Hegemonia Niemiec w Europie

Hegemonia Niemiec w Europie

Doradcy Berlina rozważają nowe ograniczenia w walce z kryzysem euro. Może być konieczne, nawet na polu polityki gospodarczej, zawiesić suwerenność państw UE i zainicjować pakt wzrostu – pisze magazym spraw zagr. Internationale Politik, jeśli nie da się opanować kryzysu bieżącymi drastycznymi nakazami. Dokładnie przed tym od lat ostrzegają niemieccy i zagraniczni krytycy. Jeden z nich pisze w Internationale Politik, że niemiecka surowość wymaga ryzyka, które w końcu pogłębia kryzys długów. Analiza ta jest obciążającym oskarżeniem niemieckich prób dominacji UE; polityka kryzysowa Berlina potrzebuje zasadniczej rewizji. Natomiast Internationale Politik publikuje propozycje zmian kierunku polityki na podst. i włącznie z tymi drastycznymi nakazami, w tym dodatkowe prawa interwencji UE dla wywrócenia kompetencji demokratycznie wybranych rządów celem wzmocnienia hegemonii Niemiec w Europie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/