Ludobójcze GMO i Monsanto przegrywają w bio-suwerennym świecie – a w Polsce?

Decyzje o tym, co będziemy siali i jedli, podejmuje zdradziecki rząd z inicjatywy zbrodniczych koncernów z ludobójczą historią, a nie obywateli. To jest zamach na naszą bio-suwerenność, prawa naturalne i demokrację. Musimy z tym skończyć. Każdym członkiem rządu RP, posłem, lobbystą, naukowcem i in. szaleńcem za GMO powinna zająć się Prokuratura (za współudział w zbrodni ludobójstwa przeciw Polakom i ludzkości) oraz Trybunał Stanu (za zdradę interesu narodowego). – PB

Ludobójcze GMO i Monsanto przegrywają w bio-suwerennym świecie – a w Polsce?

Piotr Bein 5.3.2012
Ub. jesieni, powiat Boulder w stanie Colorado wszedł w nagłówki niezależnych mediów w Ameryce, za zakaz GMO z koncernu Monsanto, który przoduje w świecie również w produkcji toksycznego herbicydu Roundup oraz defoliantu Agent Orange (z firmą Dow i in.). Pentagon masowo użył defoliantu w Wietnamie (1961–1971), czego okrutne skutki na zdrowie ponoszą miejscowi oraz weterani USA, Australii, Kanady i N. Zelandii, nie mówiąc o zniszczeniu puszczy i długotrwałym skażeniu Wietnamu.
Nie tylko Monsanto. Chińscy uczeni wyhodowali krowy, które dają mleko o składzie zbliżonym do ludzkiego. W Polsce, też podobno dla dobra ludzkości, wyhodowano knura z sercem nadającym się na ludzki przeszczep.
 
W ramach eugeniki i ludobójczego planu…
Monsanto zostało najniebezpieczniejszą firmą 2011 r., dwa lata po nominacji przez magazyn Forbes na najlepszą firmę. Monsanto powstało w 1901 r. …sacharyna, fenol, polistyren, DDT, polichlorowane bifenyle, dioksyny, aspiryna… Monsanto odkupiło wynalazek aspartam (bio-broń wg Pentagonu, środek szkodliwy dla zdrowia wg departamentu zdrowia USA), a z dochodu rozwinęło modyfikację genetyczną i nasiennictwo. Wzrost tego ostatniego zapewniło nabywając producentów nasion-hybrydów, co otwarło bramy dystrybucji nasionom GMO poprzez istniejące kanały. Od tego czasu Monsanto jest globalnym liderem techniki nasiennictwa, zmierzającej do modyfikacji cech gatunków – niby dla lepszych plonów, odporności na pestycydy, szkodniki, susze…wszystko dla naszego dobra.
Niedawny etyczny atak hakerów na Monsanto podsumowuje: Wasze ciągłe ataki na światowe zaopatrzenie w żywność i zdrowie tych, co to jedzą, zasłużyły wam na naszą pełną uwagę. […] Bez przerwy wprowadzacie szkodliwe, nawet śmiercionośne produkty bez ostrzeżenia w nasze zaopatrzenie w żywność, wszystko dla profitu.
Wraz z Wielką Farmacją i Agrobiznesem, firma kontynuuje tradycje hitlerowskiego koncernu IG Farben, który ludobójczą eugenikę („leki”, scypionki, sterylizacja, dodatki do wody i żywności…) wypróbowywał na więźniach obozu zagłady Auschwitz (Zginą trzy miliardy Ludzi?!) Z IG Farben wyszedł pomysł Codex Alimentarius. IG Farben miało nadzieje na unię Europy w miejsce państw narodowych.
Monsanto miało przed i po II wś. związki z badaczami i firmami konglomeratu IG Farben, brało udział w rozwoju bomby atomowej USA i weszło (1967) w spółkę z IG Farbenfabriken. Monsanto wykorzystuje narzucone nam struktury UE, wciskając szkodliwą bio-inżynierię i chemię do masowego użytku, monopolizacji rynku i niszczenia zdrowego rolnictwa – bazy biologicznej narodów.
Żywność stała się bronią. Henry Kissinger, b. doradca bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, opracował z bliskimi współpracownikami i podpisał tajny dokument National Security Study Memorandum 200 o potencjale użycia żywności jako broni. Roman Kafel pisał lata temu: Musimy sobie o tym przypomnieć i mieć to stale na uwadze obserwując postepujące i wdrażane procesy kanibalizacji polskiej ekonomii, w których to na pierwszy ogień poszedł …kompleks przemysłowo agrarny.
Czemu więc Polacy, jedna z najliczniejszych ofiar Holokaustu, nie wiodą przeciw GMO, firmom jak Monsanto oraz lobbystom i przekupionym naukowcom? Dlaczego w ogóle dopuszczono do czytania w Sejmie RP ustawy za GMO i ograniczeniem nasion naturalnych do 10% zaopatrzenia!? Toż to zamach na bio-suwerenność Polaków! Przypomina się ukraiński Hołodomor za Stalina; zabierano chłopom ziarno i nasiona, z głodu zmarło kilka mln ludzi, w tym ok. 1 mln etnicznych Polaków na Ukrainie. Tym razem nie odwiozą worków z ziarnem, tylko narzucą nasiona potencjalnie ludobójczych gatunków GMO. Jak rolnik się nie dostosuje, terror państwowy potraktuje go jak zbrodniarza, co widać z bieżących z przypadków obrony wolności żywieniowej i bio-suwerenności w Am. Płn.
Farmer kanadyjski przegrał sprawę o rzekomą kradzież własności intelektualnej Monsanto (kod genetyczny GMO), gdy pyłki z zasiewów GMO zapyliły mu eko-uprawę. Od tego czasu Monsanto zniszczyło tysiące farmerów w Am. Płn.  Ww. atak hakerów przypomina o tym: Wasze zbrodnie przeciw ludzkości są zbyt liczne, by je wymienić na jednej stronie. Zniszczyliście ponad 9 tys. rolników indywidualnych ogromnym aparatem prawników i podstępnymi pozwami o patenty.
Podobnych przypadków będzie mnóstwo w Polsce. Po to ta ustawa niby o nasiennictwie, a naprawdę o: (1) dominację GMO jako środka eugenicznego, (2) zniszczenie tradycyjnego indywidualnego rolnictwa polskiego i (3) przejęcie ziemi.
Decyzje o tym, co będziemy siali i jedli, podejmuje zdradziecki rząd z inicjatywy zbrodniczych koncernów z ludobójczą historią, a nie obywateli. To jest zamach na naszą bio-suwerenność, prawa naturalne i demokrację. Musimy z tym skończyć.
Każdym członkiem rządu RP, posłem, lobbystą, naukowcem i in. szaleńcem za GMO powinna zająć się Prokuratura (za współudział w zbrodni ludobójstwa przeciw Polakom i ludzkości) oraz Trybunał Stanu (za zdradę interesu narodowego). 
 
Globalnie
Skoro nawet Chiny zawiesiły w br. dystrybucję genetycznie modyfikowanego ryżu (podstawa wyżywenia 1,3 mld Chińczyków), to coś nie tak… Inne jurysdykcje są jeszcze drastyczniejsze. Ww. powiat w Colorado zdecydował wyrugować u siebie GMO, dołączając do długiej listy ciał politycznych na całym świecie, które zakazały, potępiły, a nawet zniszczyły uprawy GMO. Przez 10 lat, powiat zasiewał GMO na ok. 8 tys. ha będących jego własnością. W 2009 r. wynikła debata publiczna: mieszkańcy powiatu domagali się zakazu GMO, gdy 6 farmerów wnioskowało o zasiew buraka cukrowego GMO odpornego na Roundup.
Węgrzy zniszczyli wszystkie zasiewy (ok. 500 ha) kukurydzy GMO Monsanto, zakazanej w tym kraju. Węgierscy rolnicy byli zszokowani, że nieświadomie stosowali nasiona GMO, ze skrajnymi eko-skutkami.
W styczniu br. rząd Indii zapowiedział sprawę sądową przeciw Monsanto za bio-piractwo. Monsanto wykorzystało lokalne warzywo, by opracować odmianę GMO, wraz z bio-pestycydem Bt. Przecieki dokumentów wskazują, że USA może karać wojną gospodarczą państwa niezadowolone z Monsanto. Pod koniec 2007 r. ambasador USA we Francji i partner w interesach Busha, Craig Stapleton zażądał, by UE i in. kraje niepopierające GMO zostały poddane reperkusjom.
Sejm RP ociąga się lub udaje sprzeciw przed wyborcami, natomiast parlament Peru na plenarnym posiedzeniu wydał zakaz żywności GMO na 10 lat, mimo uprzednich nacisków rządu na legalizację GMO. W Polsce potrzeba zmiany i rządu i Sejmu i nauki. W Peru wystarczyła wiedza o ryzyku od GMO. Anibal Huerta, prezydent Komisji Agrarnej Peru: zakaz był potrzebny, by zapobiec niebezpieczeństwu, jakie może nieść stosowanie biotechniki.
Walter Pengue z Uniwersytetu Buenos Aires o GMO w Am. Płd.: Istnieje rosnąca zgoda wśród konsumentów, że chcą bezpiecznej, miejscowej, świeżej eko-żywności oraz ochrony środowiska i dzikiego życia. Kraje Ameryki Płd. muszą postępować ku szerszej ocenie swej oryginalnej polityki i praktyki rolniczej, stosując zasadę ostrożności.
Na podstawie klauzuli bezpieczeństwa w unijnej dyrektywie 2001/18 dot. GMO, 9 narodów UE zakazało upraw GMO, bo:

  • Niemcy: konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi są niezbadane.
  • Austria: nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO.
  • Francja: rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy.
  • Włochy: proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny.

Na podst. badań GMO na całym świecie, 6 państw UE uznało, że kukurydza GMO może zagrozić różnorodności biologicznej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał (8.9.2011), że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.
IAASTD (Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój), inicjatywa pod egidą ONZ i Banku Światowego, z udziałem setek naukowców, sygnowana przez 58 rządów (w tym Polska), stwierdza (kwiecień 2008), że uprawy GMO nie są rozwiązaniem w zwalczaniu głodu, biedy, ani zmian klimatu.
Brytyjskie studium porównawcze od 1981 r. pokazuje, że eko-rolnictwo bije Agrobiznes wydajnością, zużyciem energii i chemii, konserwacją gleby, zdrowiem konsumenta i zatrudnieniem człowieka.


Strategia IG Farben z 1940 r. dla “Europejskiego Reichu”: hitlerowcy i IG Farben liderem, wspólna waluta i prawo patentowe, jeden europejski sąd apelacyjny pod ich kontrolą.
Traktatem Rzymskim z 1957 r. b. hitlerowcy i b. egzekutywa IG Farben zaplanowali Komisję Europejską jako narzędzie wladzy Przemysłu Farmaceutycznego w Europie. Następcy IG Farben z korporacjami z in. państw Europy dążą do celów swych poprzedników: rynek “od Lizbony po Sofię” dla patentowych leków i produktów genetycznych do kontroli nad sednem życia, patenty na GMO celem kontroli żywności… Komisja Europejska zatwierdziła w 2009 r. szczepionki na H1N1 do użytku w UE i ona “dochodziła” winnych w skandalu tej “pandemii”.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/