Western Psikhushka Killed Demjanjuk / Zachodnia psychuszka zabiła Demjanjuka

Western Psikhushka Killed Demjanjuk

………………………………..
Polish / Po polsku

Zachodnia psychuszka zabiła Demjanjuka

Roy Tov, przekład-skrót Piotr Bein
17.3.2012 r. zmarł John Demjanjuk w domu starców w Niemczech. Sąd niemiecki osądził go winnym (12.5.2011) pomocy w morderstwach 28 tys. Żydów w Sobiborze. Fakty wskazują na polityczne tortury dla sprawy Izraela.
Ostatnie skazanie Demjanjuka było trzecim z kolei procesm za tę samą rzekomą zbrodnię. Prawo zabrania ponownego postawienia przed sądem po uprzednim uniewinnieniu lub skazaniu. W l. 1980-ch sąd izraelski rozpoznał w nim sadystycznego strażnika z Treblinki i skazał na śmierć. Wyrok ten cofnięto (1993), gdy wg nowych dowodów prawdopodobnie był winny inny Ukrainiec, Iwan Marczenko. Demjanjukowi odebrano obywatelstwo USA (2002) po orzeczeniu sądu okręgowego, że jednak był strażnikiem w obozie zagłady. Prokuratorzy w Monachium oznajmili (listopad 2008), że mają dość dowodów na jego udział w morderstwach Żydów w Sobiborze i w końcu skazali go (2011). Gdyby nie, to Izrael chyba wysłałby go na skazanie do Zambii!  Jego sprawy sądowe przechodziły z kraju do kraju, by ominąć ww. zasadę prawną.
Nieprawowite prawo Izraela i dziwny sędzia niemiecki
Sprawa Demjanjuka była drugim przypadkiem zastosowania specjalnego prawa izraelskiego przeciw hitlerowcom (Hok Le’Asiat Din BaNatzim z 1.8.1950). W l. 1950 – 1961, za pomocą tego prawa sądzono 29 Żydów posądzonych o kolaborację z hitlerowcami. Jedynym przypadkiem egzekucji na podst. tego prawa było powieszenie Adolfa Eichmanna, porwanego (1960) przez Mosad z Argentyny. Prawo to jest retroaktywne i eksterytorialne, gdyż Izrael nie istniał podczas II wś. a domniemanych zbrodni nie popełniono na obywatelach ani terytorium Izraela. Praw takich zabrania Konstytucja USA, a niektóre państwa dopuszczają, mimo że są nieważne wg sprawiedliwej praktyki. Np. gdyby wyszło prawo, że żucie gumy przed 2012 r. było zbrodnią…
Oskarżyciele wnioskowali bez konkretnych dowodów, że Demjanjuka zwerbowało SS na strażnika i jako taki popełnił morderstwa. Prawidłowo, po raz pierwszy w sądownictwie Niemiec uznano, że osoba odpowiada za czyny zlecone przez państwo. Ale nieprawidłowo, zasadę tę zastosowano tylko przeciw domniemanym kolaborantom hitlerowskim. Byłem ucieszony upadkiem NRD, wyobrażałem sobie procesy agentów Stasi, nagłaśnianych latami przez mendia wraz ze strasznymi opowieściami o agentach KGB itp. Żadnych procesów jednak nie było. Obszerne archiwa Stasi „upubliczniono” – migawką – i tyle. Zdaje się, że wchłonęły ich służby zjednoczonych Niemiec.
Sędzio Alt, który skazałeś Demjanjuka – czy może Pan wyjaśnić, dlaczego rządowi zbrodniarze ze Stasi są na wolności?
Amerykańska zdrada
Demjanjuk imigrował do USA (1952) i dostał obywatelstwo (1958). Został deportowany do Izraela (1986) na proces za domniemane morderstwa i bestialstwo w Treblince i Sobiborze w l. 1942 – 1943. Został skazany na śmierć (1988) za zbrodnie przeciw ludzkości, lecz sąd najwyższy Izraela unieważnił wyrok (1993) wskutek dowodów na pomylenie tożsamości. Demjanjuk wrócił do domu w stanie Ohio. Tegoż roku, sąd apelacyjny w USA orzekł, że Demjanjuk był ofiarą sądowego oszustwa, gdyż prawnicy rządu federalnego lekkomyślnie nieujawnili dowodów. Uprzedni nakaz ekstradyjci anulowano. W raporcie do sądu apelacyjnego w USA przed uniewinnieniem w Izraelu, sędzia federalny wywnioskował, że amerykańscy oficjele federalni pomylili Demjanjuka z okrutnym strażnikiem „Iwanem Groźnym”, ale że są dowody na Demjanjuka – pomniejszego agenta SS. Sąd apelacyjny odesłał sprawę do sędziego Wisemana, a ten cofnąl odebranie obywatelstwa Demjanjukowi.
Krótko: obywatela USA deportowano do Izraela za rzekome zbrodnie popełnione gdzie indziej, podczas gdy urzędnicy amerykańscy wiedzieli, że oskarżenie było fałszywe. USA otwarcie poparło plan syjonistów udowodnienia Holokaustu, kosztem życia obywatela USA. Czemu ci urzędnicy nie stanęli przed sądem? A co byłoby, gdyby zachowali się podobnie wobec Żyda z haredim?
Psychuszki rosyjska i zachodnia
Pracowałem z 2 osobami z Rosji w Instytucie Nauk Weizmanna, a laborant wspierający też był stamtąd. W ich miękkim języku po zamachu na premiera Rabina, często słyszałem psychuszka, uwłaczające słowo na psychiatryk. Długo przed zrozumieniem przez Izraelczyków, że Szin Beth wymanipulował Izraelczyka do zamachu, ci przebiegli Rosjanie rozpoznali zbrodnię rządową. Władze ZSRR odizolowywały w szpitalach psychiatrycznych setki tys. więźniów politicznych (w tym religijnych), by złamać ich mentalnie i fizycznie. Dowodzą tego ściśle tajne dokumenty z KC KPZR, ujawnione po upadku ZSRR. We współczesnej Rosji dzieje się podobnie względem działaczy praw człowieka.
Wszyscy mordercy powinni dostać tę samą karę bez wzgl. na religię, pochodzenie etniczne i kogo zabili. Zamach na starca jest ni emniej okropny niż zabicie niemowlęcia. Kraje północnoatlantyckie często dumne są ze swych systemów prawa. W W. Brytanii zastąpiło ono nawet konstytucję. Te same kraje często krytykują inne po wzgl. prawa i systematycznie narzuciły swoje systemy polityczne i prawne swym b. koloniom, tj. większości świata. Wszystko związane z Zachodem wygląda dobrze w ich mendiach. Zobacz reportaże z ich sądów (a Guantanamo?) i rozpływasz się w dziękczynności za tę Sprawiedliwość.
Izrael to też nie Sprawiedliwość. Dąży jedynie do udowodnienia i narzucenia swej wersji Holokaustu na wszystkich innych. Pokazałem poprzednio kilka przykładów udowodnionych zbrodniarzy hitlerowskich, a nieosądzonych przez Izrael, bo byli Żydami. Dla takich jak Salomon Morel, było to zabijanie z zemsty. Izsrael dyskryminuje w stosowaniu prawa z motywów politycznych. Zupełnie jak psychuszki w ZSRR. Zupełnie jak USA świadomie ekstradytując niewinnego Demjanjuka do Izraela. Zupełnie jak Niemcy, dgy oszczędziły zbrodniarzy Stasi, ale skazały Demjanjuka. Taktyką Izraela jest cel uświęca środki, a szkoły hebrajskie przedstawiają to motto jako hitlerowskie.
Co to za sprawiedliwość? Życie Demjanjuka nie było warte mniej niż Anny Frank. USA i sojusznicy wielokrotnie udowodnili, że są klonami ZSRR.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/