Piotr Bein znów do Sejmu: Skończyć raz na zawsze z ludobójczym GMO!

Skończyć raz na zawsze z ludobójczym GMO!

Email Piotr Bein do Sejmu 8.3.2012
Szanowni Posłowie i Posłanki,
Dziękuję za odpowiedzi wielu z Państwa na moje listy na temat. Jeśli chcecie Państwo być traktowani jak unikalne osoby, proszę nie przysyłać mi masowych, automatycznych  odpowiedzi.
Nie tylko ja uważam odpowiedzi zbyt wielu z Państwa za zbyt ogólnikowe. Odesłanie propozycji ustawy o nasiennictwie do ministerstw nie jest zadowalające, bo nadal decyzje o bio-suwerenności i zdrowiu Narodu podejmują osoby i ciała bez zaufania ani poparcia społecznego. Nadchodzące demonstracje w stolicy 15 bm. przeciw GMO i chemii z koncernów jak Monsanto, to początek. Obiecujemy akcje aż do neutralizacji promotorów, lobbystów i przekupnych naukowców oraz członków rządu i posłów.
Bio-zagrożenia przez ludobójcze GMO i związaną chemię dorównują fałszywej pandemii H1N1 w 2009 r. Po masowej akcji obywatelskiej w Polsce, ministerstwo zdrowia RP wydało wtedy bezprecedensowe w świecie oświadczenie, że przygotowane do powszechnych, obowiązkowych programów, szczepionki są niewypróbowane i niebezpieczne dla zdrowia.
Od tego czasu, wnioski te poparły tragiczne przypadki na całym świecie ze  szczepień przeciw świńskiej grypie.  A jednak nikt ze zbrodniczej Wielkiej Farmacji, kolaborujących agend światowych jak ŚOZ, czy z poszczególnych narodowych rządów, biurokracji i środowisk naukowych, nie poniósł konsekwencji.
Nauczeni pustymi obietnicami wyborczymi i poselskimi, ja i moi czytelnicy chcieliby wiedzieć, jakie kroki podejmie Pan/Pani z kolegami-posłami, żeby zamknąć dostęp GMO i ludobójczym lobbystom do Polski. Jakie kroki podejmiecie, by podobnie stało się globalnie? GMO w dostawach pasz i żywności zza oceanów, z Unii, czy zasiewy GMO u sąsiadów, są niemniejszym zagrożeniem bio-interesu narodowego Polaków.
Polacy to jedna z najliczniejszych ofiar Holokaustu, w tym męczennicy doświadczeń na więźniach w Auschwitz przez hitlerowski koncern IG Farben, protoplastę  przemysłu GMO i Wielkiej Farmacji. Jesteśmy też królikiem doświadczalnym przekształceń polityczno-społeczno-gospodarczych rujnujących obecnie świat.
Polacy mają wobec ludzkości moralną odpowiedzialność wieść przeciw GMO. W jaki konkretnie sposób zrealizuje Pan/Pani to zadanie?
Z poważaniem,
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa, Polska i Kanada
właściciel-redaktor blogów Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
O mnie
Moje publikacje
……………………………………………………………..
From: Piotr Bein
Sent: Tuesday, February 28, 2012 12:38 PM
To: Sejm
Subject: Rozpowszechnianie GMO, ludobójstwem
Panie Pośle / Pani Posłanko,
Planowane rozpowszechnianie GMO w Polsce podchodzi pod konwencję ONZ ws. ludobójstwa.
Wobec skutków żywności GMO na zdrowie i życie, Artykuły II c) i d) oraz III b) do e) tej konwencji stosują sie do działań lobbingu firm GMO i poparcia przez naukowców, posłów i rząd RP.
Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa
…………………
Artykuł II.
W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.
Artykuł III.
Następujące czyny podlegają karze:
a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/