Ws. domniemanego mordu w Bzurach

Warszawa, 6 marca 2012 r.
Oświadczenie
Komitet „Błękitna Polska” jako ciało kolegialne Stowarzyszenia Unum Principium, działając na podstawie art. 3. Kodeksu Postępowania Karnego, zwróci się do Instytutu Pamięci Narodowej o dopuszczenie swoich przedstawicieli jako czynnika społecznego do postępowania toczącego się w sprawie tzw. mordu w Bzurach.
Białostocki IPN rozpoczął śledztwo w sprawie rzekomej śmierci 20 kobiet narodowości żydowskiej, które miałyby być zamordowane w 1941 przez Polaków przynależących do politycznego obozu Narodowej Demokracji. Ku naszemu zdziwieniu IPN opiera się w tej sprawie wyłącznie na materiałach zgromadzonych przez zbrodniczy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a wersja wydarzeń przedstawiona w dniu dzisiejszym przez media mocno odbiega od okupacyjnych realiów. Ku naszemu zdziwieniu tytuły prasowe – np. „Polacy zabili pałkami 20 Żydówek w Bzurach” – już brzmią jak sądowe wyroki.
Obawiając się, że cała ta sprawa nosi cechy kolejnej antypolskiej nagonki i jest próbą obarczenia Polaków odpowiedzialnością za koszmar II wojny światowej, będziemy domagać się naszej obecności w postępowaniu wyjaśniającym tę bulwersującą sprawę. Zachęcamy wszystkie środowiska patriotyczne do podjęcia takich samych działań.
Elżbieta Bączkowska, Prezes Stowarzyszenia Unum Principium
Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Komitetu „Błękitna Polska”

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/