Mosziach już tu jest – analiza lubawiczerów, kierowników NWO

Mosziach już tu jest – analiza lubawiczerów, kierowniczej siły NWO

24.2.2012, tłum. z rosyjskiego RX, polska wersja z ilustracjami

Uczeń szatana rabin Menachem Mendel Schneerson
Święty Serafin Wyrickij mówił: „Nadejdą takie czasy kiedy w Rosji nastąpi duchowy rozkwit. Będą otwarte liczne świątynie i monastery, nawet poganie będą do nas przypływać na statkach żeby przyjąć chrzest. Ale to będzie krótko, potem nadejdzie Antychryst.” (/9/, str. 44)
Ten materiał pochodzi z filmów-monologów Eduarda Hodosa, szefa żydowskiej gminy religijnej, mieszkającego w Charkowie, jedynego w świecie specjalisty w sprawach żydowskiej sekty Chabad.
Eduard Hodos: „To nie jest byle jaka sekta, to są ludzie którzy trzymają pod kontrolą szefów rządów czołowych krajów świata i spotykają się z nimi” (36, 23:00)
„Dzisiaj Chabad jest wiodącą siłą życia żydowskiego” (35,25:00)
Obecnie cała polityka żydowska jest pod wpływem książki „Tania”, żydowskiego „Mein Kampf”, napisanej piętnaście lat temu. Jej istotą są dusze żydowskie, boskie, inne mają pochodzenie zwierzęce. Według tej książki istnieje konflikt dwóch cywilizacji, żydowskiej, wybranej przez Boga i cywilizacji gojów (nie żydów) (/1/,?35,25:00). Cywilizacja gojów powinna zniknąć z powierzchni ziemi. Sekta Chabad powstała w XVIII wieku w środowisku lubawiczewskich chasydów w miasteczku Liubawicz na smoleńszczyźnie. Kierowanie sektą zapewnia lubawiczewski rabin i kierownictwo sekty jest przekazywane dziedzicznie. Chabad kontroluje amerykańską Federal Reserve , zorganizowaną w 1913 roku przez kilka prywatnych, żydowskich banków a także kontroluje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
W 1989 roku w sekcie Chabad było 20 tysięcy członków. W skład Chabadu nie tylko wchodzą najbogatsi ludzie świata. Członkiem Chabadu był także rabin doktor Naftali Berg (zmarł w 1994 roku), którego chabadnicy nazywali „nasza super broń” lub „duma Chabadu”, dyrektor Departamentu Badań Naukowych w Sekretariacie Obrony USA, to on właśnie był mózgiem Pentagonu, opracował system HAARP, który jest systemem klimatycznej, geofizycznej i psychotronicznej broni. HAARP został stworzony w celu kontroli ludzkiego umysłu, stosowany był przez Amerykanów w Iraku. Siódmego lubawiczewskiego rabina Menachema Mendela Schneersona doktor Berg uważał za swego ojca duchowego i radził się go w wielu kwestiach.

Rebe Menachem Mendel Schneerson-oszalały piekłoszczyk
Chabad zorganizował systematyczne niszczenie ZSRR poczynając od lat 60-tych. Podziemny, nielegalny, przestępczy biznes i awaria czernobylskiej elektrowni atomowej to dzieło ich rąk. Morderstwo Kennedy’ego zorganizował Chabad po wydaniu Dekretu Prezydenckiego Nr 11110 z 4 czerwca 1963 roku mówiącego o tym, że dolary powinno emitować Ministerstwo Finansów zgodnie z Konstytucją USA a nie Rezerwa Federalna. Wewnątrz samej sekty panują stosunki homoseksualne, na określonym poziomie hierarchii są wykorzystywane jako obowiązkowy rytuał. Sekta stosuje satanistyczno-kabalistyczny rytuał „Pulsa denura” (cios ogniem) w celu zniszczenia niewygodnych przywódców politycznych. Za jego pomocą zabito Stalina, premierów Izraela Rabina i Szarona. „Pulsa denura” czyta się rzadko, kilka razy na sto lat i zwykle na żydów i posiadających krew żydowską. Rytuał ten był zastosowany także przeciwko Eduardowi Hodosowi o czym powiedział mu szef ukraińskiej bezpieki (SBU). W Rosji przywódcą Chabadu jest główny rabin Rosji Berl Lazar. Na Ukrainie członkami sekty chabadzkiej są: główny rabin Ukrainy Asman, biznesmeni Igor Kołomojskij, Wadim Rabinowicz, Giennadij Bogoliubow, Wiktor Pinczuk, Alieksandr Feldman. Eduard Hodos wymienia PrivatBank jako bank Chabadu. W swojej działalności Chabad stosuje także prowokacje. Tak więc wydanie w Charkowie książki Hitlera „Mein Kampf” było sponsorowane przez chabadnika Alieksandra Feldmana. Usunięto z niej wszystko co dotyczyło ludobójstwa Słowian a pozostawiono tylko tematykę ludobójstwa żydów (holocaust). Chabad jest autorem obecnego kryzysu finansowego. Świat kroczy ku nowemu porządkowi światowemu, który w swoim czasie był przepowiedziany w „Protokołach mędrców Syjonu”. Kryzys finansowy to precyzyjnie zrealizowany scenariusz, jeden z tych który jest realizowany w procesie przekształcania świata. „Ten kryzys finansowy popchnął cały świat po równi pochyłej. To początek przebudowy świata”.
Celem przebudowy świata organizowanego przez Chabad jest wprowadzenie do świata Antychrysta. Szef sekty, lubawiczewski rebe, rabin Menachem Mendel Schneerson, przemawiając do chabadników, powiedział: „Czyńcie wszystko co tylko możecie sprowadzić na ten świat sprawiedliwego zbawcę i to natychmiast”. W ukraińskim czasopiśmie chabadzkim „Od serca do serca”, nr 50 z 2004 roku, napisano:Cała praca zakończona. Moshiah (to znaczy mesjasz-Antychryst- autor artykułu) już tu jest, trzeba tylko otworzyć oczy żeby to zobaczyć”. Złota, 700-kilogramowa menora, odlana w Izraelu ze złota, z inicjatywy i ze środków mieszkańca Ukrainy, Wadima Rabinowicza, jest zwiastunem Trzeciej Świątyni ( którą żydzi muszą wznieść na miejscu gdzie nauczał Zbawiciel i gdzie dzisiaj stoi Meczet Omara i której będzie koronowany Antychryst-autor art.). Po 1991 roku kiedy rebe Schneerson został sparaliżowany to Chabad podjął decyzję żeby go klonować. Eduard Hodos przypuszcza, że młody człowiek, który ma DNA lubawiczewskiego rebe Schneersona, rzeczywiście istnieje. W październiku-listopadzie 1991 roku na zaproszenie szefa Chabadu rebe Schneersona, Eduard Hodos jako szef liberalnej żydowskiej społeczności, przez ponad miesiąc obcował z przedstawicielami Chabadu w Nowym Jorku, był wtajemniczony w ich plany przebudowy świata a 1 listopada na prośbę lubawiczewskiego rebe Schneersona spotkał się z członkiem sekty Chabad, amerykańskim senatorem Josephem Liebermannem. Joseph Liebermann powiedział mu, że Związkowi Sowieckiemu pozostało 2 miesiące istnienia a Stanom Zjednoczonym Ameryki 20 lat. Rebe mówił, że Liebermann będzie przyszłym prezydentem USA. Eduard Hodos: „Liebermann jest zakulisowym prezydentem przy wielu prezydentach USA. Chabad stoi za plecami licznych prezydentów USA”.
Pierwsze zadanie geopolityczne Rządu Światowego, składającego się z parobków Antychrysta, polegało na tym żeby przekształcić bipolarny (dwubiegunowy) świat (system socjalistyczny kontra system kapitalistyczny) w świat jednobiegunowy, niszcząc system socjalistyczny. Zrealizowane ono zostało przez Chabad rękoma Gorbaczowa. Upadek socjalizmu był przygotowywany przez Chabad systematycznie od lat 60-tych ubiegłego wieku. Czarne podziemie gospodarcze, gangi i awaria w atomowej elektrowni Czarnobyl były ważnymi elementami rozwalenia ZSRR przy czym awaria elektrowni atomowej była precyzyjnie zaplanowaną akcją terrorystyczną atakującą gospodarkę ZSRR a przeprowadzoną z udziałem specjalistów jądrowych. W latach 1990-1991 chabadnicy odbywali w mieście Pripiat’ modlitewne tańce rytualne. Oprócz ciosu w gospodarkę ZSRR, awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu była zemstą na potomkach Bohdana Chmielnickiego, który w XVII wieku ogniem i mieczem wyciął tam czernobylską gałąź chabadskich praprzodków. Czarnobyl zawsze był uważany przez członków sekty Chabad za święte miejsce karzącej pomsty. Berl Lazar, chabadnik, jest dzisiaj głównym rabinem Rosji, w 2005 roku w Nowym Jorku na corocznym spotkaniu sekty Chabad, powiedział on o rozwaleniu ZSRR: „Wiele rewolucji Rosja poznała ale najspokojniejsza, najcichsza i najskuteczniejsza to była rewolucja, którą stworzyli emisariusze Chabadu”.
Drugie zadanie geopolityczne polega na tym żeby zniszczyć system kapitalistyczny, zniszczyć narodowe elity, jednocześnie uczynić wszystkich nędzarzami. To zadanie ma do wykonania Barack Obama. Świat będzie w międzyczasie przebudowany w jedno światowe państwo. W ślad za finansowym krachem nastąpią wszystkie inne kryzysy, gospodarczy, społeczny, konflikty, starcia, to wszystko aby ostatecznie doprowadzić świat do nowego porządku światowego.
Trzecie zadanie geopolityczne polega na przemieszczeniu centrum jednobiegunowego świata do Jerozolimy aby utworzyć jedno państwo światowe pod władzą Antychrysta. Wszystkie zasoby będą w jego rękach. Głodnym ludziom zaproponuje się chleb w zamian za przyjęcie znamienia Antychrysta, implantowanego w skórę czipa nadającego na częstotliwościach radiowych i służącego do identyfikacji a także powodującego duchową destrukcję ludzi. Ślad za duchowym zniszczeniem nastąpi zniszczenie fizyczne, redukcja liczby ludzkości, według słów Eduarda Hodosa, do kilkudziesięciu milionów ludzi, pozostali zostaną zabici.
Obecnie przeprowadzana jest realizacja drugiego zadania geopolitycznego.

Przywódcy „duchowi”, bogowie, herrenvolk, „iskry boże” (Nie rozważać jaki bóg i skąd wyemanował te iskry! Może zemdlić!)
W obecności Eduarda Hodosa w październiku-listopadzie 1991 roku omawiano następujące zagadnienia:
1) Analizowano sposoby i wysiłki Chabadu, które były zastosowane do zniszczenia ZSRR.
2) Omawiano doprowadzenie do nędzy, neutralizację i ostatecznie zniszczenie tych elit narodowych, które zdolne są do oporu. W kontekście tych globalnych transformacji elity narodowe są skazane na zniszczenie ponieważ nie pasują do nowego porządku światowego, do tej nowej elity która będzie stworzona odgórnie według kryteriów religijno-ideowych.
3) Zniszczenie ludzkości do poziomu kilkudziesięciu milionów ludzi (cel „złotego miliarda”, według słów Eduarda Hodosa, jest zwodniczym celem, żeby ludzkość, mając nadzieję trafienia do tego „złotego miliarda”, obojętnie przyglądała się jak pozostała część ludzkości będzie tępiona).
Od początku kryzysu finansowego „świat został popchnięty po równi pochyłej”. Eduard Hodos sądzi, że okres przejściowy do nowego porządku światowego zajmie od tej daty 5-6 lat, tak jak przy zniszczeniu systemu socjalistycznego (który miał miejsce w latach 1985-1991) a zniszczenie ludzkości od tej daty zajdzie w ciągu 10 lat.
Eduard Hodos: „Dlatego uważam, że proces początku zniszczenia ludzkości w sytuacji kryzysowej (początkowo w formie finansowej) już się rozpoczął i będzie rozłożony przez okres, moim zdaniem, 10 lat”.
Los USA
Kiedy mikroskopijna mniejszość (Chabad) „posprząta” świat za pomocą USA, posługując się nimi jak narzędziem to Stany Zjednoczone nie będą już potrzebne. Jak już wspomniano, senator Liebermann 1 listopada 1991 roku powiedział Eduardowi Hodosowi, że Stanom Zjednoczonym pozostało 20 lat istnienia (ten termin zakończył się 1 listopada 2011 roku).
Eduard Hodos: „Barack Obama ma do spełnienia tę samą rolę co i Gorbaczow, pierwszy zniszczył system socjalistyczny, drugi zniszczy system kapitalistyczny”. To odpowiada prognozie Igora Panarina, politologa, profesora Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji, autora książki „Krach dolara i rozpad USA”, wydanej w 2009 roku.
Los Ukrainy
Eduard Hodos: „Zagrożenia wewnętrzne SA dzisiaj większe niż zagrożenia zewnętrzne, niż jakiekolwiek rakiety”.
Chabadnicy nazywają Dniepropietrowsk „żydowską stolicą Ukrainy”. We wrześniu 2011 roku miał być wybudowany ogromny, wielofunkcyjny kompleks „Menora” o powierzchni 36 tysięcy metrów kwadratowych. Największe centrum żydowskie w świecie, które jest ponad dwukrotnie większe od analogicznego centrum żydowskiego w Moskwie na Marinoj Roszczie (17 tysięcy metrów kwadratowych).

Wyznawcy Lucyfera, „Starsi bracia w wierze” z Chabadu. Był taki pachołek Antychrysta głoszący podobne bajdury.
Na jego budowę Giennadij Bogoliubow, wraz z Igorem Kołomyjskim, przeznaczyli 80 milionów dolarów. Takiej synagogi jak w Dniepropietrowsku nie ma na całym świecie. Główny rabin Dniepropietrowska, chabadnik Szmul Kamienieckij: „Społeczności udało się wybudować w Dniepropietrowsku państwo w państwie”.
W świecie istnieją jedynie trzy chabadzkie centra, jedno w Izraelu, drugie w Nowym Jorku, trzecie w Dniepropietrowsku (punktów oparcia jest znacznie więcej).

W polińskim kne-sejmie chabadczycy trzodę także dozorują
Eduard Hodos napomyka, że właśnie Ukrainę wybrał Chabad na Nowy Izrael, właśnie tutaj chcą się oni przenieść i tutaj mieszkać i tutaj być panami.
W Brukseli (po spotkaniu Igora Kołomyjskiego z prezydentem Izraela) w budynku europarlamentu zostało otwarte centralne biuro Europejskiej Rady Gmin Wyznaniowych Żydowskich, którego prezesem jest Igor Kołomojskij. W kwietniu 2011 roku utworzony także został Europejski Związek Żydowski, którego przewodniczącym na okres pięciu lat wybrany został Igor Kołomojskij. Gospodarka Ukrainy w prawie 80% znajduje się w posiadaniu żydowskim. Media Ukrainy także są w rękach żydowskich. Na przykład agencja informacyjna UNIAN, kanał telewizyjny „1+1”, „Gławred” należy do Igora Kołomyjskiego natomiast kanały telewizyjne „TV STB”, „ICTV”, „Nowyj Kanał”, M1, M2 należą do Wiktora Pinczuka. Oni obaj i Giennadij Bogoliubow są aktywnymi członkami dniepropietrowskiej, żydowskiej społeczności Chabad. Dzisiaj chabadniki Dniepropietrowska z dumą nazywają swoje miasto żydowską stolicą Ukrainy. Julia Timoszenko, według słów Michaiła Brodskiego, jest w połowie Ormianką a w połowie żydówką a Siergiej Tigipko to mołdawski żyd. O morderstwo Jewgienija Kusznariewa, Eduard Hodos podejrzewa Alieksandra Fieldmana. Ziemię na Ukrainie będą kupować żydzi, 150 tysięcy obywateli ukraińskich z izraelskimi paszportami.
Chabadnik rabin Icchak Pintosewicz, najlepszy, najlepszy izraelski, polityczny technolog, był także głównym pijarowcem (politycznym technologiem) Arsienija Jacieniuka podczas kampanii w wyborach prezydenckich. W jego modelu „Prawo stanu wojennego”, bazującego na naukach Tory i kabały, zawarte są zasady organizacji jednostek wywiadowczo-dywersyjnych Izraela i te zasady legły u podstaw „Frontu zmian”. „Osiem zasad przemienia grupę ludzi wchodzących w skład oddziału w nieuchwytny, skuteczny i śmiertelnie niebezpieczny mechanizm działający na tyłach wroga”.
Jego klientem jest także Alieksandr Feldman. Dzisiaj kabaliści stoją za plecami wszystkich kandydatów na stanowiska prezydenta Ukrainy. Nie tylko rozchodzą się pogłoski, że partię „Swoboda” Oliega Tiagniboka finansuje Igor Kołomojskij. Ten ostatni uważa, że partia „Swoboda” może stać się liderem zachodniej i środkowej części Ukrainy.
Eduard Hodos: „Przemysł na Ukrainie będzie celowo zwijany. I Ukraina znajdująca się wśród dziesięciu krajów o szkodliwej produkcji, prawdopodobnie jako pierwsza odczuje realizację planu zmniejszania produkcji. Przemysłowcy, bankierzy i pozostała elita narodowa będzie jako pierwsza poddana procesowi niszczenia ponieważ jest siłą zdolną do stawienia oporu i stanowi realne zagrożenie dla sił, które zdecydowały zdecydowały się na przebudowę (rekonstrukcję) świata. Elity narodowe są skazane”.

Rabin Eduard Hodos
Eduard Hodos jest przekonany, że istnieje określony plan, mówi się także i o spisie tych, którzy zdolni są do oporu. W marcu 2011 roku Alieksandr Fieldman zaprosił do Charkowa patriarchę jerozolimskiego Teofila III. Celem Chabadu jest przemieszczenie punktów orientacyjnych prawosławnych Ukraińców i przeorientowanie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego z Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi Kiriłła (Cyryla) na zapalającego Święty Ogień Teofila III. Jak wiadomo w grudniu 2011 roku prezydent Wiktor Janukowycz otrzymał od patriarchy jerozolimskiego Teofila III najwyższe odznaczenie w Jerozolimskiej Cerkwi Prawosławnej czyli Order Świętego Grobu Pańskiego.
(Wydaje się, że pułapka zastawiona przez Chabad na Wiktora Janukowycza zadziałała).
W ten sposób rzecz idzie o realne plany podboju Ukrainy przez Rząd Światowy, zniszczenie prawosławia (Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej) i rzecz idzie o przesiedlenie na Ukrainę członków judejskiej sekty Chabad. Ukraińcy mają być poddani implantacji czipów czyli duchowemu zniszczeniu a następnie razem z innymi gojami powinni zniknąć z powierzchni Ziemi. Nawiasem mówiąc implantacja czipów Rosjanom do mózgu jest już formalnie załatwiona na mocy zarządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Federacji Rosyjskiej pod tytułem „Strategia rozwoju przemysłu elektronicznego do 2005 roku”, nr 311 z dnia 7 sierpnia 2007 roku.
Wniosek.
1) Kluczowa kwestia, która pozostaje przez większość ludzi dzisiaj niezauważona jest taka, że Wszystkie prace są już zakończone. Moshiah już tu jest”
Oznacza to, że cała judejsko-chabadzka i żydomasońska polityka, działania Rządu Światowego, jest dzisiaj kierowana przez Antychrysta. I sekwencja wydarzeń światowych jest przez nich tak ustawiona żeby w wyznaczony dzień i godzinę wprowadzić na tron swojego przywódcę Moshiah’a-Antychrysta.

Ekonomia judaizmu po ludzku nazywa się satanistyczne ludobójstwo
I czas ten jest już bliski:Wszystkie prace są już zakończone”.
2) Druga kluczowa kwestia polega na tym, że terminy nadejścia Antychrysta określa nie Rząd Światowy ale my sami, sama ludzkość.
Jeden przenikliwy prawosławny kapłan w ubiegłym roku w drugi dzień Wielkanocy tak powiedział o tej sprawie swoim duchowym dzieciom: „Wszyscy umacniajcie się i pokrzepiajcie, wspólnie stawiajcie opór, piszcie listy do prezydenta przeciwko znamieniu (Antychrysta-czip- tłum.), przeciwko trzem szóstkom i możemy żyć jeszcze może nawet i tysiąc lat. Chociaż to wszystko jest już na progu to jednak zależy to od naszej, ludzi prawosławnych, skruchy i pokuty. Bóg może nam odroczyć, mówię wam uczciwie, nawet i na sto lat, i na pięćset i na tysiąc. Wszystko zależy od nas. Jak pokutujemy, jak się spowiadamy, jak uczestniczymy (we mszy-tłum.), jak prosimy Boga. A straszyć nas będą i powinni straszyć a my powinniśmy się bać i powinniśmy mocno się starać tak jak jest napisane w Świętych Księgach i w Żywotach Ojców Świętych i w Objawieniu Św. Jana Apostoła. Chrystus przyjdzie, długiego Wam życia, oczekujemy zbawienia i uzdrowienia świata prawosławnego! Wiele lat!
Sługa Boży Alieksandr
Źródła:
1. (Эдуард Ходос) Истинные цели мирового кризиса. Часть 3 (10:02)
http://www.youtube.com/watch?v=8hnzv7bxN98&feature=related
2. (Эдуард Ходос) Раввин Ходос о планах “богоизбранного” народа
http://www.youtube.com/watch?v=ko505xriC0I
3. (Эдуард Ходос) Истинные цели мирового кризиса. Часть 2 (10:19)
http://www.youtube.com/watch?v=R4WXzXIvy2w&feature=related
4. (Эдуард Ходос) Истинные цели мирового кризиса. Часть 1 (9:57)
http://www.youtube.com/watch?v=FaRU5CizWGw&feature=related
5. (Эдуард Ходос) Америки и доллара в ближайшем будущем не станет.
http://www.youtube.com/watch?v=wkUIspXQpEQ
6. (Эдуард Ходос) Украина: Святая Русь или Хазария? Часть II (29:42)
http://rutube.ru/tracks/4255634.html?v=07a648f74c80a041f521f1e0de599434&autoStart=true&bmstart=83057
7. США уже построили концлагери и заготовили гробы…
http://www.youtube.com/watch?v=vTl8NAbopRs&feature=related
8. (Эдуард Ходос) Триумф Хазарии (к 20-летию разгрома СССР)
Ожидовление и похищение Европы
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=7a80e9366e614dc247e3c6fea6e047e0
9. Серафим Вырицкий. Житие пророчества акафист (Почаев) – 142 с.
10.Сенсация!Н.Рокфеллер о конечной цели мирового правительства
11. Беседы с Рокфеллером.avi
http://www.youtube.com/watch?v=DBbCLdOmglA&feature=related
12. ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ
http://www.youtube.com/watch?v=xLozizy4yCo&feature=related (6:35)
13. «Соль Земли» (Фильм 3), отец Николай Гурьянов.
14. Власть мирового правительства. Явление антихриста (10:48)
http://www.youtube.com/watch?v=qfRTl0rLaL0&feature=related
15. Видеоинтервью с академиком В. Филимоновым по поводу Приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года» № 311 от 07.08.2007 г. ( http://3rm.info/5640-oficialnoe-reshenie-o-vzhivlenii-chipov-v-mozg.html).
Текст Приказа № 311: http://lawru.info/legal2/se12/pravo12630/page5.htm 16-19.
20. Анатомия еврейского антисемитизма.
http://rutube.ru/tracks/3086581.html
21. Триумф Хазарии (фильм 2) Две беды в Украине: пыхатые и пархатые. Часть I
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=c4b07e5cb4c180d466f1a47c9dde2676
22. Триумф Хазарии (фильм 3) Две беды в Украине: пыхатые и пархатые. Часть II
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=dcaa1d0741fe776e2e9e7c90dd62a929
23. Триумф Хазарии (фильм 5) Украина: Святая Русь или Хазария? Часть II
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=07a648f74c80a041f521f1e0de599434
http://rutube.ru/tracks/4255634.html
24. Триумф Хазарии (фильм 7) Двойная засада от Хабада и МОССАДа. Часть I
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=8466b195927fea3c8a270329ccf695b9
25. Триумф Хазарии (фильм 8) Двойная засада от Хабада и МОССАДа. Часть II
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=5913f901aa365c2c9ab901bf0c5d0f67
26. Триумф Хазарии (фильм 9) Ожидовление и похищение Европы
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=7a80e9366e614dc247e3c6fea6e047e0
27. Триумф Хазарии (фильм 12) Бойтесь еврейцев, дары приносящих
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=d8260810898b860c353afd04077322e0
28. Триумф Хазарии (фильм 14) Нет ничего вечного, кроме Жида. Часть II
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=dfe48fa2f46dca25e2f9f0c0afb879e4
29.  Триумф Хазарии (фильм 16) Смерть Кушнарева: время до выстрела просчитывать
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=6f341b2fbda0c2d03b74f66b72ce0abd
30. Триумф Хазарии (фильм 17) Почему Вас должны убить, мой Президент?
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=4a19738a34e71cb0743fc3022a6b91c9
31. Триумф Хазарии (фильм 18) Нет еврейскому фашизму!
http://hodos-video.com/arhiv/03/?file=5872d8da6911fa8a6f94ba1450ae622b
32. Ходос 1-5. Гомосексуализм как мотивация религиозно… (фильм 2)
http://rutube.ru/tracks/3083692.html
33.  Памятник убийце Сталина в Украине (фильм 3).
http://rutube.ru/tracks/4921406.html
34. Правда об убийстве братьев Кеннеди (фильм 4).
http://rutube.ru/tracks/1867704.html
35. Ходос о ближайших планах закулисья (фильм 6).
http://rutube.ru/tracks/1799429.html
36. Раввин Э.Ходос. Прожектор Хазарстройки… (часть 2… (фильм 7, ч.2)
http://rutube.ru/tracks/2337543.html
37.  666 и Саяно-Шушенская ГЭС (фильм 8)
http://rutube.ru/tracks/2359388.html
38. О бедном еврее замолвите слово (фильм 9)
http://rutube.ru/tracks/2359480.html
39. Награды нашли Рабиновича (фильм 10)
http://rutube.ru/tracks/2359563.html
40. Фельдман и Гитлер – братья навек
http://rutube.ru/tracks/2360223.html (фильм 11)
41. Череп и кости еврейского фашизма
http://rutube.ru/tracks/2360451.html (фильм 12)
42.  Каббала власти
http://rutube.ru/tracks/2819441.html
43. Э.Ходос. Маложидовия – выборы без выбора
http://rutube.ru/tracks/2828934.html
44. Почему Вас должны убить, мой Президент?
http://video.mail.ru/mail/ivan-kalashnik/65/5116.html
45. Янукович теперь кавалер Ордена Святого Гроба Господня
http://rss.novostimira.com/n_1839882.html
…………………
PB: Nie wiem, czy poważnie brać fakty i osoby wymienione w artykule. Tanja nie pochdzi sprzed 15 lat, tylko z końca XVIII w. Trudno uwierzyć, że lubawicze a nie banksterzy dyrygują Federalną Rezerwą USA. Raczej żyją w jakiejś symbiozie, o której pisze Izrael Szahak w Zydowskie dzieje… Hodos pomylił się w prognozach upadku USA i Rosji, ale może jest poślizg.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/