More 9/11 dirt / Więcej brudów z 11 IX

http://www.youtube.com/watch?v=J1bm2GPoFfg&feature=email

http://www.brasschecktv.com/page/10546.html

……………………
Piotr Bein:
But the biggest manipulation is about the fact there were NO hijackers on 9/11!
As to Sibel Edmonds, I understand Canada has changed the law, leaving whistleblowers unprotected.
All this is Judaisation of our civilisation — rabbinical terror-like lies and persecution in the name of narrow tribal interests.
Polish / Po polsku
Ale największą manipulacją jest to, że nie było ZADNYCH porywaczy 11 IX!
Co do Sibel Edmonds, Kanada zmieniła prawo, o ile wiem, zostawiając gwizdkowych bez ochrony.
Oba przypadki są judaizacją naszej cywilizacji — jak w rabinicznym terrorze, kłamstwa i prześladowania w imię wąskich plemiennych interesów.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/