Oświadczenie ws. sytuacji na kolei

Warszawa, 4 marca 2012 r.
Oświadczenie
Narastająca w ostatnich latach liczba tragedii na polskich torach jest odzwierciedleniem fatalnej kondycji państwa i zmusza do przeprowadzenia radykalnych zmian w transporcie kolejowym. Wczorajsza katastrofa nie może stać się argumentem przemawiającym za masowym dopuszczeniem przewoźników zagranicznych i prywatyzacją, ale musi spowodować niezbędne dofinansowanie polskich kolei z budżetu państwa. Nadszedł już też czas na wskazanie i rozliczenie winnych zaniedbań w kolejnictwie.
Potrzebą chwili jest ponowne scalenie rozdrobnionych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w kolejnictwie i przywrócenie Polskim Kolejom Państwowym statusu przedsiębiorstwa państwowego. Transport kolejowy należy do strategicznych gałęzi gospodarki i musi stać się jednym z kół zamachowych jej rozwoju. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie procesy decyzyjne podejmowane będą w oparciu o interes państwa polskiego, a nie grup lobbystycznych i międzynarodowych koterii.
Program zmierzający do zagwarantowania bezpieczeństwa na kolei, ich rentowności i przywrócenia rangi zawodowi kolejarskiemu zostanie podniesiony na Zjeździe Katolickiej Polski.
Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Komitetu „Błękitna Polska”

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/