Najdłużej trwająca nienawiść: badanie anty-goizmu

Najdłużej trwająca nienawiść: badanie anty-goizmu

7.11.2008 tłumaczyła Ola Gordon
Tę małą książeczkę opracowali brytyjscy autorzy chrześcijańscy w latach 1980-1990 i jej celem jest zbadanie spisku światowego żydostwa od czasu założenia “Banku Anglii” Rotszylda, do kierowanej przez Żydów rewolucji bolszewickiej, do współczesnej kontroli Żydów nad zachodnimi mediami i inwazją kolorowych na zachodnie narody chrześcijańskie.
http://www.biblebelievers.org.au/hatred.htm
fragmenty:
Major Robert Williams z Amerykańskiego Kontrwywiadu ujawnił w swojej książce Ostateczny Porządek Świata, że istnieje “ruch Żydowskiej Władzy Świata ukryty w ruchu komunistycznym” i że jeśli mają wygrać syjoniści, to “Anglosasi muszą zostać osłabieni, zmiękczeni, mózgo-wyprani, zmuszeni do mieszania się z ciemnymi rasami”. Przewidywał, że główni stratedzy przyspieszą wybuch III wojny światowej syjonistycznego Izraela wspieranego przez Amerykę i zachód przeciwko światu arabsko-muzułmańskiemu, przypuszczalnie wspieranemu przez Sowietów, ale prawdziwym celem ma być zniszczenie zdolności militarnych i przemysłowych zachodu i komunizmu. Komunizm uważał jako zaledwie chwilowy instrument żydowskich ambicji, oraz przewidział, że żydowskie super-państwo będzie zbudowane na ruinach stworzonych przez taką wojnę. Podsumował to w ten sposób: Jeśli Amerykanie nie odzyskają swojego rządu i nie zniszczą machiny syjonistycznej, to jej szalone jednostki mogą całkowicie zniszczyć ludzkość.”
[…]
“System bankowy potajemnie wprowadzony do tego kraju w 1694 roku oraz w następnych latach na prawie cały świat, był głównym środkiem przy pomocy którego Żydzi wszędzie przynosili nieszczęście i nędzę. Poprzez ich manipulacje finansowe wywołali większość wojen i problemów ekonomicznych i społecznych. Mogli przejąć rządy i media i w ten sposób stłumić prawdę i propagować kłamstwa. To pozwoliło im ogłupić i wymuszać na ludziach najbardziej samobójcze działania do czasu, kiedy teraz zajmują taka pozycję, która, jak oczekują, pozwoli im na dominację świata poprzez ponadnarodową organizację i jakąś formę niepokonanej policji światowej pod ich kontrolą.”
[…]
W 1912 roku Izrael Cohen napisał książkę o taktyce komunistycznej pt. A Racial Program for the Twentieth Century (Program rasowy dla XX wieku), która okazała się prorocza:
“Musimy zdać sobie sprawę, że najsilniejsza bronią naszej partii są napięcia rasowe. Jeśli będziemy wbijać w świadomość ciemnej rasy, że przez wieki była ciemiężona przez białych, będziemy mogli ukształtować ich zgodnie z naszym planem. Określenia takie jak ‘kolonializm’ i ‘imperializm’ muszą figurować w naszej propagandzie. W Ameryce naszym celem jest wyrafinowane zwycięstwo przez przeciwstawianie mniejszości murzyńskiej białym, w białych zainstalujemy kompleks winy za wyzyskiwanie Murzynów. Pomożemy Murzynom dojść do sukcesu w każdej dziedzinie życia, w profesjach, w świecie sportu I rozrywki. Mając ten prestiż, Murzyni będą mogli mieszać się z białymi i rozpoczną proces, który odda nam Amerykę (i Anglię) naszej sprawie.”

To dlatego nasze kontrolowane przez bankierów TV i przemysł reklamowy ciężko pracują by promować Murzynów i dlatego mamy Murzynów i Azjatów czytających ‘wiadomości’ I zapewniających rozrywkę naszym dzieciom. Jaki sukces odniosła ta propaganda świadczy fakt, że w Anglii wzrasta liczba Anglików podążająca do popełnienia rasowego samobójstwa przez współżycie z ciemnymi rasami i produkcję mieszańców. W ostateczności oznacza to stałe i nieodwracalne zniszczenie Anglii i angielskiego narodu, a to właśnie było dokładnie celem panów pieniądza.
[…]
Chrześcijanie są śmieszni z ich stosunkiem do Żydów ponieważ wierzą, że Jezus Chrystus był Żydem i chrześcijaństwo pochodzi od judaizmu. Obydwa te twierdzenia, choć teraz już dobrze osadzone, to kłamstwa. Jezus nie był Żydem. Był bezpośrednim potomkiem Judy, syna Jakuba. Aszkanazyjczycy (Chazarowie) nigdy nie byli Żydami. Jezus był Galilejczykiem tak jak wszyscy jego uczniowie poza wyjątkiem Judasza, który był edomickim Żydem. To żydowscy faryzeusze i saduceusze byli największymi przeciwnikami Jezusa i w końcu doprowadzili do jego ukrzyżowania. Sam Chrystus wypowiedział najbardziej zjadliwe i karcące opinie o Żydach, którzy obecnie najprawdopodobniej postawiliby go przed sądem za pogwałcenie nałożonych przez nich praw o stosunkach rasowych
Chrystus nazwał Żydów “narodem węży” (Mat. 23:33). Zgodnie z opinią wybitnego biblisty Scofielda, wyraz “pokolenie” w Nowym Testamencie oznacza “rasę”. Chrystus również wydawał się obwiniać Żydów za rozlew niewinnej krwi od początku dziejów (Mat. 23:25). Faktycznie Żydzi używają węża jako symbol swojego plemienia i twierdzili, że kiedy wąż ten obejmie całą kulę ziemską oni dojdą do władzy nad światem.
[…]
Biblia i wielorasowość
Biblia tworząca prawdziwą podstawę wiary chrześcijańskiej, w żadnym miejscu nie mówi o mieszaniu się ras. Ale uczy ona tego, że Bóg jest autorem separacji rasowej i to on pierwotnie rozproszył rasy po świecie przypisując im określone tereny. Boskie prawo reprodukcji mówi, że “wszystko powinno się rodzić w swoim rodzaju” – Księga Rodzaju 1:11. Poprzez promowanie i obronę mieszania ras kapłani stanęli po stronie przeciwników Boga. To nikt inny jak Iluminaci, ONZ i inne przeciwne Bogu grupy postanowiły zniszczyć nadane przez Boga i uświęcone jednostki rasowe.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/