Dokształć się szybko o ludobójczym GMO

Rozpowszechnianie GMO to ludobójstwo

Podpisz petycję

Wyślij list do Sejmu – lista e-adresów posłów

List Grypa666 do Sejmu:

Panie Pośle / Pani Posłanko,
Planowane rozpowszechnianie GMO w Polsce podchodzi pod konwencję ONZ ws. ludobójstwa. Wobec skutków żywności GMO na zdrowie i życie, Artykuły II c) i d) oraz III b) do e) tej konwencji stosują sie do działań lobbingu firm GMO i poparcia przez naukowców, posłów i rząd RP.
Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa
………………….
Artykuł II.
W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.
Artykuł III.
Następujące czyny podlegają karze:
a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.
Leszek: przecież to niemożliwe. Gdyby Pan Premier i Pan Prezydent o tym wiedzieli, to na pewno by na to nie pozwolili! To jakaś PIS-owska zagrywka.
Zbigniew Romański: Nasz Prezydent, otrzymał od Prof.Katarzyny Lisowskiej, która jest niezależnym /od jakiejkolwiek korporacji/ naukowcem i  ekspertem , wyczerpujący raport 700 stron o GMO i jego szkodliwości dla Polski. Jadwiga Łopata z Fundacji – www.icppc.pl,  /na filmie, który oglądaleś, czyta tekst / wraz z sir Julianem Rose /Anglikiem-polskim patriotą/, od kilku lat piszą do ministerstwa rolnictwa petycje -STOP GMO w PL , pod którymi podpisują się tysiące Polaków – może nawet setki tysięcy. Katarzyna Lisowska, kiedyś zainspirowała mnie do przeczytania książki “Świat wg MONSANTO”, a wcześniej mi napisała, ze nie czytała dotąd tak pasjonującego “horroru”. Dobrze, ze jest “demokracja”, bo inaczej ta książka nie mogłaby się ukazać na całym świecie a w Polsce szczególnie. Korporacja ponadnarodowa MONSANTO, przy pomocy ogromnych pieniędzy jest w stanie b.skutecznie oddziaływać na polityków i naukowców, którzy się im sprzedają, za duże pieniądze. Większość polityków i naukowców, na całym świecie /także w Polsce/ za duże pieniądze zrobi wszystko, manipulując wiedza i okłamując innych ludzi “gdzie jest prawda”. Politycy, to są “biznesmeni”, którzy podczas swojej kadencji, mogą zarobić ogromne pieniądze,gdy będą współpracować z takimi właśnie korporacjami jak MONSANTO. Wykorzystują więc możliwości jakie stawrza im system kapitalistyczny oparty na doktrynie : “więcej-lepiej-taniej”, “po trupach do celu”, “po nas może być nawet potop”, itp.,itp.
Jadzia Łopata  / Wiceprezes Fundacji www.icppc.pl – nie nalezy do zadnej partii! Julian Rose jest angielskim rolnikiem i ekologiem, ktorego ksiaze Karol b.ceni . Nie nalezy do PIS-u! Marek Podlecki jest dziennikarzem i filmowcem, pracował przez 15 lat w amerykanskiej telewizji.Nie nalezy do PiS-u ani do żadnej innej partii! Katarzyna Lisowaka , naukowiec w randze profesora, nie wiem czy nalezy do jakieś partii ? Na pewno jest uczciwym naukowcem i polską patriotką, która dostarczyła naszemu prezydentowi rzetelną wiedzę nt GMO!

Dokształć się szybko o GMO:

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/