Swiatowa nagroda dla EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi

Energy Globe National Award dla EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC

Nagroda ta jest jedną z najbardziej znanych i prestiżowych ekologicznych nagród. Miło nam donieść, że EKOCENTRUM ICPPC zostało uhonorowane nagrodą Energy Globe National Award 2011, jako jeden z najlepszych projektów ekologicznych na świecie.
”… widzę jak dużo jest do zrobienia, aby zapewnić naszym dzieciom i wnukom nienaruszone środowisko. I dlatego tym bardziej zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nasze warsztaty i wykłady. POKAŻEMY WAM ROZWIĄZANIA, KTÓRE FASCYNUJĄ WSZYSTKICH. Zobaczycie w EKOCENTRUM ICPPC jak funkcjonują najnowocześniejsze technologie w powiązaniu ze starymi, tradycyjnymi. Nauczycie się jak i dlaczego je stosować. BUDUJMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ RAZEM…” – mówi Jadwiga Łopata, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC. www.eko-cel.pl
W roku 2011 zgłoszono do konkursu ponad 1000 (!)  projektów i inicjatyw z całego świata, które rywalizowały o nagrody w kategoriach Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze i Młodzież. EKOCENTRUM ICPPC zdobyło uznanie ekspertów i międzynarodowego jury, jako miejsce gdzie dzieci i młodzież (a także dorośli) mogą uczyć się ekologicznego, zdrowego stylu życia, poszerzać swoją wiedzę o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz poznawać nowoczesne technologie, które pozwalają każdemu dbać o środowisko naturalne. http://www.energyglobe.com/en/award/latest-winners/national-awards-wels-2011/
”Bardzo się cieszymy z tej nagrody, bo chociaż nie idą za nią żadne finansowe profity – dostaliśmy tylko piękny dyplom. To uznanie grupy ekspertów, w skład której wchodzą m. in. przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego i Europejskiej Rady Energii Odnawialnej, świadczy o tym jak ważną rolę spełnia EKOCENTRUM ICPPC nie tylko w skali Polski, ale w skali całej Europy.
Powtórzę słowa Pana Neumanna, którymi w 1999 roku rozpoczął Światową Galę Nagrody Energy Globe: „Jest naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zapewnić młodym ludziom nienaruszone środowisko jutro.” Rozglądając się po okolicy, po naszym województwie, po Polsce widzę jak dużo jest do zrobienia, aby zapewnić naszym dzieciom i wnukom nienaruszone środowisko. I dlatego tym bardziej zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na nasze warsztaty i wykłady. POKAŻEMY WAM ROZWIĄZANIA, KTÓRE FASCYNUJĄ WSZYSTKICH. Zobaczycie w EKOCENTRUM ICPPC jak funkcjonują najnowocześniejsze technologie w powiązaniu ze starymi, tradycyjnymi. Nauczycie się jak i dlaczego je stosować. BUDUJMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ RAZEM.” – mówi Jadwiga Łopata, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC. www.eko-cel.pl
O Nagrodzie Energy Global
“Jest naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zapewnić młodym ludziom nienaruszone środowisko jutro.” Tymi słowami Wolfgang Neumann rozpoczął Światową Galę Nagrody Energy Globe – Światowej Nagrody dla Zrównoważonego Rozwoju w 1999 roku. Nagroda ta jest  obecnie jedną z najbardziej znanych i prestiżowych ekologicznych nagród.
Do nagrody zgłaszane są projekty z całego świata, służące zachowaniu i ochronie naszych zasobów lub wykorzystujące energię odnawialną. Celem nagrody jest zaprezentowanie projektów pokazujących szerokiej publiczności, że dla wielu naszych problemów środowiskowych istnieją już dobre rozwiązania, możliwe do powielenia w innych częściach świata. W roku 2011 zgłoszono ponad 1000  projektów i inicjatyw z całego świata, które rywalizowały o nagrody w kategoriach Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze i Młodzież.
Projekty oceniane są przez grupę ekspertów, w skład, której wchodzą m. in. przedstawiciele ONZ, UNIDO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego), Banku Światowego, EREC (Europejskiej Rady Energii Odnawialnej), instytutu badawczego Seibersdorf. Finalistów wybiera międzynarodowe jury Energy Globe, w którym swoich przedstawicieli mają wszystkie kontynenty, pod przewodnictwem pani Maneka Gandhi.
Energy Globe jest przyznawana corocznie w trakcie wielkiej gali telewizyjnej. Wcześniej gala odbywała się w Japonii, Kanadzie i (jako wyrazy uznania dla rangi nagrody) w Sali Plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Nagrody za rok 2011 wręczono w austriackiej miejscowości Wels. Więcej informacji o Nagrodzie Energy Globe można znaleźć na stronie www.energyglobe.com .
ZESPÓŁ EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
Przeczytaj – “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl
__________________________________________
Infoo@icppc.freshsite.pl
http://icppc.freshsite.pl/mailman/listinfo/infoo_icppc.freshsite.pl
Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili wyślij e-mail z tematem “rezygnacja” na adres biuro@icppc.pl lub wypisz się z listy http://icppc.freshsite.pl/mailman/options/info_icppc.freshsite.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/