecedensowy w tym kraju, bo antyżydowskie zamieszki miały miejsce w czasie koronacji Ryszarda Lwie Serce i Edward I był zmuszony wypędzić wszystkich Żydów z Anglii.
Książka Nesty Webster Niemcy i Anglia jest również dostępna w Omni Christian Book Club i będzie zamieszczona tutaj w całości. JEST to mała książeczka, która rozpoczęła moje przebudzenie na kłamstwa, jakie mi mówiono o Adolfie Hitlerze. Czytając tę książkę, dyszałam z szoku i łagodnego niedowierzania – na początku. Później, zdając sobie sprawę z integralności i szacunku, jaki Nesta Webster miała (i ma nadal) wśród inteligentnych i świadomych jednostek, jak i samych historyków, byłam zmuszona rozpocząć zrzucanie z siebie więcej zaprogramowanych przez całe życie ‘wierzeń’. Prawdą jest, że dosłownie ‘urodziliśmy się w kłamstwie’.
(Używam określenia łagodne niedowierzanie, gdyż dowiedziałam się, że odrzucanie informacji tylko z powodu zaprzeczania temu, czy niezgadzania się z tym co nas uczono, jest niebezpieczne dla tych, którzy naprawdę szukają prawdy i zrozumienia.) – Jackie

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.