Skutki GMO celowo tuszowane

Skutki GMO celowo tuszowane

Piotr Bein 8.3.2012
GMO to nie eksperymenty mnicha Mendela z zapylaniem groszku. Zasada ostrożności nakazuje nie podejmować kroków, jeśli skutki nie są pewne. Skutki GMO mogą być dla ludzkości tragiczne, biologicznie i społecznie, a dla środowiska naturalnego nieodwracalne. W programie TV National Geographic, znany kanadyjski profesor genetyki i publikator zagrożeń od rozmaitych technologii rozwoju, David Suzuki przypomniał, że kod genetyczny danego gatunku zawiera zagadki takie jak nagłe globalne wymarcie bambusa spożywanego przez pandę. Czy ujednoliconym przez człowieka gatunkom GMO tym bardziej to nie zagraża? Czego jeszcze nie przewidzieli inżynierowie genetyczni?
Modyfikacja genetyczna polega na przeniesieniu genów z jednego organizmu do drugiego, w tym mieszanie z genami ludzkimi. Może wyniknąć szereg chorób u spożywających GMO i niesposób przewidzieć dalekosiężnych skutków. Wprowadzanie nowych genów nawet do prostej bakterii stwarza szereg problemów, a co mówić o roślinach, owadach, zwierzętach i rybach? Na podst. badań GMO na całym świecie, 6 państw UE uznało, że kukurydza GMO może zagrozić różnorodności biologicznej.
Jeśli chodzi o nasze zdrowie i życie, przegląd 19 badań wykazał, że konsumpcja żywności GMO powoduje znaczne uszkodzenia organów, zwłaszcza wątroby i nerek. Ale to nie koniec; inne badania wykazują: bezpłodność, zniekształcenia noworodków, zaburzenia hormonalne, rak, niski stan spermy, poronienia, wymieranie komórek łożyska — słowem ludobójstwo wg definicji konwencji ONZ…  spirala chorób upraw z coraz większym zapotrzebowaniem na trującą chemię, wieloletnia akumulacja trucizn w glebie, przechodzenie  do wody powierzchniowej, gruntowej i pitnej… Mrożący krew świeży artykuł przetłumaczyłem tutaj. Wygląda na to, że dobrodziejstw GMO końca nie widać. Nie będę dublowal innych wniosków, podsumowanych przez kompetentnych polskich specjalistów. Odsyłam czytelnika do ich wypowiedzi:

Skutki Roundup
Spożywanie GMO to jedno, a zagrożenie od chemii towarzyszącej to zupełnie inny rozdział. Zagrożony jest pracownik rolny i ludność w spryskiwanych okolicach, ale nie wiadomo, ile środka ląduje w produkcie na półce sklepowej. Wiadomo natomiast, że niezwykle małe stężenia Roundup zagrażają naszemu zdrowiu. Np. wg badań na wiedeńskim uniwersytecie, opublikowanych w Archives of Toxicology, Roundup zagraża ludzkiemu DNA nawet przy rozcieńczeniu 0,02%, tj. 5000 razy mniejszym niż w rolnictwie!
Ten wiodący herbicyd produkcji Monsanto jest przymusowym środkiem ochronnym przy frankensztajnowskich uprawach GMO z tejże firmy. Brak przy tym atestacji z Agencji Ochrony Środowiska USA (EPA). Główny jego składnik ma niską klasę toksyczności, natomiast trują adjuwanty w Roundup. Oględna Wikipedia wymienia litanię skutków koktajlu chemii Roundup na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.
Co najmniej od 2000 r. badania dowodzą uszkodzeń hormonalnych od Roundup. Eksperymenty w probówkach wykazały zakłócenie produkcji progesteronu w komórkach mysz. W 2005 r. wiadomo już było z testów na materiale ludzkim, że Roundup ingeruje w aromatazę, odpowiedzialną za kształtowanie cech żeńskich w rozwoju płciowym. W eksperymencie w 2009 r. dawki Roundup mniejsze niż w rolnictwie zakłóciły hormony w tkance ludzkiej wątroby. W tymże roku badania na dojrzewających seksualnie szczurach wykazały, że Roundup przeszadza w rozwoju płciowym.  Inne badania udowodniły, że Roundup koliduje z enzymem biorącym udział w produkcji testosteronu w komórkach myszy i z biosyntezą estrogenu w komórkach ludzkich.
Badania skutków genetycznych Roundup są równie alarmujące. Studium na myszach (1998): Roundup jest w stanie uszkodzić organizm genetycznie. Badania w 2005 r.: Roundup wpływa na transkrypcję (kopiowanie) kodu DNA w komórce. W 2009 r. na mysich komórkach: odchylenia w chromozomach. W 2009 r. na komórkach ludzkiej wątroby: dawki Roundup mniejsze niż w rolnictwie powodują uszkodzenie DNA.
Przegląd toksycznych skutków Roundup w środowisku naturalnym w 2000  r. wywnioskował, że herbicyd nie zagraża organizmom ziemnym wystawionym nań ubocznie, choć w płytkich wodach może wystąpić zagrożenie. UE klasyfikuje Roundup jako toksynę (R51/53), z niekorzystnymi skutkami, długotrwałymi dla wodnego życia. W stanach Michigan i Oregon zaobserwowano ponad roczną trwałośc Roundup w osadach wód. Mimo że Roundup nie ma pozwolenia na stosowanie w wodach, wiatr nawiewa opryski do wód powierzchniowych. Nawet przy stężeniach 1/3 maksimum spodziewanego w przyrodzie, Roundup zabija do ponad 70% kijanek (larw żab, ropuch, salamander, traszek). Niektóre ryby, stwierdzono w studium z 2010 r., doznają zakłóceń przemiany materii wskutek długotrwałej ekspozycji na Roundup.
Trwając przez okres do paru lat (lasy w Szwecji), Roundup szkodzi innym witalnym członkom środowiska, od dżdżownic, po bakterie azotowe. Na uprawy ma skutek odwrotny od reklamowanego, np. zwiększa infekcje pszenicy. Wiele innych badań potwierdza zwiększoną podatność roślin uprawnych na choroby wskutek oprysków Roundupem. W badaniach w 2009 r. odkryto, że Roundup zaabsorbowany przez rośliny opóźnia następującą potem degradację gleby i zwiększa trwałość glyfosatu do 6-krotnie.
Tyle Wiki, w wielu innych tematach stronnicze. Kompilacja wielu badań przez GreenMedInfo.com wylicza powiązania Roundup z: nowotwory tzw. chłoniaki nieziarnicze, zachwiana równowaga hormonalna u dzieci, uszkodzenia DNA, niski poziom testosteronu, zakłócenia hormonalne, rak wątroby, niepłodność, rak skóry, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, uszkodzenia nerek, a nawet zatrucie uranem. Zanieczyszczenie środowiska Roundupem obejmuje powietrze, wody powierzchniowe i gruntowe, wodę pitną, ponieważ środek nie rozkłada się po opryskach. Jesienią ubr. służby geologiczne USA (USGS) ujawniły dane, wg których powietrze i woda w całym pasie zbożowym  Ameryki są znacznie zanieczyszczone glyfosatem.
Wg najświeższych badań, nie ma bezpiecznego poziomu ekspozycji na Roundup, wbrew zapewnieniom Monsanto. Nawet przy niezwykle małych stężeniach (1 część na mln), znacznie niższych od spotykanych w praktyce, Roundup szybko niszczy męski hormon testosteron. Ponieważ jest to systemowy pestycyd, spryskiwany w dużych dawkach na warzywa, drzewa owocowe i orzechowe, często absorbują one truciznę w części, które spożywamy — pisze Leah Zerbe w Rodale News .

Współzbrodniarze przeciw ludzkości
Dyrektor ds. informacji publicznej Monsanto, Phill Angell (New York Times 25.10.1998): Monsanto nie musi świadczyć o bezpieczeństwie swej bio-żywności, naszym interesem jest sprzedaż ile się da. Od bezpieczeństwa jest EPA. Są tak przekonani o kompetencjach władz, że korupcją ich załatwili ustawy niewymagające oznaczania opakowań żywności GMO!

Prawodawcy wiedzą od 1980 r., że Roundup powoduje zniekształcenia noworodków, wg raportu z Earth Open Source. Nic nie zrobili, tylko zmylili publikę. Agenda rządu Niemiec, odpowiedzialna za bezpieczną żywność, poinformowała Komisję Europejską, że nie ma dowodów na przyczynowość glyfosatu w zniekształceniach noworodków. W 2011 r. emerytowany profesor Don Huber (U. Purdue) wystosował list do sekretarza rolnictwa USA  ws. nowoodkrytego patogenu, żądając moratorium na de-regulację roślin Roundup Ready wymagających ochrony Roundupem. Patogen powoduje martwe urodzenia 45% bydła, ale wpływa na zdrowie roślin, zwierząt i może ludzi. Od 40 lat naukowiec w agencjach cywilnych i wojskowych, odpowiedzialnych za ocenę i ochronę przed bio-zagrożeniami, Huber pisze: Uważam, że zagrożenie od nowego patogenu jest unikalne i wysokiego stopnia. W języku laika, należy traktować je jako sytuację wyjątkową.
Komisja Europejska odłożyla rewizję glyfosatu do 2015 r. Earth Open Source: Nasz przegląd dowodów wskazuje, że obecny proces atestacji glyfosatu i Roundupu ma poważne mankamenty i jest wysoce niewiarygodny. […] atestacja wielu pestycydów polega na danych i ocenach ryzyka, które są podobne, jeśli nie słabsze naukowo. Tym bardziej Komisja winna niezwłocznie przeprowadzić przeglądy glyfosatu i in. pestycydów wg najbardziej ścisłych i aktualnych standardów.
Instytucje mające chronić nasze zdrowie i środowisko naturalne, nie zatrzymały szaleństwa GMO i związanej chemii. Zamiast znaleźć się przed trybunałami zbrodni przeciw ludzkości, wierchuszki koncernów jak Monsanto, ich naukowcy, lobbyści i przekupione rządy nieustannie atakują nas potencjalnie ludobójczymi ustawami do zatwierdzenia przez parlamenty i prezydentów. Pytanie, kto tym steruje i kto rządzi – ludobójczy kompleks bankstersko-korporacyjny, czy narody? Dla mnie, badacza ludobójstwa wszelkiej maści – od wojen i rewolucji, poprzez promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące, po „pandemie” i masowe ataki fałszywej flagi z użyciem okrutnych skrytych technik – sprawa jest jasna: mamy do czynienia ze spiskiem na wielu poziomach skorumpowanej przez kompleks władzy. Zamiast wywodów, parę niedawnych nagłówków:

Rzekomo chronią nasze zdrowie struktury jawnej władzy globalnej (ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej…) i rządy ponoć narodowe (USA, jewroparlament…). To czemu nie wezmą na dywanik i nie zamkną zbrodniarzy? Bo ci właśnie kontrolują te instytucje, sądy i trybunały, nawet tzw. organizacje pozarządowe. Wynika to niezbicie choćby z braku konsekwencji w stosunku do sprawców za bio-zamach na ludzkość pt. pandemia H1N1, czy za skażenia globalne Fukuszimami i radioaktywnymi wojnami bronią uranową. A mendiami ogłupiają nas, że tak nie jest.
Monsanto fałszywie zachwala swe produkty, w tym Roundup. Z tego powodu prokurator stanu Nowy Jork oskarżył koncern w 1996 r. Monsanto twierdziło wtedy, że opryski herbicydami bazującymi na glyfosacie jak Roundup, są bezpieczniejsze od soli kuchennej i praktycznie nietoksyczne dla ssaków, ptaków i ryb. Powyżej widać, jak łgali. We Francji (2001), grupy ekologów i konsumentów pozwały Monsanto za przedstawianie Roundup jako biodegradującego się i niezaczyszczającego gleby. UE zalicza Roundup do niebezpiecznych dla środowiska. Monsanto skazano (styczeń 2007) za fałszywą reklamę, a w 2009 r. utwierdzono wyrok.
Pełnych skutków na zdrowie i środowisko nie znamy. Monsanto, jak większość korporacji mających ludobójstwo i profit za cel, tuszuje, fałszuje i korumpuje badania. Znam to z obserwacji lobby atomowego przez ponad 10 lat, a od wczesnych l. 2000-ych – Wielkiej Farmacji, z kulminacją masowego bio-zamachu H1N1 w 2009 r.
Badaczy zakontraktowanych przez Monsanto, Agencja Ochrony Środowiska USA, EPA przyłapała 2 razy na fałszowaniu wyników testów laboratoryjnych glyfosatu. Fałszom towarzyszy nieprawdopodobna chucpa. W przypadku Industrial Biotest Laboratories (IBT), śledczy z EPA stwierdził znalazłszy rutynowe fałszowanie danych: trudno uwierzyć uczciwości naukowej badań, kiedy naukowcy mówią, że wzięli próbki macicy z samców królika. W drugim przypadku (1991), właściciel laboratoriów Craven i pracownicy dostali oskarżenie o oszustwo z 20 paragrafów. Właściela i 3 pracowników skazano na 5 lat więzienia i kary pieniężne, firmę na grzywnę 15,5 mln $ i 3,7 mln $ odszkodowań. Laboratoria Craven wykonywały badania dla 262 producentów pestycydów, w tym Monsanto.
Wg Monsanto, badania powtórzono, ceryfikacje EPA nieuwzględniają wyników z Craven ani IBT, a śledztwo EPA zaczęło się już po wykryciu nieprawidłowości przez komisję z ramienia koncernów. Kto w to wierzy?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/