Judaizacja Kościoła Świętego

Kto judaizuje Kościół Święty?

Tedeusz Chołda 24.4.2012
W chwili obecnej, każdy myślący człowiek zdaje sobie sprawę z tego jak daleko jest już posunięta judaizacja Kościoła Świętego.
Nie da się tego nie zauważyć, zwłaszcza, że jest coraz więcej niepodważalnych dowodów oraz na każdym kroku ewidentnie widoczne efekty.
Na stronie:
http://gazetawarszawska.com/2012/04/11/judaizacja-kosciola-swietego/
mamy kolejny dowód.
Tym razem judaizatorem jest “ks. biskup” Andrzej Siemieniewski
W załączeniu przesyłam tekst błogosławieństwa, jakie zostało udzielone
Wspólnocie Mężczyzn Świętego Józefa we Wrocławiu.
Podobne działania mające na celu judaizację Kościoła Świętego
prowadzi organizacja EnChristo, która centralę ma w USA
i z stamtąd kieruje działalnością w Polsce.
Działalność ta jest prowadzona w bardzo przebiegły i podstępny sposób.
Niezrozumiałe jest postępowanie polskich duchownych, którzy
udzielają wsparcia w tych działaniach i sami włączają się w nie
bardzo czynnie.
http://wchrystusie.blogspot.com/
Przykład daje sam kardynał krakowski, który jest bardzo częstym gościem
krakowskiej synagogi.
Także bardzo niepokojące wieści, już od dłuższego czasu
dochodzą z Watykanu.
Oto jedna z nich:
Wielki rabinat Izraela i Papież to jedno!
Wspólna komisja Stolicy Apostolskiej i
Wielkiego Rabinatu Izraela:
kryzys finansowy ma źródła moralne
„Spojrzenie w religijnej perspektywie na obecny kryzys finansowy z myślą o sprawiedliwym ładzie gospodarczym”. Ten aktualny temat podjęli uczestnicy zakończonego wczoraj w Rzymie, już 11. z kolei spotkania wspólnej komisji przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela, ustanowionej po pamiętnej podróży Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Od tego czasu odbywają się one regularnie co roku, na przemian w Izraelu i we Włoszech. …
Więcej na ten temat na stronie:
http://gazetawarszawska.com/2012/03/30/wielki-rabinat-izraela-i-papiez-to-jedno/
Należy tylko ubolewać, że nie ujawniono, kto go i w jakim celu go wywołał!
Może już najwyższy czas aby ujawnić, kto zapoczątkował i rozwinął proces
judaizacji a co za tym idzie rozkładu kościoła katolickiego tak w Polsce jak i na świecie.
Kto odpowiada za to, że obecnie w Polsce w zdecydowanej większości hierarchowie
nie są narodowości polskiej. A za ujawnienie tej informacji, ks. prałat Jankowski
był napiętnowany i niszczony.
Dlaczego obecnie nikt nie staje w obronie nielicznych hierarchów narodowości polskiej,
którzy są dyskryminowani, niszczeni i prześladowani.
Należy podkreślić, że mamy bardzo poważny problem ponieważ Kościół w Polsce jest rozkładany od środka.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/