Kult Anny Frank przynosi odwrotny skutek

Kult Anny Frank przynosi odwrotny skutek

Roy Tov, tłumaczenie Ola Gordon
18.2.2012 r. Annelies Marie (Anna) Frank, niemiecka Żydówka, która zginęła w Bergen-Belsen, została pośmiertnie ochrzczona przez członka mormonów, wg b. członkini tego kościoła, Helen Radkey, która powiedziała Huffington Post, że w dokumentach dostępnych tylko dla mormonów odkryła nazwisko Frank. Obrońca żydowskich praw, Szymon Wiesental i jego rodzice, zostali także uhonorowani w ten sposób.
Kult Anny Frank
Opisywałem jak nam, uczniom w kibucu w Dolinie Jordanu, prano mózgi historiami o naszych dziadkach przerabianych na mydło. W niesławnych kostkach mydła nie znaleziono żadnego ludzkiego DNA; była to kolejna przerażająca izraelska opera mydlana. Innym istotnym tematem w naszej indoktrynacji stałego strachu była opowieść o Annie Frank.
Annelies Marie “Anna” Frank urodziła się w 1929 r. we Frankfurcie i zmarła na początku marca 1945 r. w Bergen Belsen. Dzięki jej pamiętnikom jest jedną z najbardziej znanych żydowskich ofiar Holokaustu. Odkryto je i opublikowano po wojnie pt. The Diary of a Young Girl [Pamiętnik młodej dziewczyny]. Z czasem stała się ważnym tematem w izraelskich gimnazjach, do tego stopnia, że niektóre klasy historyczne wydawały się być dedykowane kultowi Anny Frank.
W 1988 r. krótko po nieszczęsnej wizycie w Zurychu, firma Dow Chemical zaprosiła mnie do Amsterdamu na konferencję. Po powrocie do Izraela, każdy pytał mnie czy odwiedziłem Dom Anny Frank. Wszystko inne było nieważne, pomimo, że nigdy nie zauważyłem Ołtarza Anny Frank w biurze. Podczas ‘operacji tarczy obronnej’ spotkałem Holendrów stojących w płn. bramie Betlejem. Dzień po dniu rozdawali tam kwiaty żołnierzom. Na niektórych pocztówkach było zdjęcie czczonej panny Frank. Oni nie rozumieli, kim był agresor, ślepi na palestyńskie ofiary. Stali się ofiarami broni ideologicznej Anna Frank, na zimno wykorzystywanej do pokazywania Izraela jako ofiary. A jeszcze w październiku 2009 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ nazwało Izraelm bytem terrorystycznym. Jestem pewien, że większość Holendrów wychowano na wartościach chrześcijańskich i z pewnością znają wartość współczucia i miłości, ale stosowali je względem krwawych rzeźników. Nowy kult funkcjonował dosyć dobrze dla jego fałszywych kapłanów, lecz w końcu musiał przynieść odwrotny skutek
Zastępczy chrzest
Chrzest jest jednym z najbardziej szanowanych wydarzeń życia chrześcijanina. Symbolizuje wejście do chrześcijaństwa, chociaż nie jest to konieczne, skoro o nieochrzczonym złodzieju ukrzyżowanym z Jezusem mówiono:  Jezus mu odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23:43). Większość głównych wyznań chrześcijańskich, łącznie z katolicyzmem, luteranizmem i kalwinizmem, nie akceptuje pośmiertnego chrztu (znanego także jako zastępczy, gdyż żywa osoba, pełniąca rolę zastępcy, jest chrzczona w imieniu osoby zmarłej). Wiąże się to z akceptacją konwersji; zmarła osoba oczywiście nie może wyrazić na to zgody. Ta zgoda jest tak ważna, że w kościołach uznających chrzest dzieci, dziecko musi przejść bierzmowanie, gdy jest wystarczająco duże, by zrozumieć. Deklaruje swoją wiarę, czego brakowało podczas chrztu.
Ale istnieją inne interpretacje. Z całym szacunkiem do zastępczego chrztu, najbardziej niesławny należy do mormonów. Uważają, że pośmiertny chrzest zastępczy zezwala zmarłemu na otrzymanie Ewangelii w drugim życiu. Kościół uważa, że zmarli mogą przyjąć lub odrzucić rytuał chrztu. Ponieważ uznają także księgę mormonów za świętą, a nie uznają nicejskiego wyznania wiary (podsumowanie  chrześcijańskiej wiary z IV w.), nazywani są sektą. Toteż chrześcijańskie i mormońskie chrzty wzajemnie się nieuznają.
Zaś ortodoksyjni żydzi nie uznają konwersji żyda: Jest to trochę nic nie znaczącej wody – słyszeliśmy od haredim nt. chrztu. Hebrajskie media otwarcie krytykują zastępczy chrzest. Ortodoksyjnych żydów obraża to szczególnie, zwłaszcza w kwestii ofiar Holokaustu tak, że chrzest ocalonych został zakazany w 1995 r. porozumieniem z głównymi kościołami, prócz mormonów.
Królowa Elżbieta
Ludność cywilną łatwo kontrolowa przez zjednoczenie za przywódcą. W swojej nieskończonej zazdrości o Jezusa, wladze często manipulują postaciami historycznymi i politycznymi tak, żeby naśladowały unifikacyjne możliwości chrześcijaństwa. Znakomitym przykładem tego była królowa Elżbieta I, która po długiej katolicko-protestanckiej schizmie w królestwie, zjednoczyła je, stając się Królową Dziewicą i głową Kościoła Anglii. Była to jawna próba przedstawiania siebie jako Dziewicy Maryji, matki Jezusa. Czy to ona zaprojektowała tę strategię, czy przekonał ją do niej Walsingham, makiaweliczny ojciec zachodnich służb bezpieczeństwa?
W końcu ktoś z żydów zauważył, że po kilkuset latach ta strategia dosyć dobrze działa. Z ostrożności nie chcieli żyjącej królowej, wybrali zmarłą dziewicę, Wkrótce potem rozpoczął się kult Anny Frank. Ale niestety, nie było sposobu na to, by Izrael mógł rościć sobie monopol na Niemkę, która zmarła kilka lat przed jego ustanowieniem. Było tylko kwestią czasu, żeby inni ją zaakceptowali. Miało to miejsce kilka dni temu. Jest tylko kwestią czasu, żeby nowe, niedawne badania ujawniły, że w rzeczywistości była chrześcijanką, czy mormonką, czy na co zechce ją wykreować ten manipulujący byt. Izrael próbował zabawić się w Boga, przyniosło to odwrotny skutek.
Panno Frank, przepraszam. Wszyscy walczymy o wolność. Nie o pojedynczą wolność, ale o wszystkie wolności obiecane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pewne osoby cię wykorzystują, a inne, jako pretekst do okradania nas z praw. Dlatego nie czuj się obrażona, ale pominę twoje prace, nawet jeśli zostałaś ochrzczona zastępczo.
Uwaga: Nie neguję Holokaustu ani pamiętników Anny Frank. Ale to oświadczenie dodałem do artykułu z powodu terroru wywoływanego prawami negowania Holokaustu, a tym samym nie ma żadnej mocy prawnej.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/