Fundacja Rockefellera wciska do szerokiego użytku ubezpładniającą toksynę z nasion bawełny GMO

Fundacja Rockefellera wciska do szerokiego użytku ubezpładniającą toksynę z nasion bawełny GMO 

Wczesne prace Fundacji zidentyfikowały toksyczny gossypol jako skuteczny środek sterylizujący. Szczepionki wciska się poprzez istniejące służby zdrowia, a gossypol można dodawać do produktów spożywczych – tylko jak wkomponować gossypol w uprawy? Do końca 1985 r. Fundacja dała granty w sumie 1,6 mln $ na badania w tej dziedzinie. Roczne sprawozdanie Fundacji (1986): Studia antykoncepcyjne na mężczyznach skupiają się na gossypolu, naturalnej substancji uzyskiwanej z rośliny bawełny, zidentyfikowanym przez badaczy chińskich jako powodujące bezpłodność u mężczyzn. Przed zaleceniem powszechnego stosowania, potrzeba dalszych badań, by określić, czy mniejsze dawki wyeliminują powikłania bez uszczerbku dla skuteczności antykoncepcyjnej. Fundacja wsparła badania nt. bezpieczeństwa, odwracalności i skuteczności gossypolu 7 grantami w 1986 r.
Doroczny raport Fundacji (1988, s.22) pisze o gossypolu: ciągle obiecujący jako doustny środek antykoncepcyjny dla mężczyzn. Ponieważ tłumi produkcję spermy bez wpływu na poziomy hormonów płciowych, jest unikalny wśród ekspertmentalnych sposobów kontroli płodności mężczyzn. Naukowcy wsparci przez Fundację na całym świecie zebrali zestaw informacji, jak działa gossypol, a a badania trwają nad szerokim wahlarzem jego zastosowań klinicznych. Bada się redukcje dawki celem zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia zw. z gossypol.
W 1989 r. przyznano granty kilku placówkom badawczym, by sprawdzić, jak redukcję dawki najlepiej osiągnąć bez ingerencji w antykoncepcję gossypolu. M.in. Uniwersytet Teksasu badał skutki gossypolu na replikację DNA. W 1994 raport Fundacji pisze o grancie dla U. Innsbruckiego (Austria) na badania w Instytucie Fizjologii nad działaniem molekularnym gossypolu na poziomie komórki. Wydaje sie, że wsparci uczeni znaleźli sposób na obniżenie dawki, obchodząc toksyczność gossypolu i niepożądane powikłania: niski poziom potasu we krwi, zmęczenie, slabość mięśni, a nawet paraliż. Eliminacja tych skutków otwiera drogę niemal niewykrywalnemu, wysoce skutecznemu, sterylizującemu gossypolowi.
Choć pod koniec l. 1990-ych otwarcie porzucono badania i rozwój ubezpładniacza, gossypolu, to zawierające go nasiona bawełny wybrano specjalnie do masowej dystrybucji. Ok. 2006 r. mendia zaczęły zachwalać, jak to nasiona bawełny pomogłyby zwalczać głód i nędzę. NatureNews donosiło (2006), że RNAi (zakłócenia kwasów rybonukleinowych) redukują zawartość gossypolu w nasionach do 98%, bez naruszenia obronności chemicznej rośliny. Artykuł przytoczył dr Deborah P. Delmer, z-cę ds. bezpieczeństwa żywności dyrektora Fundacji Rockefellera w Nowym Jorku, która prędko oddaliła wszelkie obawy; korzyścią zastosowania techniki RNAi jest to, że wyłącza proces genetyczny zamiast włączenia nowej funkcji: Zamiast wprowadzać nową, obcą proteinę, po prostu zamykasz jeden proces. W tym sensie obawy o bezpieczeństwo, myślę, powinny być znacznie mniejsze niż przy in. technikach GMO.
National Geographic (2006) przytoczył dyrektora Laboratorium Transformacji Upraw (U. Texas A&M), Keerti Singh Rathore’a: Nasiona bewełny wolne od gossypolu znacznie przyczyniłyby się do odżywiania i zdrowia człowieka, zwłaszcza w krajach rozwijających się, i pomogłyby sprostać wymaganiom przewidywanego 50% wzrostu populacji świata w następnych 50 latach. Studium Rathore’a reprezentuje 1-szy udokumentowany przypadek redukcji gossypolu przez inżynierię genetyczną, celującą w geny produkujące tę toksynę.
Przypomnę, co stwierdziła Fundacja Rockefellera (1986): Przed zaleceniem powszechnego stosowania, potrzeba dalszych badań, by określić, czy mniejsze dawki wyeliminują powikłania bez uszczerbku dla skuteczności antykoncepcyjnej.
Raport Fundacji wymienia Rathore’a (1997, s.68): po-doktorski grant przyznano E. Chandrakanth’owi na zaawansowane badania biologii molekularnej roślin pod kierunkiem Keerti S. Rathore’a. Konflikt intersu dla kogoś, kto twierdził obiektywność akademicką w temacie gossypolu i jego sterylizujących właściwości. Rathore wyjaśnił dzialanie RNAi w Proceedings of the National Academy of Sciences (2006): Toksyczność nasion bawełny od gossypolu jest problemem od dawna znanym, próbowano rozwiązać go bezskutecznie hodowlą tradycyjną. Moje pole naukowe to transgeniczność roślin, więc myślałem o zastosowaniu jakichś metod molekularnych. Rathore wspomniał o pożądanym fundatorze badań: próbujemy znaleźć partnerów, chyba wśród fundacji charytatywnych, by pomogli nam w przeprowadzeniu rozmaitych testów wymaganych przed atestacją genetycznie zmodyfikowanej rośliny jako żywności czy nasion. Jesteśmy w stadium początkowym, z wieloma pomysłami, lecz musimy iść do przodu. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś partnerstwo.
Rathore jest świadom długiego procesu adaptacji nasion bawełny do powszechnego użytku: mamy wiele przeszkód typowych dla projektu z rośliną GMO. Myślę jednak, że w następnych 15 – 20 latach wiele z tych przepisów, które musimy zadowolić, zostanie wyeliminowanych lub znacznie zredukowanych.
Jak widać z oświadczeń dyrektor Fundacji, Deborah Delmer, Rockefeller jest więcej niż zainteresowany. Przygotowanie gossypolu do masowej konsumpcji w żywności realizuje rockefellerowski cel sterylizacji ludności.
…………………..
Cdsapi:  Czy nie dziwi cię, że:

 • 25% populacji ma problemy z poczęciem i urodzeniem zdrowych dzieci;
 • liczebność spermy ostro maleje;
 • tyle kobiet nie może zacząć lub skończyć zdrowej ciąży;
 • jest tyle presji na szczepienie wszystkich na wszystko;
 • szczepionki są nietykalną świętą krową w medycynie;
 • ŚOZ nakazuje szczepić wszystkich, nawet siłą policyjną;
 • ŚOZ musiało przyznać zmyłkę ze scypionką na H1N1;
 • nie wiadomo, co naprawdę jest w scypionkach dla niemowląt i dorosłych;
 • powikłania, często poważne albo śmierć, oficjalnie nieistnieją;
 • toksyczne adjuwanty i in. składniki dodaje się do scypionek, a oficjalnie są one bezpieczne, nawet wobec dowodów na śmiertelność i kalectwo;
 • „władze” odmawiają usunięcia tych trucizn ze scypionek i dodają nowe;
 • scypionkę (znaną jako sterylizującą płciowo) Gardasil wciskają dziewczętom, mimo że zabiła już setki i okaleczyła tysiące;
 • scypionkę podobno przeciw rakowi szyjki macicy (Gardasil) zaleca się teraz i chłopcom;
 • fundacje Rockefellera i Gatesa, ŚOZ i rozmaite agendy ONZ  finansują masowe programy scypień wszystkich dzieci w krajach III świata;
 • programy te poszerza się, mimo że znamy lawinę przypadków neurologicznie i immunologicznie uszkodzonych od nich dzieci;
 • nie znamy Prawdy badań ani aplikacji programów scypień;
 • jelity (Rockefellerowie w Am. Płn.) są tak zdecydowani posiąść zaopatrzenie w żywność;
 • używają prawa, by przeszkodzić rodzicom w ochronie dzieci przed niebezpiecznymi szczepionkami i praktyką medyczną.

Artykul odpowiada na wiele więcej pytań, obnaża kłamstwa i oszustwo, podaje prawdziwą motywację złoczyńców. Ujawnia, jak jedna b. zamożna i wpływowa rodzina zdecydowała wykorzystać swe bogactwa i wpływy, by dyktować przyszłość ludzkości i wykorzystuje je dla władzy nad medycyną, badaniami naukowymi, rolnictwem, produkcją żywności – celem ODLUDNIENIA.
Tłumaczy, dlaczego władze zdrowia nie zezwolą na ŻADNE negatywe dowody podważające zaufanie publiczne w istniejący system masowej dystrybucji i aplikacji szczepionek – wykorzystywany do kamuflowania ubezpładniającego programu sterylizacji.
Programy szczepień to nie to, co było kiedyś. Program bezpieczeństwa żywnościowego to nie to, co kiedyś. Za to są one takie, jak zaplanowali Rockefellerowie z ŚOZ, Bankiem Światowym i Funduszem Populacji ONZ. A cała ludzkość płaci zdrowiem i życiem.
Miejmy nadzieję, że po przeczytaniu dowodów każdy rodzic odmówi poświęcania swych dzieci i siebie samych na Ołtarzu Odludniania. Kwestionuj wszystko, zwłaszcza histerie szczepionkowe.
Rodzice nieochronią dzieci, jeśli nie wiedzą. Mendia praktycznie blokują niemal wszystkie faktyczne informacje naukowe (z dyktatu Właścicieli Mendiów). Musimy przejąć ich funkcję. Proszę użyj jakich chcesz środków, by ujawnić Prawdę o tym diabelskim Planie Odludniania, wdrażanym pod płaszczykiem  Zdrowia Publicznego i Bezpiecznej Żywności. Wszysycy muszą zostać poinformowani, zanim zrobią wybór.
Stań się narzędziem odebrania kontroli nad naszym życiem od tych megalomańskich psychopatów. Od nas zależy uratowanie Ludzkości i Cywilizacji przed tymi, co chcą nas zniszczyć. Musimy zacząć od ratowania dzieci – naszej przyszłości. One ci podziękują.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.