GMO = broń masowego rażenia

Szanowni Państwo,
Na 9. POSIEDZENIU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (początek obrad w dniu 28 lutego 2012 r.)
odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).
TEN PROJEKT TO KOLEJNA PRÓBA RZĄDU PANA PREMIERA TUSKA OTWARCIA POLSKI
NA UPRAWY GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) mimo, że Polacy nie
chcą GMO i od dawna domagają się, by polskie władze, biorąc przykład z
innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja,
Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw
roślin GMO w Polsce.
W związku z tym podejmujemy akcję pod hasłami:
ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO! aby uświadomić politykom, że
zostali wybrani, aby reprezentować interesy polskiego społeczeństwa, a nie
ponadnarodowych korporacji. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO
ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU I PODJĘCIA DZIAŁAŃ
http://www.youtube.com/watch?v=FuPuBC0j21Q
Petycję można podpisać tutaj:
http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/
Petycję można wydrukować tutaj:
http://alert-box.org/wp-content/uploads/ulotkadopetycji.pdf
INFORMACJE DODATKOWE:
icppc.pl/antygmo/pliki/poslowie_mat_dodat.doc
icppc.pl/antygmo/pliki/w_sprawie_ustawy.doc
Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji przedłożonej przez Pana
Prezydenta http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=176
Połączmy swe siły w walce o dobrą przyszłość.
WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO  http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/
Z poważaniem,
Jadwiga Łopata i Julian Rose
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/