ALERT: Ustawa GMO pokazuje, że Polską rządzi Bruksela

ALERT: Ustawa GMO pokazuje, że Polską rządzi Bruksela

Minister rolnictwa podpisał wyczekiwany projekt ZAKAZU stosowania nasion GMO, pod warunkiem uprzedniej zgody Komisji Europejskiej. Negocjacje z KE mogą trwać miesiącami, a wysiewy za rogiem.

PILNIE WYSYŁAJ LISTY (kopia do biuro@icppc.pl) DO MINISTRA ROLNICTWA, np.:

——————
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
marek.sawicki@minrol.gov.pl  (kopia do biuro@icppc.pl)
tel.: 226231510; fax: 226231788
DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 oraz uprawiania ziemniaka Amflora. NATYCHMIASTOWE WPROWADZENIE TAKIEGO ZAKAZU, nim rolnicy rozpoczną sezon wiosennych siewów, JEST W INTERESIE POLSKI. Negocjacje z Komisją Europejską, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje, które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.Z poważaniem,
(imię, nazwisko, zawód i/lub organizacja)
—————

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/