Mordercy Polaków – Zydzi w UB

Mordercy Polaków

 
żydzi w UB
 
 
 
 
 


 
Gen. August Emil Fieldorf pseudonim “Nil“, żołnierz Legionów Polskich, dowódca 51 pp. Strzelców Kresowych w kampanii wrześniowej, komendant “Kedywu” KG AK, komendant organizacji Niepodległość “Nie”, po wojnie więzień łagrów sowieckich, po powrocie do kraju oskarżony przez żydowskie UB o współpracę z Niemcami, więziony razem z niemieckim generałem SS Sporenbergiem i płk. Wenzlem.*
 Skazany na karę śmierci za odmowę współpracy i wydania polecenia aby jego podkomendni wykonywali polecenia żydowskich morderców z UB. Oskarżycielem był żydowski prokurator Beniamin Wajbloch, przewodniczącym składu sędziowskiego była żydowka Gurkowska. Po rozprawie rewizyjnej w Sądzie Najwyższym któremu przewodził żyd dr. Mertz wyrok śmierci utrzymano, generał Fieldorf został stracony strzałem w tył głowy 24 lutego 1953 w piwnicach żydowskiej katowni na Mokotowie.
 
Ofiarami żydowskich sędziów, prokuratorów, prezesów sądów i prokuratorów wojskowych padło wielu przedwojennych oficerów Wojska Polskiego, oraz bohaterów Armi Krajowej, WiN, ZWZ, którzy po decyzji powrotu do kraju byli oskarżani o szpiegostwo, torturowani w celu wymuszenia przyznania się do winy i skazywani na śmierć. 
 
Tylko kilka przykładów z książki Jerzego Pokosińskiego “Victis hones”
 
Ppłk. Zdzisław Barbasiewicz celująco ukończył Szkołę Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej, we Wrześniu 1939 walczył w 95 pp 39 DP pod Dęblinem, Krasnymstawem, Cześnikami, Suchowolą i Krasnobrodem. Za walki pod Cześnikami otrzymał Krzyż Walecznych, inne odznaczenia to: Order Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zaslugi, Virtuti Militari, Krzyż Partyzancki. Aresztowany i troturowany w kwietniu 1950, skazany na śmierć 29.X.1951 przez żydów ppłk. Feliksa Aspis i mjr. Karczmarza.
 
Mjr. Zefrin Machalla absolwent Szkoły Podchorążych w Komorowie. Po klęsce wrześniowej zatrzymany przez sowietów podczas próby przekroczenia granicy w okolicach Stanisławowa. Zesłany do katorzniczej pracy w łagrze, a potem z armią gen. Andersa walczy na zachodzie.
Powraca do kraju i służy w Oddziale II Sztabu Generalnego. W kwietniu 1950 usunięty z wojska, aresztowany i torturowany przez żyda płk. Kochana. Oskarżycielem był żyd płk. Frenkiel, skład sędziowski to żydzi ppłk. Aspis, mjr. Karczmarz i ppor. Stefan Szechter brat Adama Michnika. Stracony 10. I. 1952 roku.
 
Płk. pilot Bernard Adamiecki, przedwojenny wykładowca Wyższej Szkoly Lotniczej, służył w siłach powietrznych Armii Modlin. W 1940 nawiązuje kontakt z komendantem ZWZ “Grotem” Roweckim. Uczestniczył w przerzutach polskich lotników na zachód, w Powstaniu Warszawskim po którym dostaje się do niewoli. Po wojnie w wojsku, aresztowany 21.X.1950 przesłuchującym był już wymieniony żyd płk. Amons, oskarżycielem był żyd kpt. Lindauer, sądzony w procesie zbiorowym z innymi polskimi oficerami. Składowi morderców przewodniczył żyd płk. Parzecki, tym razem oskarżycielem był ten sam płk. Amons.  Płk. Adamicki rozstrzelany został 7.VIII. 1952 w więzieniu mokotowskim.
 
Płk. dypl. Józef Ryngraw uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wykladowca w Centrum Wyszkolenia Artylerii, potem w Oddziale III Sztabu Generalnego, w czerwcu 1940 szef Wyszkolenia Bojowego w Inspektoriacie Polskich Sił Powietrznych w Londynie, pod koniec 1946 powrócił do kraju. usunięty z wojska w styczniu 1950, w lipcu 1950 aresztowany i sądzany w procesie w tym samym procesie zbiorowym co w/w płk. Adamicki. Rozstrzelany 7 .VIII. 1950 w więzieniu mokotowskim.
 
Płk. pilot August Menczak przed wojną zawodowy wojskowy, w drugiej wojnie nie uczestniczył z powodu zdrowia. Po wojnie powołany do służby w sztabie Kwatermistrzostwa Wojsko Lotniczych, w kwietniu 1951 aresztowany, torturowany przez żydów kpt. Urbaniak, kpt. Kulak, sądzony przez żyda płk. Parzeckiego, oskarżony przez żyda płk. Amonsa.  Zamordowany 7.VI. 1952 roku.
 
Ppłk. dyplomowany Stanisław Michowski. Cała rodzina Michowskich przeszła przez oświęcim, tylko on przedwojenny pilot i wykładowca w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, zdołał przedostać się na zachód, gdzie latał w eskadrach bombowych. Jego dywizjon wykonał 587 lotów bojowych. Do kraju powrócił w maju 1947 r. obejmując odpowiedzialne funkcje w lotnictwie. Aresztowany i poddany torturom w celu wymuszenia fałszywych zeznań, oskarżany na procesie przez żyda ppłk. Juliusza Krupskiego, rozstrzelany 7.VII. 1952 roku.
 
Ppłk. nawig. Władysław Minkowski, pilot bombowy w czasie wojny. Po powrocie do kraju specjalista od fotografii lotniczej, był dowódcą w Eskadrze Aerofotograficznej. Aresztowany i sądzony na polecenie żyda ppłk. Nauma Lewandowskiego, oskarżycielem był ppłk. Amons a sędzią płk. Parzecki obaj żydzi. Skazany na karę śmierci i zamordowany 13.V. 1952 roku.
 
Płk. pilot Szczepan Scibior komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, wspaniały pilot 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej, kawaler Virtuti Militari V klasy i Krzyża Walecznych. Aresztowany i torturowany przez tych samych żydow Urbaniaka i Kulaka, oskarżany przez żydów Amonsa i Lindauera, skazany jak wszyscy polscy oficerowie za “nikczemną zdradę ojczyzny” na karę śmierci przez żyda płk. Parzeckiego.   Zamordowany 7.VII.1951 w więzieniu mokotowskim.
 
Kmdr. Zbigniew Przybyszewski od października 1938 roku był dowódcą 31 baterii na Helu. Brał udział w bitwie o Hel, broniąc się skutecznie aż do 2 października 1939. Pobyt w oflagu, powraca do kraju i obejmuje liczne funkcje w marynarce wojennej. Aresztowany we wrześniu 1950 torturowany w celu ‘przyznania sie do winy’, skazany na karę śmierci przez żyda płk. Parzeckiego 21.VII.1952.  Zamordowany 16.XII. 1952 w żydowskiej katowni na Mokotowie.
 
Kmdr.  Stanisław Artur Mieszkowski  aresztowany w październiku 1950 jako dowódca Floty Wojennej, torturowany i męczony przez dwa lata przez żydów kpt. Sterna, por. Turczynskiego, kpt. Kulika i ppor. Gieca. W zeznaniach z przesłuchania odonotowano następującą wypowiedź torturowanego kmdr. Mieszkowskiego “Wy się zajmujecie prowokatorstwem, to jest wasz zawód! jesteście mordercami w imię waszej racji. Jesteście bez czci i wiary ze skóry obdarci, padliną żyjący tatarzy!” Na procesie oskarżał żyd Leonard Azarkiewicz, skazany na karę śmierci i zamordowany 16.XII.1952 r. w więzieniu mokotowskim.
 
Kmdr. Jerzy Stankiewicz absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie i Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. W 1937 szef Wydziału Mob. Dowództwa Floty, ogromnie zasłużony w obronie Wybrzeża, po kapitulacji 2.X.1939 przez pięć lat przebywa w oflagach. Do służby czynnej powrócił w lutym 1945, a już w 1949 zostaje szefem Wydziału Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego. Aresztowany 10.XII.1951 r. oskarżony przez żyda Leonarda Azarkiewicza skazany na śmierć przez żyda płk. Parzeckiego,  zamordowany 10.XII.1952r.
 
Ppłk. Marian Orlik absolwent szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Do niewoili niemieckiej dostal sie 5.X.1939, wieziony w oflagu do konca wojny. Po powrocie do kraju powrocil do slużby wojskowej, zamierzał podjac studia w akademii Sztabu Generalnego, uznany w raporcie GZI uznany antysemita za redagowanie listu do marszalka Zymirskiego w sprawie usuniecia ze sztabu dwoch oficerow narodowosci żydowskiej. W maju dwaj żydzi szefowie GZI – Wozniesienski i Skulbaszewski podpisali nakaz aresztowania. Oskarżycielem byl jedyny w tym towarzystwie Polak ze wsi kolo Przasnysza mjr. Stanislaw Banaszek. Skazany na kare śmierci przez żydow pplk. Krupskiego, plk. Krasuckiego i mjr. Wnorowskiego.
 
Pplk. Aleksander Kita absolwent szkoly Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, uczestnik kampanii wrzesniowej w Armii “Prusy”, wojne spedza w niemieckich oflagach. Po wojnie wraca do kraju, przygotowuje sie do studiow w Akademii Sztabu Generalnego, awansuje do stopnia pulkownika. Aresztowany 23.V.1952 r. przez trzy tygodnie maltretowany w celu wymuszenia ‘przyznania sie do winy’, sadzony we wspolnym procesie z wczesniej wymienionymi plk. Glowackim, pplk. Orlikiem przez żyda pplk. Julisza Krupskiego.  Zamordowany 3.XII.1952 r.
 
Por. marynarki Zdzislaw Ficek obronca Helu, więziony razem z dowodcami floty w forcie Spitzberg, gdzie zostaje awansowany przez gen. Unruga do stopnia bosmana, po wojnie zweryfikowany do stopnia porucznika. Aresztowany 7.VIII.1951 i poddany torturom. Oskarżycielem byl żyd mjr. Rilkin, sadzili żydzi pplk. Szerszen i szef prokuratury Marynarki Wojennej Leonard Azarkiewicz. Apelacja do Sadu Najwyższego zostala odrzucona przez żydow pplk. Beniamin Karpinski, Krasuski i Mioduski. Zamordowany strzalem w tyl glowy 2.XII.1952 r.
 
plk. dypl. Mieczyslaw Oborski po podchorążowce ukonczyl Wyższą Szkole Wojenną, po przekroczeniu granicy w 1939 otrzymal przydzial do II Dywizji strzelcow Pieszych, internowanej potem w Szwajcarii, przerzuceni do Anglii weszli w sklad IV Dywizji Grenadierow, po wojnie wraca do kraju. Aresztowany 12.V.1952 sledztwo prowadzi żyd plk. Wladyslaw Kochan. Oskarżal jedyny ‘Polak’ Banaszak, sadzil żyd pplk. Krupski. Apelacja zostala odrzucona a plk. Oborski zamordowany zaraz po odczytaniu mu wyniku apelacji. Jak wszyscy inni zostal pogrzebany w bezimiennej mogile Cmentarza Komunalnego na Powazkach.
 
Pplk. pilot Roman Rypson oficer Pulku Ulanow Krechowieckich, absolwent Oficerskiej Szkoly Lotnictwa, po wybuchu wojny dowodca eskadry obserwacyjnej, dwukrotnie unikal niewoli niemieckiej. Po powrocie do kraju zostaje wykladowca pulku lotniczego w Radomiu i szkoly lotniczej w Deblinie. W 1950 szef Wydzialu Planowania Dowodztwa Wojsk Lotniczych. Aresztowany, torturowany i sądzony 15.X.1952 przez żyda pplk. Krupskiego, skazany na kare śmierci i zamordowany 28.IV.1953 r.
 
Pplk. Zygmund Sokolowski wykladowca taktyki lotnictwa mysliwskiego po zdaniu egzaminow wstepnych do Wyższej Szkoly Wojennej wybucha wojna, przez Francje dociera do Anglii gdzie wchodzi w sklad dywizjonu lotniczego 304. Po powrocie do kraju aresztowany 21.V. 1952 roku, torturowany w czasie sledztwa przez żyda plk. Kochana, sadzony przez żyda pplk. Krupskiego i skazany na kare śmierci. Zamordowany 29.VIII.1953 roku.
 
Mjr. Beno Zerbst oficer zwiadowczy artylerii II Korpusu pod Monte Casino, po wojnie oficer Sztabu Generalnego wyrok smierci wydal ten sam żyd pplk. Krupski. Zamordowany 21.VIII.1952 w wiezieniu mokotowskim.
 
Plk. Feliks Michalowski we wrzesniu 1939 bral udzial w walce o Warszawe, trzykrotnie awansowany aż do stopnia podpulkownika, uznawany za oficera blyskotliwej inteligencji. W 1952 roku po szykanach pisze raport o zwolnienie ze slużby z powodu traktowania jego i rodziny jako niepelnoprawnych czlonkow spoleczenstwa. Aresztowany 21.X.1952 r. i poddany torturom przez 22 dni. W styczniu sadzony przez tych samych żydow Krasucki, Karczmarz i skazany na kare śmierci. Zamordowany 26.V.1953 r.
 
Plk. Aleksander Rode we wrzesniu wlaczyl w skladzie Armii “Krakow” , dostaje sie do niemieckiej niewoli. Po wojnie sluży w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie. W kwietniu 1949 jest szefem sztabu i Korpusu Pancernego, potem inspektorem broni pancernej w Glownym Inspektoracie Wyszkolenia Bojowego. Aresztowany, torturowany i zamordowany 26.V.1953.
 
Wszyscy zamordowani przez żydowskie UB oficerowie byli grzebani bezimiennie a zwlok nigdy nie wydawano rodzinom. 
Po 1956 żyd Marian Rybicki w roli prokuratora Generalnego PRL wreczyl wdowom i sierotom po wszystkich zamordowanych przez żydow polskich żolnierzach i oficerach akty unieważnienia wydanych na nich wyrokow.
 

 
Główni sprawcy morderstw na tysiącach polskich oficerów to żydzi: 
 

 • Amons
 • Skulbaczewski
 • Wozniesinski
 • Aspis
 • Azarkiewicz
 • Drochomirecki
 • Feldman
 • Frenkiel
 • Graff
 • Hochberg
 • Karczmarz
 • Karliner
 • Karpiński
 • Ligeza
 • Lityński   (krewny Jana Lityńskiego, masona)
 • Szechter   – (syn Ozjasza Szechtera, stalinowca, fanatycznego komunisty, jednego z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, ktora konsekwentnie dążyła do rozbicia Polski; brat Adama Michnika)
 • Milcyn
 • Świątkowski
 • Widaj
 • Wizelberg
 • Wnorowski
 • Wolińska
 • Mertz

 
 

z pełnym poszanowaniem i respektem dla autorów, wydawców i praw autorskich, w dzisiejszych czasach powszechnego przemilczania i fałszowania historii i faktów historycznych, uważamy za szczególnie ważną powinność i obowiązek rozpowszechniania informacji, celem edukacji i uświadamiania, oraz bezpardonowej walki z owymi przemilczeniami i fałszami.

 
 
wersje internetową przygotowala  Polonica.net
 
Polski Niezależny Związek Patriotyczny      Katolicko-Narodowy Ruch kontrreformacji i kontrjudaizacji
 
O.R.K.A.N.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.