Globalny zamach stanu

B. aktualny artykuł na Rense.com sprzed paru lat… Jeffe Rense ostatnio podpadł kryciem żydomasonerii, np. zbeształ Henry Makowa i zerwał z nim współpracę, za promocję artykułu Jima Stone’a o spisku judeocentryków ze Stuxnetem w Daiiczi, bo rzekomo Stone kryje lobby atomowe! Lobby A pozwoliło izraelskiej firmie „chronić” Daiiczi, tuszuje zmyłkę z trzęsieniem i tsunami, katastrofę siłowni i globalne skutki – nieszczęścia wymieniane przez Stone’a.
Poniższy artykuł jest zmyłką (obwinia iluminatów za grzechy kompleksu jot), choć zawiera edukacyjne treści i pyszne cytaty, które wytłuściłem dla zabieganych. Iluminatów utworzyli rotszyldziaki z masonerii w XVIII w., a autor wierzy, że istnieją od czasów Babilonu! Wierchuszka jot to potomkowie i spadkobiercy faryzeuszy, o których Chrystus przestrzegł w Nowym Testamencie (łgarze, mordercy, syny szatana). Może i wywodzą się z Babilonu, ale nie przyrównujcie pomiotu faryzeuszy z ich globalnym narzędziem od XVIII w. Tak samo możnaby nazwać iluminatami syjonistycznych katolików, a najczęściej to są Kowalscy zmyleni izraelizmem syjonistów i rabinatu talmudycznego. Mój pogląd na sprawę faryzeusze-iluminaci. Wierz w co chcesz, ale rozumnie… —  Piotr Bein
………………..

Globalny zamach stanu

Philip Jones 4.8.2009, tłumaczenie Ola Gordon, skrót Piotr Bein
Nowy Porządek Świata odnosi się do totalitarnego rządu światowego. Tajna, wyjątkowo wpływowa klika, iluminaci spiskują dla przejęcia kontroli nad światem przez zastąpienie państw suwerennych tworem globalnym. Działając przez liczne podstawione organizacje (Grupa Bilderberga, Klub Rzymski, Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych…), klika manipuluje, aranżuje i projektuje wydarzenia polityczne i finansowo-gospodarcze.
Państwo globalne i kuszenie Chrystusa
Wg Biblii, koncepcję jednego państwa świata przedstawił szatan Chrystusowi, jako sposób kuszenia na pustyni. Mówi się, że Jezus stanowczo ją odrzucił. Nauki Chrystusa dotyczyły osobistej wolności i wolnej woli; są całkowicie niezgodne z koncepcją zmuszania narodów i kultur do scentralizowanej dyktatury. Szatan uzależnił swą propozycję od złożenia mu pokłonu przez Chrystusa. To kuszenie podstawiano ludzkości od wieków, więc nie dziwi, że satanistami było wielu najbardziej wpływowych, entuzjastycznych zwolenników rządu światowego: Marks, Bakunin, Hess, Stalin… i niemal pełny zestaw nowszych światowych ‘liderów’: Buszowie, Clintonowie, Blairowie…
Ewangelia mówi o odwiecznym konflikcie dobra ze złem: Bóg jest Bogiem prawdy, a szatan ojcem kłamstwa i nie ma w nim prawdy; służysz Bogu, albo mamonie. Nie możesz służyć obu. Dążenie do państwa światowego, coraz częściej postrzegane jako ateistyczne, satanistyczne i anty-Boże, pochodzi ze starożytnego Babilonu. W nowoczesnej formie zaczęło nabierać rozpędu w XIX w. z pojawieniem się marksistowskiej teorii i z rozwojem międzynarodowej bankowości.
Mówicie, że marksizm jest najbardziej zajadłym przeciwnikiem kapitalizmu, który dla nas jest święty. Z tego prostego powodu, że są one wobec siebie przeciwne, dają nam dwa bieguny ziemi i czynią nas swoją osią. W obrębie tych dwóch przeciwieństw, czujemy się utożsamiani z Międzynarodówką. I te doktryny dwóch biegunów społecznych spotykają się w swojej jedności celów, odnowieniu świata, poprzez kontrolę bogactwa z góry, a poprzez rewolucję z dołu. – Hrabia de Saint Aulair Geneve contre la Paix [Genewa przeciwko pokojowi], Libraire Plan, Paryż 1936
Komunizm
Dla ustanowienia dyktatury światowej, Manifest komunistyczny Marksa wymagał likwidacji prywatnej własności, rodziny, krajów i narodowości, swobód religijnych i wolności sumienia ze wszystkimi religiami i moralnością. Wyraz komunista określa więc wszystkich aspirujących do tworu globalnego: marksiści, syjoniści, socjaliści fabiańscy, ONZ, Grupa Parlamentarna na rzecz Rządu Światowego, Komisja Trójstronna, Rada Stosunków Międzynarodowych, Grupa Bilderberg, a nawet Światowa Rada Kościołów, oraz powiązane grona.
Marks założył I Międzynarodówkę z ojcem chrzestnym anarchizmu Michaiłem Bakuninem, który napisał: W tej rewolucji będziemy musieli obudzić w ludziach diabła, wzniecić najpodlejsze emocje.
Czy to nie obecny świat? Wokół zgnilizna społeczna i chaos, przeznaczone i przygotowane do stworzenia pożądanej reakcji w ludziach, że trzeba coś zrobić: przemoc, pornografia, hazard, nadużywanie alkohol i narkotyki, wszystkie wychwalane i znormalizowane nałogi, razem z perwersyjną promocją homoseksualizmu (słuszny wybór stylu życia) i skrajnego feminizmu (prawa kobiet) dla społecznego i moralnego kastrowania mężczyzn, odwracania naturalnego porządku Bożego i osłabiania elementu potencjalnie najbardziej wrogiego dla tego planu. Niedawno UE przedstawiła wniosek o legalizację pedofilii. Co jeszcze, zanim powiemy Dosyć!? Masońskie motto porządek z chaosu trafnie odnosi się do teraźniejszości, a szatan zdaje się wszechwładnie panować. W 7-ym stopniu inicjacji, sataniści przysięgają na najważniejszą zasadę: nic nie jest prawdziwe, wszystko dozwolone.
Czy to nie świadczy o postawie i zachowaniu naszych liderów i tzw. celebrytów? Najbardziej pobieżne badanie wszystkich lub niektórych z nich dowodzi, że mają głębokie związki z masonerią i satanizmem, działają, świadomie lub nie, na rzecz wprowadzenia despotycznego państwa świata. Marks napisał w On Hegel [O Heglu]: Wszystko czego uczę jest wmieszane w diabelski bałagan. Dlatego każdy może myśleć tylko to, co chce myśleć. Dlatego tak wielu z nich poszło na szatańską dyktaturę globalną – oszukani i zahipnotyzowani nie zastanowili się, co znaczy stracić wolność i tożsamość narodową, czy że szatański program depopulacji i rzeź milionów są b. realne, np. poprzez wyreżyserowaną III wś. Obozy FEMA w USA i ogromna liczba podobnych w Europie świadczą o śmiertelnej powadze sytuacji. [Link usunięty, podobny tutaj.]
Wymogi genetyczne
Dla wprowadzenia światowej dyktatury, potrzeba zintegrować, rozpowszechnić i uzyskać powszechną akceptację nauk Marksa i wspólników. Trzeba moralnie i finansowo zdestabilizować państwa, wyciągając pieniądze i aktywa poza kontrolę narodu, podczas gdy rasa panów wyznaczy dyktatorów i władców. W książce Terrorism and the Illuminati, Kanadyjczyk David Livingstone opisuje tę rasę:
Iluminaci reprezentują potomków upadłych aniołów, które zamieszkiwały zagubiony kontynent Atlantis. Te upadłe anioły zmieszały się z ludźmi, którym przekazali starożytną mądrość. A zatem od wieków iluminaci żenili się między sobą, żeby zachować swój ‘święty’ ród, z pokolenia na pokolenie przekazując ezoteryczną wiedzę. Z tego powodu nazywają się “rodziną”. Na szczycie tej ‘rodziny’ jest 13 rodów, i to ci ‘ludzie’, rzekomo pochodzący z Babilonu i spoza odległej przeszłości, zamierzają stać się ‘znowu jak Bogami’, kiedy zrealizuje się ich państwo świata ‘ciemnego Pana’. Z jednego z tych rodów, przez wielu uważanych za ród Merowingów, podobno  przyjdzie rzekomo dobroczynny ‘lider świata’, niekiedy nazywany ‘antychrystem’.
Ci ludzie, a raczej ‘rzeczy’, postrzegają  nas jako bydło do zabicia, i pracowicie zajmowali się tym na przestrzeni historii. Ale dzisiaj, dysponując bronią, medycyną i truciznami, trudno jest zdecydować jak można powstrzymać ich ‘program’. Szczególnie kiedy pomyśli się o stopniu apatii przeważającej wśród, jak nas określają, ‘ludziowców’…
W 1954 r. brytyjski pisarz ‘Bertrand Russell’ powiedział: Stopniowo, przez selektywny chów, nadal będą występować wrodzone różnice między rządzącymi a rządzonymi, aż staną się odrębnymi gatunkami. Bunt plebsu przeciwko panom stanie się tak nie do pomyślenia, jak zorganizowane powstanie baranów przeciwko jedzeniu baraniny.
Russell nie odszedł daleko od podstaw, co potwierdza spacer każdą główną ulicą. Jednak wiedząc, jak bardzo ‘skoligacony’ był Russell, jestem przekonany, że wiedział, iż ‘rządzący i rządzeni’ zawsze należeli do różnych gatunków.
W ‘Treason at Westminster’ [Zdrada w Westminsterze] Kitty Little pisze: “W 1963 r. konwencja ONZ o dyskryminacji rasowej przewidziała masowe ruchy społeczne, które z kolei wywołają mieszanie niezgodnych pod względem genetycznym ras i odwróconą dyskryminację tubylczej populacji pochodzenia europejskiego, uważanej za największą przeszkodę w ich planach. Równoległa konwencja UNESCO przeciw ‘dyskryminacji’ w edukacji dała bodziec do tego, żeby rasę, płeć, ojcostwo, lojalność lokalną i narodową, jak również każdą formę religii i zdolności, uznać za formy ‘dyskryminacji’, a więc zlikwidować. Dzieci miały mieć ‘prawa człowieka’, żeby ochronić je przed indoktrynacją religijną. Wszystko to zaprojektowano w celu sfałszowania ludzkiej rasy, także zachętę do stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych (prowadzących do degeneracji fizycznej, psychicznej i moralnej), wazektomię, nadużywanię narkotyków i modę na inżynierię genetyczną ze sztucznym zapłodnieniem i dziećmi ‘z probówek’.
Wymogi finansowe
Odebranie kontroli finansowej rządom narodowym to absolutny wymóg realizacji globalnej dyktatury, wstęp do funkcjonowania systemu kredytów, przy czym tylko te w dobrej komitywie z ‘rządem światowym’ otrzymają je. Stąd prototyp rządu światowego, UE skoncentrowała się na niszczeniu przemysłu krajowego, przejmując kontrolę nad dostawą żywności. Dyktując politykę rolną i rybołówstwa, zapewniła, że państwa członkowskie w najgłówniejszych kwestiach pozostaną uzależnione od scentralizowanego państwa europejskiego.
Bank Światowy dyskryminuje na korzyść państw, które stosują się do celów depopulacji, nakazując ‘planowanie rodziny’ antykoncepcją, przymusowo szczepiąc narody rozwijające się. Realizują główny cel masową sterylizacją kobiet, poronieniami poprzez środki chemiczne.
Zaś przykład Afryki Płd. pokazuje, że bez przejęcia jej największych na świecie zasobów złota nie można wciągnąć jej w pułapkę kredytową.
Opracowanie planu 
Od powstania światowego komunizmu, plany iluminatów dojrzewają. Międzynarodówka Komunistyczna przedstawiła (1928) 3-etapowy plan ku rządowi światowemu:
1. Uspołecznienie gospodarek wszystkich państw
2. Stworzenie unii regionalnych różnych ugrupowań tych państw.
3. Połączenie ugrupowań w ostateczną unię światową.
Stalin przy współpracy zachodnich marksistów zamierzał (1942) założyć ONZ i zdefiniował podstawowe cele światowego zamachu stanu:
1. Dezorientacja, dezorganizacja i niszczenie prywatnego kapitalizmu.
2. Wprowadzenie wszystkich państw w światowy system gospodarczy.
3. Przymus długotrwałej pomocy finansowej krajom rozwijającym się przez uprzemysłowione.
4. Regionalizacja świata jako etap przejściowy do rządu światowego.
Mamy fazę końcową. Czy cele pierwszy i trzeci nie zostały osiągnięte? Regionalizację częściowo zrealizowano w formie UE, a Unia Ameryki Płn. (UAP) będzie wdrażana. Euro to przejście do waluty światowej, ewentualnie nazwanej Feniksem, symbolizującej szatana odradzającego się z popiołów starego porządku, żeby wprowadzić nowy.
Zakładając, że ustanowienie UE było punktem bez powrotu, iluminaci w swej satanistycznej obsesji stworzyli symbolicznego ‘węża walutowego’, który przenika w głąb państw i osłabia ich siłę. Postrzegali to już w XIX w. jako osaczenie Europy: kiedy ten pierścień się zaciśnie, wszystkie państwa Europy zostaną zamknięte w nim jak w potężnym imadle. ‘Oczarowawszy’ Europę, chcą objąć cały świat…
Obecny zmanipulowany globalny kryzys finansowy jest fortelem dla osiągnięcia ogólnoświatowego systemu walutowego. Z nim ustanowi się światowy rząd za wszelką cenę, metodami finansowymi lub zbrodniczymi. Tak czy inaczej, wydaje się, że już dawno osiągnięto punkt bez powrotu.
ONZ i UE
Wraz z UNESCO, ONZ globalnie weszło w struktury narodów, korumpując i osłabiając je; np. zamiary ‘jedno-światowców’, którzy kontrolują UNESCO, w edukacji młodzieży:
1. Szydzić, ośmieszać i niszczyć wszelkie uczucia patriotyzmu i lojalności do swego kraju.
2. Wpajać internacjonalizm, który łatwo będzie pogodzić z pojęciem dyktatury światowej.
3. Indoktrynować akceptację marksistowskiego socjalizmu (pod nazwami jak socjal-demokracja), jako właściwego poglądu społecznego i politycznego.
4. Neutralizować przed wpływami religii w domu i wszystkimi pojęciami twardej moralności.
Ustanowienie UE było krytyczne w tworzeniu ‘rządu światowego’, a ONZ koniecznym wstępem. Podobnie UE i UAP iluminaci uważają za pomost w drodze do celu. Brytyjczyków okłamano o wstąpieniu (1973) W. Brytanii do Wspólnoty Europejskiej, że nie nastąpi utrata suwerenności. Traktat Rzymski upoważnił Komisję do dyrektyw unijnych nadrzędnych prawu narodu, bez potrzeby publikacji. Od tego czasu, podpisanie każdego zdradzieckiego porozumienia wiedzie europejskie narody do pułapki bez wyjścia. Ojciec UE, Jean Monnet: Europejskie narody należy kierować w kierunku super-państwa, żeby nie rozumiały co się dzieje. Można to osiągnąć kolejnymi krokami, każdy przebrany w cel gospodarczy, ale który ostatecznie i nieodwracalnie doprowadzi do federacji.
Zniszczenie irlandzkiego referendum (2008) zdemaskowało Unię: państwo totalitarne w przygotowaniu. Potraktowanie woli Irlandczyków wiele mówi. Traktat Lizboński był absolutnie kluczowy dla planów iluminatów / komunistów. Jasne było jeszcze przed referendum w Irlandii, że nie pozwolą, by jakaś demokracja irlandzka stanęła im na drodze. Ale jak udało im się dojść tak daleko bez wykrycia?
Badania dr Kitty Little w l. 1960-ych – 1980-ych opisują jak anonimowi wywrotowcy na Uniwersytecie Oksford (1940) zaplanowali realizację celu Europejskiego Państwa Federalnego. Little pisze w Zdrada w Westminsterze:
Na spotkaniu w Oksfordzie w 1940 r. szef sekcji politycznej w wywrotowej organizacji opisał jej cele. Rok później MI5 otrzymało z Moskwy raport z tym samym planem. Członkowie sekcji politycznej tej organizacji mieli infiltrować partie polityczne. Ci w Partii Konserwatywnej skłaniali się na lewo, a w Partii Pracy na prawo, bo podobno Brytyjczycy nie mieli zaufania do ekstremistów. Ci, którzy przeniknęli do Konserwatystów, byli odpowiedzialni za ‘finansową zasłonę dymną’, która miała ukrywać przejście z demokracji do dyktatury marksistowskiej. Ten opis całkowicie pasuje do sposobu, w jaki rząd Heatha wprowadził nas do Wspólnoty Europejskiej i tłumaczy wsparcie Torysów dla Traktatu ustanawiającego UE.
Metodą była infiltracja z góry. Chociaż naród ‘państwa członkowskiego’ może dalej głosować w wyborach krajowych, kandydatów wybiera b. mała grupa, a od II wś. parlamenty narodowe przeniknęło wiele organizacji wywrotowych. Myślę, że teraz można śmiało powiedzieć, że infiltracja wywrotowców jest dublowana na całym świecie, szczególnie na Zachodzie. Wielką słabością w systemie ‘partyjnym’ jest sposób wybierania kandydatów, co stwarza podatny grunt dla wywrotowców. Słabością brytyjskiego systemu wyborczego było też np. ‘obsadzanie’ marginalnych ‘miejsc’, zajmowanych przez silnych anty-marksistowskich kandydatów: imigranci głosują tak, jak każą im ‘kupieni i zapłaceni’ liderzy. Przechytrza to prawdziwą demokrację i osłabia gotowych sprzeciwić się wywrotowcom.
Szkody i przedostatni etap
Od ok. 30 lat najważniejszym celem Komisji Wspólnoty Europejskiej było torować drogę Traktatowi Założycielskiemu UE i utworzyć federalne super-państwo. Prawa z Brukseli poważnie uszkodziły przemysł i obronę państw-członków, wprowadziły wiele zmian koniecznych do gładkiego przejścia do dyktatury. Ogromne fundusze idą do państw UE, pod warunkiem wydawania zgodnie z życzeniami komisarzy, w większości na zmianę infrastruktury państwa, które można łatwiej podzielić na mniejsze jednostki administracyjne, by później łatwiej było wchłonąć je w federację. Konieczny był współudział w tym władz krajowych, a poziom zdrady jest bez precedensu.
Irlandczycy zostaną przymuszeni do kolejnego referendum. Wspólnotowcy w UE sfałszują ich głos na ‘tak’ i po ostatecznym ratyfikowaniu Traktatu Lizbońskiego, będzie pełna para naprzód ku super-państwu.
Traktat Lizboński nie pozwala trwać monarchii (wg autora to niewielka strata) ani rządom narodowym. Komisarze zostaną władcami absolutnymi, z prezydenckimi ‘marionetkami’ tyranii. Państwa narodowe Europy zostaną podzielone na regiony odcięte od wszelkiej historycznej i tradycyjnej rzeczywistości. Mapa przyszłego super-państwa pokazuje takie regiony w Brytanii, łącznie ze Szkocją, Walią i Irlandią Płn. oraz czterema w Republice Irlandii. Całkowicie odrzuca istnienie Anglii. UE jest ‘prototypem’ innego świata ‘super-regionów’ w bliskiej przyszłości.
Ostateczne rozwiązanie 
Celem obecnego kryzysu finansowego jest postraszenie narodów świata, by wyraziły zgodę na Rząd Światowy. Media uzależnione od globalistów coraz częściej nawołują do NWO i globalnego rozwiązywania globalnych problemów. Tymczasem polityczne marionetki grają pod dyktando iluminackich mistrzów. Choć trasa ‘ekonomiczna’ wydaje się być teraz narzędziem wybranym do zdobycia władzy nad światem, to czy ktoś ma wątpliwości, że jeśli uznają za konieczne, to rozpoczną wojnę globalną na niewyobrażalną dotąd skalę? Jeszcze tam nie doszliśmy, ale sytuacja na świecie pogarsza się z każdym dniem.
Ten zamierzony ‘zamach stanu’ poprzez ustanowienie szatańskiego państwa świata i ‘ostateczne rozwiązanie’, jest zdecydowanie najbardziej dalekosiężną i gruntowną zmianą od tysiącleci, ale jeszcze nie powiedzieli nam o niej, z prostego powodu: ‘Rodzina’ kontroluje praktycznie wszystko, co potrzebne, by ‘wielkie dzieło’ pozostało ukryta, aż będzie musiało zostać ujawnione, jak wszystkie spiski. Ludzkość tkwi w całkowitej negacji, wydaje się woli trzymać głowę w piasku i mieć nadzieję, że wszystko, co złe, po prostu odejdzie. Stosunkowo nieliczni biorą udział w tym kryminalnym spisku i jeśli ci wszyscy, którzy nieświadomie pomagają im, przestaną to robić, plan upadnie.
Jak napisała Kitty Little: Rozgłos jest tym, czego najbardziej się obawiają, i on ich pokona.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/