Węzeł zła

Diagram z artykułu Węzeł zła z 2009 r. pokazuje zło emanujące z Centrum: Nielegalna potęga pieniądza, silna głównie dzięki lichwie; globalna uzurpokracja: ogniwo / związek / powiązania superkapitalistyczno-komunistyczno-syjonistyczne

  • Ekonomia: sfałszowana nauka o gospodarce i sfałszowanym systemie monetarnym.
  • Religia: Ogromne wsparcie finansowe dla wypaczonych trendów przyczyniających się do zeświecczenia i upolitycznienia religii.
  • Agitacja: Podżeganie i wspieranie krajowego buntu komunistycznego
  • Historia: Fałszowanie i tłumienie historii.
  • Nauka: Fałszowanie nauki, zwłaszcza antropologii i psychologii.
  • Kultura: Niszczenie kultury: literatury, sztuki, muzyki itd., osłabianie instytucji kulturowych i tradycji: kościoła, rodziny, narodu itd.
  • Polityka zagraniczna: Udzielanie wsparcia finansowego i techniicznego reżimom marksistowskim, wrogość względem wszelkich form narodowości i anty-komunizmu.
  • Polityka wewnętrzna: Osłabianie prywatnej przedsiębiorczości, kapitalizmu, postępująca ingerencja państwa.
  • Polityka: Kontrola finansowa i manipulowanie polityką partii.
  • Środki masowego przekazu: Posiadanie i kontrola głównych kanałów dostępu do sposobu myślenia opinii publicznej.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/