PRYWATYZACYJNE DRAŃSTWO – jedno z bardzo wielu

Przekaż dalej – podawaj link na stronach internetowych.

PRYWATYZACYJNE DRAŃSTWO
– jedno z bardzo wielu.
Wszyscy ślepi. Wszyscy głusi.
Wszystkich chroni jakaś rękojmia.
Przepis na szybkie uwłaszczenie
majątkiem narodowym Polaków.
Przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej “ZAPEL” w Boguchwale
– 16 hektarów gruntu w wieczystym użytkowaniu,
z prawem własności na:
– 53 000 m2 powierzchni użytkowej budynków [według odpisu księgi wieczystej z 03 stycznia 1997 r.], wraz z logo i całym dobytkiem na tej powierzchni, z 207 mieszkaniami zakładowymi,
– znany na rynkach światowych producent porcelany wysokonapięciowej (energetyka),
ZA 5 MILIONÓW polskich złotych (słownie: pięć milionów zł.). No i to wszystko ma być niby zgodne z prawem.
Na http://jozefbizon.wordpress.com/

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/