Złowieszcze GMO i chemia – przestrogi dla Polski z Indii i USA

Musimy, cały Naród, napisać nekrolog korporacjom GMO i ich agrotechnice. – PB

Złowieszcze GMO i chemia – przestrogi dla Polski z Indii i USA

Piotr Bein 7.3.2012
Mimo różnic kulturowych i geograficznych, polskie rolnictwo przypomina indyjskie:

  • ostoja tradycji narodowych,
  • odwieczne doświadczenie agrarne, przywiązanie do ziemi, przyrody i zrozumienie ich praw,
  • oparte na rodzinie i miejscowej społeczności,
  • bioróżnorodne, więc odporne na wahania czynników naturalnych,
  • oparte na dobieranych przez wieki nasionach.

Polski rolnik przeszedł niejedno w historii najazdów, zaborów, wojen i ostatnio komunizmu, który chciał go skolektywizować, jak w bolszewickiej Rosji. On jednak przetrwał jako żywiciel i ostoja tradycji narodowych. Dzisiaj zagraża mu Agrobiznes, wydział globalnej sitwy bankstersko-korporacyjnej, architekta Unii Europejskiej. Niecałe 150 korporacji i banków kontroluje gospodarkę i finanse globalnie. Agrobiznes z ludobójczą hitlerowską przeszłością i realizowanymi na naszych oczach planami odludniania i eugeniki, globalnie zagraża ludzkości. Największe kompanie kontrolują światowy handel i produkcję żywności. Walczą z rolnikiem i jego spółdzielczością. Jest coraz mniej narodów samowystarczalnych żywnościowo.
Być może polski rolnik jest jeszcze nieświadom losu, ale odczuwa nieracjonalną niechęć, jeśli nie wrogość elit. Antychłopska fobia wyróżnia elity żydomasońskie, w tradycji grupy, która przez tysiące lat nie miała warstwy rolników, a co najmniej od rewolucji bolszewickiej próbuje w różny sposób wywrócić tradycyjną wieś na całym świecie. Chcą zlikwidować żywiciela narodu, właściciela ziemi i środków produkcji, z racji posiadania rezerw żywności odpornego na manipulacje i spekulacje, a z racji tradycji – nośnika tradycji narodu.
Jak długo oprzemy się? Musimy, cały Naród, napisać nekrolog korporacjom GMO i ich agrotechnice.
Tragedia w Indiach
Brytyjski Independent odsłonił makabrę GMO w Indiach, jak korporacyjne GMO służy celom zbrodniczej oligarchii. Kiedy Bank Światowy zmusił rolnictwo Indii do globalizacji pod koniec l. 1990-ych, dużą część nasion indyjskich zastąpiono patentowymi odmianami GMO, na które trzeba wykupić coroczną licencję i pielęgnować rośliny drogimi pestycydami. Wielu rolników indyjskich wpadło w skrajną biedę. Po 25 latach, w całym kraju 200 tys. samobójstw (tylko w ostatnich 10 latach), utrata gospodarstw i ziemi. Wiele przypadków pozostaje nieopublikowanych. Ponad 90% samobójstw wynikło z długów, głównie wskutek fiaska upraw GMO.
Ponadnarodowe giganty jak Monsanto i Syngenta obiecywały fantastyczne plony z GMO przy niskich kosztach i ratunku kraju z biedy. Wiele upraw niewypaliło, zostawiając miliony rolników Indii gołych. Dziennikarz hinduski, Palagummi Sainath: Obecnie w Indii, co 30 minut jeden rolnik [popełnia samobójstwo], czasem trzech w jednej rodzinie. Bez możliwości obrony i straciwszy podstawę egzystencji, wielu rolników sięga po truciznę: pestycydy korporacji GMO.
W wielu regionach Indii, zawiniły także susze i polityka agrarna, ale wszystko wskazuje na wprowadzenie nasion GMO w l. 1990-ych. Rząd Indii zaprzestał subsydiować uprawy bawełny w 1997 r., pozbawiając zysków wielu farmerów. W tymże roku wprowadzono bawełnę GMO, co bezpośrednio przyczyniłoby się do ruiny rolnictwa Indii.
Naukowiec Wandana Sziva: Każde samobójstwo związane jest z Monsanto. Bez subsydiów, koszty produkcji bawełny wzrosły, zwłaszcza po wprowadzeniu nasion GMO, wymagających kosztownej chemii. Odkładanie nasion z upraw rodzimych na zasiewy oszczędza wydatku, a w przypadku warunków niekorzystnych dla plonów gwarantuje nową próbę w następnym sezonie. Zaś w przypadku GMO, trzeba wziąć pożyczkę na nasiona, środki ochronne i licencję. Jeśli plony zawiodą, rolnik nie może spłacić raty. Zwykle traci wtedy wszystko, łącznie z dostępem do nasion tradycyjnych.
GMO zmieniło charakter rolnictwa Indii z bioróżnorodności (podobnej do polskiej) na monokulturę (jak na Zachodzie). Zamiast hodować gamę upraw wyselekcjonowanych przez wieki, każda przystosowana do zmiennych warunków miejscowych, wielu farmerów przestawiło się na pojedynczy gatunek GMO. W skrajnych warunkach klimatycznych, spotęgowanych przez narzucone warunki finansowe, wynikła katastrofa.
Globalizacja rolnictwa Indii wzmogła biedę w kraju. Zmuszeni do konkurencji na rynku globalnym, zamiast żywienia własnego narodu, rolnicy stracili miliardowe zyski. Globaliści obrabowali rolników Indii z samowystarczalności i samowyżywienia w imię skończenia z biedą, narzucając system zmonopolizowanej agrokultury, kontrolowanej i napędzanej przez korporacje jak Monsanto.
Wykończyć rolnika w USA
Ktoś powie: Polska to nie Indie. Popatrzmy więc na USA, dla wielu Polaków model rzekomej wolności, demokracji, wolnego rynku, postępu i dobrobytu. W Ameryce postępuje jednak bezlitosna likwidacja rodzinnego rolnictwa.
Po II wś. w USA sprzyjająca polityka wzgl. gospodarstw rodzinnych (typowo 20 – 50 ha) dała narodowi samowystarczalność żywnościową, z adekwatnymi rezerwami. Ale wykształceni patriotyczni (do tego uzbrojeni!) rolnicy, stanęli przeszkodą dla oligarchii.
Podobnie jak w Indii, farmerów USA okłamano nadchodzącym wzrostem cen żywności. Banki zaproponowały dogodne kredyty, w zastaw za gospodarstwa i ziemię. Gdy ceny zaczęły spadać wobec konkurencji taniego rolnictwa III świata i na dodatek mendia zmieniały przyzwyczajenia kulinarne Amerykanów, zachwiał się popyt na żywność z amerykańskich gospodarstw. Farmerzy stracili dochód, nie mogli spłacać kredytów, banki zajmowały majątki dłużników. Niezależny rolnik amerykański dołączył do proletariatu miast: rodzinne tragedie, przedwczesna śmierć, samobójstwa, choroby psychiczne…
Małą grupę farmerów, która nie dała się zadłużyć, poddano następnej obróbce. Oligarchia przejęła przetwórstwo i obniżyła ceny produktów, a żeby chronić własny nowy wielkoobszarowy Agrobiznes, załatwiła sobie dopłaty na koszt podatnika.
Warstwa tradycyjnego, rodzinnego farmera dogorywa w USA. Co jakiś czas słychać o nich w niewesołych doniesieniach z frontu walk z GMO i o surowe mleko, podczas gdy agendy rządu USA robią dla oligarchii. Niedawne nagłówki:

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/