Eugeniczne plany Rockefellera obnażone

Eugeniczne plany Rockefellera obnażone

Jurriaan Maessen 26.3.2012, prekład-skrót Piotr Bein
Moje artykuły (sierpień-wrzesień 2010) dla Infowars dotyczyły sponsorowania przez Fundację Rockefellera i rozwoju ubezpładniających szczepionek do dystrybucji na masową skalę. Poniżej scalam te teksty w jeden. Proszę o jaknajszersze rozpowszechnianie
Fundacja Rockefellera opracowała szczepionki do redukcji płodności na masową skalę
Fundacja przyznała (raport z 1968, od s. 51): kilka typów leków zmniejsza płodność męską, a te, które przetestowano, mają poważne problemy toksyczne. Jest b. mało badań nad metodami immunologicznymi (np. szczepionki) redukcji płodności; potrzeba znacznie więcej badań, by znaleźć rozwiązanie. Pigułka i wkładka domaciczna nie nadają się do dystrybucji na wielką skalę: Grozi nam, że za kilka lat te 2 ‘nowoczesne’ metody, w które pokładano tak wielkie nadzieje, faktycznie okażą się niepraktyczne na masową skalę. Wspomnianio też możliwość podawania preparatów hormonalnych dla zmniejszenia płodności, chociaż powodują one problemy krwawienia, które mogą ograniczyć ich użyteczność.
Fundacja postara się pomóc wypełnić tę ważną lukę na szereg sposobów:
1-    Wyszukać lub zachęcić do założenia i dawać częściowe wsparcie kilku ośrodkom badawczym na uniwersytetach i w istytutach w USA i za granicą, w których metody i punkty widzenia biologii molekularnej łączy się z bardziej tradycyjną histologią, embriologią i endocrynologią w badanich odnośnie rozwoju metod kontroli płodności.
2-    Wspierać badania pojedynczych naukowców nad rozwojem metod antykoncepcyjnych  lub istotnej dla nich, podstawowej informacji o rozmnażaniu człowieka;
3-    Zachęcać istniejących i początkujących badaczy grantami badawczymi i in. środkami do zajęcia się aspektami badań w biologii reprodukcyjnej, które mają konsekwencje na płodność człowieka i jej kontrolę.
4-    Zachęcać więcej studentów do karier w biologi reprodukcji i kontroli płodności człowieka, poprzez wsparcie programów badań i nauczania na wydziałach zoologii, biologii i biochemii.
Lista ciągnie się… Motywacja Fundacji: Ok. 5 mln kobiet wśród zubożonych Amerykanów potrzebuje usług w kontroli urodzeń. […] Niekontrolowana płodność ubogich znacznie przyczynia się do biedy, braku edukacji i bezrobocia, nie tylko w slumsach miejskich, ale i w zacofanych rejonach wsi.
Fundacja raportowała (1988) z radością: W Indiach, Narodowy Instytut Immunologii z powodzeniem zakończył (1988) 1-szą fazę prób z 3 wersjami szczepionki ubezpładniającej kobiety. Sponsorowane przez rząd Indii i wsparte przez Funadację, próby stwierdziły dla każdej ze szczepionek co najmniej 1-roczny okres ochrony przed zajściem w ciążę. Międzynarodowy Ośrodek Inżynierii Genetycznej i Bio-techniki w Indiach wymienił (1997) Fundację jako głównego darczyńcę w programach badań nad szczepionkami przeciw płodności. Prace nad takimi szczepionkami nasiliły się w l. 1990-ych, zwłaszcza w krajach ubogich, w takt dotacji z Fundacji, wywołując reakcje kobiet, eugenicznego celu globalistów.
Dyrektorka Programu Populacji i Rozwoju (Hampshire College, Massachussetts), Betsy Hartman (mocno wierzy w prawo kobiet do bezpiecznej, ochotniczej kontroli urodzeń i aborcji) niepopiera ubezpładniających szczepionek: Przestestowali jedną szczepionkę na zaledwie 180 kobietach w Indiach, a nazywają ją ‘bezpieczną, pozbawioną jakichkolwiek powikłań i zupełnie odwracalną’. Naukowcy wiedzą b. dobrze, że twierdzenia takie są fałszywe […] Są też dowody, że w testach klinicznych niepodano kobietom informacji o szczepionkach. Mimo to przygotowuje się szczepionkę do zastosowania na dużą skalę.
Globalna Sieć Kobiet Za Prawami Reprodukcyjnymi (Amsterdam) zacytowała wiodącego badacza antykoncepcji: Immunologiczne metody kontroli urodzeń będą ‘bronią antygenną’ przeciw procesowi rozmnażania. Działaczka praw zwierząt Sonya Ghosh: Zamiast dać kobietom więcej wyboru w zapobieganiu ciąży i ochronie przed AIDS i chorobami wenerycznymi, szczepionkę ubezpładniającą zaprojektowano na łatwe podawanie dużej liczbie kobiet przy minimalnych kosztach. W przypadku szczepień populacji analfabetycznych, dalsze obawy budzą nadzór nad użytkownikiem i poinformowana zgoda na zabieg.
Dla uniknięcia debat na podobne tematy, Fundacja ucieka się w ostatnich parudziesięciu latach do wyprobowanyc z powodzeniem metod kłamstwa i mylnego języka, podczas gdy pracuje niestrudzenie ku długoplanowemu celowi.
Światowa Organizacja Zdrowia kooordynuje dystrybucję szczepionek ubezpładniających z Fundacji Rockefellera
Seria dokumentów dowodzi, że Fundusz Populacji ONZ, Bank Światowy i ŚOZ współpracują z Fundacją Rockefellera, poprzez specjalną grupę zadaniową, która ma na celu podstawowe i kliniczne badania nt. rozwoju szczepionek do kontroli urodzeń […] dotyczące zaawansowanych zastosowań [nauk] i oceny szeregu nowych podejść w wakcynologii ogólnej. W wyniku tego międzynarodowego wysiłku współpracy, prototyp szczepionki […] przechodzi obecnie testy kliniczne, obiecując zupełnie nową metodę planowania rodziny przez końcem obecnej dakady.
Odnośnie zakresu jurysdykcji grupy zadaniowej, Biotechnology and Development Monitor pisze: działa ona jako globalny koordynator badań i rozwoju szczepionki ubezpładniającej przez rozmaite grupy robocze i wspiera badania z różnych podejść, np. szczepionki przeciw spermie i jajku oraz szczepionki neutralizujące funkcje biologiczne gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Grupie Zadaniowej udało się opracować prototyp szczepionki przeciw hCG. Członek Grupy, P.D. Griffin opisał cel tego typu szczepionek: Grupa Zadaniowa kontynuuje koordynację swej działalności badawczej z prpogramami rozwoju in. szczepionek w ramach ŚOZ i z in. międzynarodowymi i narodowymi  programami zaanagażowanymi w rozwój szczepionek regulujących płodność. Griffin przyzanł też cel szczepionek – kraje ubogie: Jeśli opracowanoby szczepionki hamujące płodność bezpiecznie, skutecznie i bez powikłań, byłyby one atrakcyjnym dodatkiem do arsenału metod regulujących płodność i miałyby znaczny wpływ na programy planowania rodziny.
Grupa wymienia jedną z korzyści szczepionek ubezpładniających wzgl. obecnie dopstępnych metod regulacji płodności: niski koszt produkcji i łatwość dystrybucji w ramach istniejących usług medycznych. Już w 1978 r. Grupa Zadaniowa ŚOZ podkreśliła korzystść tych szczepionek z syntezy i produkcji na dużą skalę: Potencjalne korzyści podejścia immunologicznego do regulacji płodności można podsumować tak: (a) możliwość nieczęstoego stosowania, nawet przez personel paramedyczny; (b) zastosowanie antygenów lub ich fragmentów, nieaktywnych farmakologicznie; (c) dla antygenów o znanej strukturze chemicznej jest możliwość dużej skali syntezy i produkcji szczepionki przy stosunkowo niskim koszcie.
Raport ŚOZ (1976): ŚOZ rozszerzyło (1972) program badań nad rozmnażaniem człowieka, by zwrócić międzynarodową uwagę na zwiększone wysiłki ulepszenia istniejących metod regulacji płodności, rozwoju nowych metod i pomocy władzom narodowym w opracowaniu najlepszych metod […] Program jest ściśle skoordynowany z in. badaniami przez ŚOZ nt. dostrczania opieki planowania rodziny przez służbę zdrowia, co z kolei daje wkład w program pomocy technicznej przez ŚOZ dla rządów.
Program niezmienił się, chociaż pojęcie Fundacji Rockefellera szczepionka przeciw płodności  zastąpiono szczepionką regulującą płodność. ŚOZ, Fundusz Populacji ONZ i Bank Światowy idą, ze splecionymi rękoma,  drogą wytyczoną przez Rockefellerów pod koniec l. 1960-ych: Dyktatura Naukowa. Stosunki Fundacji z ŚOZ widać z jego biuletynu (1986): Fundacja Rockefellera wsparła testy kliniczne: ograniczone w Chinach i małej skali w Brazylii i Austrii. Dawkę w obecnych próbach w Chinach zmniejszono z 20 mg do 10-15 mg/dzień podczas fazy ładowania, by zobaczyć, czy dla efektu nietoksycznego i odwracalnego byłaby lepsza ciężka oligospermia niż konsekwentna azoospermia. W międzyczasie program ŚOZ reprodukcji człowieka i Fundacja Rockefellera wspierają badania nad zwierzętami, by określić mechanizm działania gossypolu [pigment niektórych roślin, ubezpładniający mężczyzn – PB].
W serii spotkań naukowców i kliników z całego świata (Genewa, sierpień 1992) nt. szczepionek regulujących płodność, udział wziąłbadacz biomedyczny Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, obecnie szef badań USAID, Jeff Spieler. Oświadczyl on (1986): Nowe podejście do regulacji płodności  jest rozwój szczepionek przeciw substancjom ludzkim niezbędnym w rozmnażaniu. Potencjalni kandydaci do ingerencji immunologicznej to np. hormony reprodukcyjne, antygeny jajowe i spermowe oraz antygeny uzyskane z tkanki zarodka lub płodu.[…] Szczepionka przeciw płodności musi być zdolna bezpiecznie i skutecznie unieszkodliwić substancję ludzką, którą trzeba jakoś przekształcić na antygenną. Szczepionka regulująca płodność musiałaby ponadto wytwarzać i utrzymać skuteczną odporność u conajmniej 95% zaszczepionych, poziom zabezpieczenia rzadko osiągalny nawet dla najbardziej udanych szczepionek anty-wirusowych i -bakteryjnych. Wyzwania te wyglądały niedopokonania zaledwie kilka lat temu, ale niedawny postęp w bioinżynierii, zwłaszcza biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i monoklonowej produkcji przeciw-ciał, wynoszą szczepionki przeciw płodności w sferę wykonalności.”
Wg Spielera, szczepionki zakłócające funkcje spermy i zapłodnienia mogły być dostępne do testów na ludziach już na początku l. 1990-ych, lecz ich szerokie zastosowanie musi uwzględnoć różnice w indywidualnych reakcjach na immunizacje szczepionkami przeciw płodności. Potrzeba też badań w temacie podstawowej wakcynologii, celem znalezienia najlepszych białek-nośników, adjuwantów, instrumentów i systemów aplikacji.
Dokument z ww. spotkań w 1992 r. dyskutuje problem różnic w indywidualnych reakcjach: Z uwagi na różnorodność genetyczną ludzkości, reakcje immunologiczne na szczepionki często znacznie się różnią, co można […] przezwyciężyć odpowiednio sformułowanymi szczepionkami i lepszym zrozumieniem wymagań reakcji immunologicznych, wywołanych różnymi szczepionkami regulującymi płodność.
Obraz jest jasny. Globalny koordynator, ŚOZ od początku l. 1970-ych pracuje nad rozwojem ufundowanej przez Fundację Rockefellera szczepionki przeciw płodności. Znaczne badania poszły też na systemy aplikacji chowające prawdziwą naturę tych szczepionek, np. w regularnych szczepieniach przeciw wirusom. Jest to masowej skali program przeciw płodności dla redukcji populacji świata – od dawna wymarzonej przez jelity.
Poza szczepionkami, Fundacja Rockefellera prezentuje gossypol do szerokiego użytku
Wczesne prace Fundacji zidentyfikowały toksyczny gossypol jako skuteczny środek sterylizujący. Szczepionki wciska się poprzez istniejące służby zdrowia, a gossypol można dodawać do produktów spożywczych – tylko jak wkomponować gossypol w uprawy? Do końca 1985 r. Fundacja dała granty w sumie 1,6 mln $ na badania w tej dziedzinie. Roczne sprawozdanie Fundacji (1986): Studia antykoncepcyjne na mężczyznach skupiają się na gossypolu, naturalnej substancji uzyskiwanej z rośliny bawełny, zidentyfikowanym przez badaczy chińskich jako powodujące bezpłodność u mężczyzn. Przed zaleceniem powszechnego stosowania, potrzeba dalszych badań, by określić, czy mniejsze dawki wyeliminują powikłania bez uszczerbku dla skuteczności antykoncepcyjnej. Fundacja wsparła badania nt. bezpieczeństwa, odwracalności i skuteczności gossypolu 7 grantami w 1986 r.
Doroczny raport Fundacji (1988, s.22) pisze o gossypolu: ciągle obiecujący jako doustny środek antykoncepcyjny dla mężczyzn. Ponieważ tłumi produkcję spermy bez wpływu na poziomy hormonów płciowych, jest unikalny wśród ekspertmentalnych sposobów kontroli płodności mężczyzn. Naukowcy wsparci przez Fundację na całym świecie zebrali zestaw informacji, jak działa gossypol, a a badania trwają nad szerokim wahlarzem jego zastosowań klinicznych. Bada się redukcje dawki celem zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia zw. z gossypol.
W 1989 r. przyznano granty kilku placówkom badawczym, by sprawdzić, jak redukcję dawki najlepiej osiągnąć bez ingerencji w antykoncepcję gossypolu. M.in. Uniwersytet Teksasu badał skutki gossypolu na replikację DNA. W 1994 raport Fundacji pisze o grancie dla U. Innsbruckiego (Austria) na badania w Instytucie Fizjologii nad działaniem molekularnym gossypolu na poziomie komórki. Wydaje sie, że wsparci uczeni znaleźli sposób na obniżenie dawki, obchodząc toksyczność gossypolu i niepożądane powikłania: niski poziom potasu we krwi, zmęczenie, slabość mięśni, a nawet paraliż. Eliminacja tych skutków otwiera drogę niemal niewykrywalnemu, wysoce skutecznemu, sterylizującemu gossypolowi.
Choć pod koniec l. 1990-ych otwarcie porzucono badania i rozwój ubezpładniacza, gossypolu, to zawierające go nasiona bawełny wybrano specjalnie do masowej dystrybucji. Ok. 2006 r. mendia zaczęły zachwalać, jak to nasiona bawełny pomogłyby zwalczać głód i nędzę. NatureNews donosiło (2006), że RNAi (zakłócenia kwasów rybonukleinowych) redukują zawartość gossypolu w nasionach do 98%, bez naruszenia obronności chemicznej rośliny. Artykuł przytoczył dr Deborah P. Delmer, z-cę ds. bezpieczeństwa żywności dyrektora Fundacji Rockefellera w Nowym Jorku, która prędko oddaliła wszelkie obawy; korzyścią zastosowania techniki RNAi jest to, że wyłącza proces genetyczny zamiast włączenia nowej funkcji: Zamiast wprowadzać nową, obcą proteinę, po prostu zamykasz jeden proces. W tym sensie obawy o bezpieczeństwo, myślę, powinny być znacznie mniejsze niż przy in. technikach GMO.
National Geographic (2006) przytoczył dyrektora Laboratorium Transformacji Upraw (U. Texas A&M), Keerti Singh Rathore’a: Nasiona bewełny wolne od gossypolu znacznie przyczyniłyby się do odżywiania i zdrowia człowieka, zwłaszcza w krajach rozwijających się, i pomogłyby sprostać wymaganiom przewidywanego 50% wzrostu populacji świata w następnych 50 latach. Studium Rathore’a reprezentuje 1-szy udokumentowany przypadek redukcji gossypolu przez inżynierię genetyczną, celującą w geny produkujące tę toksynę.
Przypomnę, co stwierdziła Fundacja Rockefellera (1986): Przed zaleceniem powszechnego stosowania, potrzeba dalszych badań, by określić, czy mniejsze dawki wyeliminują powikłania bez uszczerbku dla skuteczności antykoncepcyjnej.
Raport Fundacji wymienia Rathore’a (1997, s.68): po-doktorski grant przyznano E. Chandrakanth’owi na zaawansowane badania biologii molekularnej roślin pod kierunkiem Keerti S. Rathore’a. Konflikt intersu dla kogoś, kto twierdził obiektywność akademicką w temacie gossypolu i jego sterylizujących właściwości. Rathore wyjaśnił dzialanie RNAi w Proceedings of the National Academy of Sciences (2006): Toksyczność nasion bawełny od gossypolu jest problemem od dawna znanym, próbowano rozwiązać go bezskutecznie hodowlą tradycyjną. Moje pole naukowe to transgeniczność roślin, więc myślałem o zastosowaniu jakichś metod molekularnych. Rathore wspomniał o pożądanym fundatorze badań: próbujemy znaleźć partnerów, chyba wśród fundacji charytatywnych, by pomogli nam w przeprowadzeniu rozmaitych testów wymaganych przed atestacją genetycznie zmodyfikowanej rośliny jako żywności czy nasion. Jesteśmy w stadium początkowym, z wieloma pomysłami, lecz musimy iść do przodu. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś partnerstwo.
Rathore jest świadom długiego procesu adaptacji nasion bawełny do powszechnego użytku: mamy wiele przeszkód typowych dla projektu z rośliną GMO. Myślę jednak, że w następnych 15 – 20 latach wiele z tych przepisów, które musimy zadowolić, zostanie wyeliminowanych lub znacznie zredukowanych.
Jak widać z oświadczeń dyrektor Fundacji, Deborah Delmer, Rockefeller jest więcej niż zainteresowany. Przygotowanie gossypolu do masowej konsumpcji w żywności realizuje rockefellerowski cel sterylizacji ludności.
Fundacja Rockefellera wymyśliła szczepionkę anty-hormonową już w l. 1920-ych i 1930-ych
Zwierzchnik Fundacji Rockefellera, Max Mason wiele razy wyraził pragnienie swego bossa: anty-hormon, który zredukowałby płodność globalnie. Było to ponad 35 lat, zanim Fundacja wspomniała o wsparciu szczepionek przeciw płodności. Wg Masona, ostateczne rozwiązanie problemu [kontroli urodzeń] może być w badaniach endokrynologii, zwłaszcza anty-hormonów. Raport Fundacji (1934):  skoncentrować obecne wysiłki na naukach przyrodniczych w dziedzinie nowoczesnej biologii doświadczalnej, ze specjalnym zainteresowaniem w tematach jak endokrynologia, odżywianie, genetyka, embriologia, zagadnienia wokół procesu reprodukcji, psychobiologii, fizjologii ogólnej i komórkowej, biofizyki i biochemii. […] Trwają badania nad fizjologią reprodukcji u małp, zaczęte na U. Johns Hopkins w 1921 r., od 1923 kontynowane na U. Rochester. Polegają na obserwacji i doświadczeniach z cyklem rozrodczym […] Bada się efekt rozmaitych powiązanych hormonów. Fundacja podkreśla (1933), że prace nad hormonem rozrodczym naczelnych prowadzą do eksperymentów z człowiekiem.
W książce Discipling Reproduction, Adele E. Clarke opisuje korzenie rockefellerowskiej ambicji kontroli płodności ludzkiej: George Washington Corner, lekarz i początkujący badacz rozrodczości […] Do 1929 r. rozpracował działanie progesteronu, niezbędnego aktora w cyklu miesiączkowania i następnie w pigułce antykoncepcyjnej.
Raport Fundacji (1935):  Dla U. Rochester, na badania fizjologii reprodukcji [małp] pod kierunkiem Dra G. W. Cornera 1.7.1935 – 30.6.1938, 9900 $. Fundacja oświadczyła wprost (1933): Niezbędne było, by te podstawowe prace nad małpami prowadziły do człowieka.
Jak działały granty, by umożliwić masowe zastosowanie wyników badań Cornera? Wg Clarke, za to odpowiadał Komitet Badań Kwestii Płci (CRPS) w Narodowej Radzie Badań (NRC), ramieniu Narodowej Akademii Nauk (NAS): NRC powołano (1916) dla organizacji badań ku lepszemu przygotowaniu militarnemu. Była to prestiżowa organizacja od początku, dzięki wczesnym powiązaniom z NAS, Carnegie Corporation i Fundacją Rockefellera. Kohler (1991:109) dowodzi, że NRC właściwie służyło za pośrednika między fundacjami a badaczami w l. międzywojennych. […] Samo NRC/CRPS niemal wyłącznie dostawało fundusze Rockefellera, z poczatku przez Biuro Higieny Społecznej, a po 1931 r. przez Fundację Rockefellera.
Clarke: Inne linie bieżących badań nad immunologicznym zapobieganiem ciąży dążą do tego, co w l. 1930-ych Max Mason z Fundacji Rockefellera nazwał ‘anty-hormonami’, tj, szczepionki blokująca hormony potrzebne w b. wczesnej ciąży i hormony od prawidłowej funkcji powierzchni jajka.
Dyrektor nauk przyrodniczych Fundacji Rockefellera, Warren Weaver pisał (luty 1934):  Czy człowiek osiągnie inteligentne panowanie nad własną mocą?  Czy możemy opracować genetykę tak solidną i szeroką, że wyhodowalibyśmy ludzi lepszych od nas? Czy możemy uzyskać dość wiedzy w fizjologii i psychobiologii płci, by człowiek racjonalnie poskromił ten wszechobecny, b. istotny i niebezpieczny aspekt życia?
Weaver pisze o swym przyjacielu, Maxie Masonie: rozbudził w sobie pasję w badaniach behawiorystycznych, zwłaszcza możliwości nauk fizycznych, pracując z i poprzez nauki biologiczne, w rzuceniu nowego, odkrywczego światła na normalne i nienormalne zachowania człowieka, a ostatecznie na społeczne zachowania grup.
Koncepcyjnie, plan szczepionek sterylizacyjnych opracowali naukowcy Fundacji Rockefellera już w l. 1920-ych i 1930-ych. Chociaż język eugeniki (szczepionka przeciw płodności) wypolerowano na immunologiczny środek antykoncepcyjny, to cel pozostaje niezmieniony.
…………….
Cdsapi:  Czy nie dziwi cię, że:

 • 25% populacji ma problemy z poczęciem i urodzeniem zdrowych dzieci;
 • liczebność spermy ostro maleje;
 • tyle kobiet nie może zacząć lub skończyć zdrowej ciąży;
 • jest tyle presji na szczepienie wszystkich na wszystko;
 • szczepionki są nietykalną świętą krową w medycynie;
 • ŚOZ nakazuje szczepić wszystkich, nawet siłą policyjną;
 • ŚOZ musiało przyznać zmyłkę ze scypionką na H1N1;
 • nie wiadomo, co naprawdę jest w scypionkach dla niemowląt i dorosłych;
 • powikłania, często poważne albo śmierć, oficjalnie nieistnieją;
 • toksyczne adjuwanty i in. składniki dodaje się do scypionek, a oficjalnie są one bezpieczne, nawet wobec dowodów na śmiertelność i kalectwo;
 • „władze” odmawiają usunięcia tych trucizn ze scypionek i dodają nowe;
 • scypionkę (znaną jako sterylizującą płciowo) Gardasil wciskają dziewczętom, mimo że zabiła już setki i okaleczyła tysiące;
 • scypionkę podobno przeciw rakowi szyjki macicy (Gardasil) zaleca się teraz i chłopcom;
 • fundacje Rockefellera i Gatesa, ŚOZ i rozmaite agendy ONZ  finansują masowe programy scypień wszystkich dzieci w krajach III świata;
 • programy te poszerza się, mimo że znamy lawinę przypadków neurologicznie i immunologicznie uszkodzonych od nich dzieci;
 • nie znamy Prawdy badań ani aplikacji programów scypień;
 • jelity (Rockefellerowie w Am. Płn.) są tak zdecydowani posiąść zaopatrzenie w żywność;
 • używają prawa, by przeszkodzić rodzicom w ochronie dzieci przed niebezpiecznymi szczepionkami i praktyką medyczną.

Artykul odpowiada na wiele więcej pytań, obnaża kłamstwa i oszustwo, podaje prawdziwą motywację złoczyńców. Ujawnia, jak jedna b. zamożna i wpływowa rodzina zdecydowała wykorzystać swe bogactwa i wpływy, by dyktować przyszłość ludzkości i wykorzystuje je dla władzy nad medycyną, badaniami naukowymi, rolnictwem, produkcją żywności – celem ODLUDNIENIA.
Tłumaczy, dlaczego władze zdrowia nie zezwolą na ŻADNE negatywe dowody podważające zaufanie publiczne w istniejący system masowej dystrybucji i aplikacji szczepionek – wykorzystywany do kamuflowania ubezpładniającego programu sterylizacji.
Programy szczepień to nie to, co było kiedyś. Program bezpieczeństwa żywnościowego to nie to, co kiedyś. Za to są one takie, jak zaplanowali Rockefellerowie z ŚOZ, Bankiem Światowym i Funduszem Populacji ONZ. A cała ludzkość płaci zdrowiem i życiem.
Miejmy nadzieję, że po przeczytaniu dowodów każdy rodzic odmówi poświęcania swych dzieci i siebie samych na Ołtarzu Odludniania. Kwestionuj wszystko, zwłaszcza histerie szczepionkowe.
Rodzice nieochronią dzieci, jeśli nie wiedzą. Mendia praktycznie blokują niemal wszystkie faktyczne informacje naukowe (z dyktatu Właścicieli Mendiów). Musimy przejąć ich funkcję. Proszę użyj jakich chcesz środków, by ujawnić Prawdę o tym diabelskim Planie Odludniania, wdrażanym pod płaszczykiem  Zdrowia Publicznego i Bezpiecznej Żywności. Wszysycy muszą zostać poinformowani, zanim zrobią wybór.
Stań się narzędziem odebrania kontroli nad naszym życiem od tych megalomańskich psychopatów. Od nas zależy uratowanie Ludzkości i Cywilizacji przed tymi, co chcą nas zniszczyć. Musimy zacząć od ratowania dzieci – naszej przyszłości. One ci podziękują.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/