Libya a year ago on Purim: Judeocentric Power Complex's military intervention / Rok temu w Libii na Purim: interwencja zbrojna kompleksu jot

Libya a year ago on Purim: Judeocentric Power Complex’s military intervention

[Syria]  is not yet a bloodbath on the scale of Libya, where even the new government admits that at least 25,000 people died in the NATO-led war. Syria could follow the Libya model though, if NATO and the GCC keep providing weapons and military training to the Free Syrian Army and are prepared to beef it up with special forces on the ground, and as long as the UN approves a no-fly zone to provide cover for another 9,700 air strikes.
The establishment media put the number of dead (in Libya) between 1,000 and 5,000. The International Criminal Court, Hisham Abu Hajer (of the Libyan “rebels,” in other words al-Qaeda), Pravda and other sources put the number at between 50,000 and 100,000. Tarpley estimated the number at 150,000, a staggering number for a population of just under six and half million people.
…………………..
Polish / Po polsku

Rok temu w Libii na Purim: interwencja zbrojna kompleksu jot

Syria to jeszcze nie rzeź na skalę Libii, gdzie nawet nowy rząd przyznaje, że co najmniej 25 tys. osób zginęło w wojnie prowadzonej przez NATO. Syria może jednak pójść śladem Libii, jeśli NATO i Rada Współpracy Zatoki Perskiej będą nadal dostarczać broń i szkolenie wojskowe Wolnej Armii Syrii i są gotowe wzmocnić ją silami specjalnymi na ziemi i jeśli ONZ zatwierdzi strefę zakazu lotów, by zabezpieczyć następne 9700 nalotow.
Mendia oceniają liczbę zabitych (w Libii) na 1000 do 5000. Międzynarodowy Sąd Karny (ICC), Hiszham Abu Hadżer (z libijskich “rebeliantów”, tj. Al Kaidy), Pravda i in. źródła szacują 50 tys. do 100 tys. Tarpley oszacował na 150 tys. — zdumiewająca liczna na populację nieco mniejszą niż 6,5 mln.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/