List otwarty do Prezydenta USA i Rządu RP ws. odnaczenia USA dla Jana Karskiego

List otwarty do Prezydenta USA

i

Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku

Dotyczy: Jan Karski otrzyma Prezydencki Medal Wolności

Zważywszy na wierność Prezydenta USA siłom zła, odznaczenie jest hańbą i obrazą dla miłujących wolność. Jak Karski, niosę Prezydentowi USA posłanie pierwszorzędnej wagi dla przyszłości ludzkości. Czy Prezydent nadal służyć będzie judeocentrycznym interesom, jak Prezydent Roosevelt syjonistom poprzez brak reakcji ratunkowej dla Żydów i Polaków? Skoro dobre uczynki nagradza się, to dlaczego żadnego czołowych syjonistów niepotępiono ani nieukarano  za zaplanowanie i wykonanie Holokaustu, masowej przemocy przeciw ponad 20 grupom?
Uczynki Jana Karskiego dla ratowania Żydów są typowe dla Polaków, robiących to mimo groźby kary śmierci (wprowadzonej jedynie w Polsce i Serbii za okupacji hitlerowskiej) i podlegających zagładzie od września 1939, dwa lata wcześniej niż Żydzi.
Lecz Rotmistrz Armii Polskiej, Witold Pilecki zrobił więcej dla ludzkości, znacznie bardziej ryzykując osobiście,  płacąc własnym życiem. Żeby nie jego odwaga i poświęcenie ludzkości, szczegóły zagład wielu grup, nie tylko Żydów, w Auschwitz-Birkenau i in. hitlerowskich obozach zagłady, nie byłyby dostępne do rozpropagowania w świat przez Karskiego (od 1942 r,), kuriera Rządu RP na Uchodźdztwie.
Pilecki to jedyny znany ochotniczy więzień Auschwitz. Do 1940 r. poinformował on Aliantów o hitlerowskich okrucieństwach. Zbierając te dane, zorganizował ruch oporu w obozie. Raporty Pileckiego były dla Aliantów zachodnich zasadniczym źródłem informacji wywiadowczych o Auschwitz. Uciekł z obozu śmierci (1943), wziął udział w Powstaniu Warszawskim (sierpień-październik 1944), i zamiast bezpieczeństwa na Zachodzie, wybrał konfrontację z piekłem komunizmu po II wś. Żydokomuna straciła go w 1948 r. Polacy ratowali Żydów, Podziemie likwidowało anty-żydowskich donosicieli, a ubecja żydokomuny zamordowała dziesiątki tys. żołnierzy Podziemia i patriotów (nazywając ich faszyści i zdrajcy)!
Raport Witolda o uwięzieniu, życiu codziennym i ucieczce Pileckiego z Auschwitz, jest jednym z najważniejszych dokumentów historycznych. Jego życiorys powinien znać cały świat, a narody ceniące wolność powinny go pośmiertnie wyrożnić, pamiętając po wsze czasy jednego z najodważniejszych męczenników, który rzucił wyzwanie hitleryzmowi jak i komunizmowi.
Korupcja pojęcia Holokaust
Dyrektor obszernych badań nad masową przemocą i zbrodniami XX-XXI w., Profesor Christian Scherrer z Hiroszimskiego Instytutu Pokoju, pisze [1]:
Podczas gdy istnieją setki książek o Holokauście żydowskim i znacznie mniej o ok. 20 in. Holokaustach, wydaje się jest tylko jedna książka w jęz. angielskim o największym w historii współczesnej ludobójstwie na 30 mln spośród Słowian. […] ludobójstwa hitlerowskie są drugie po zagładach przez hiszpańskie i in. mocarstwa Europy […] popełnione od 1500 r.
Powszechne pojęcie żydowskiego Holokaustu (Szoa) jest błędne [2], często rozumiane jako prototyp lub model ludobójstwa czasów nowżytnych.
Opinia ta jest głęboko błędna […] Żydzi europejscy byli 1 z 21 kategorii ludzkich uśmierconych w tzw. obozach koncentracyjnych. Od początku władzy hitlerowskiej (1933) […] były aresztowania przywódców komunistycznych i wewn. masowe morderstwa polityczne w obozach koncentracyjnych. Było to pełne 2 mies. przed wprowadzeniem pierwszych posunięć NSDAP przeciw Żydom [1.4.1933]. […] pierwszymi ofiarami zagazowanymi w Auschwitz i in. obozach śmierci były setki tys. sowieckich jeńców wojennych; dalsze miliony zastrzelono, zagłodzono lub wykończono pracą. […] Największą liczbę ofiar (ponad 30 mln) hitlerowcy zostawili pośród narodow słowiańskich i grup w całej Europie Wsch., Śr. i Płd.-Wsch., przy czym Rosjanie, Polacy i Serbowie ponieśli największe straty jako główny cel zagłady […]. Ale właśnie Słowianie, Untermenschen w propagandzie hitlerowskiej, pokonali hitlerowców i ich sojuszników niemal sami od 1942 r., z nieznaczną i zbyt późną pomocą sił zachodnich sojuszników.
 
Holokaust to nie tylko Szoa
Notatka prasowa Białego Domu sugeruje, że Karski byś naocznym świadkiem Szoa. Prezydent Obama wydał odnośne oświadczenie w Muzeum Pamięci Holokaustu, które podkreśla Szoa. Zrobił to w Dzień Holokaustu, który skupia się na Szoa, kosztem innych grup-ofiar. Judeocentrycy chcą uchodzić za ofiary Holokaustu, podczas gdy ich poprzednicy, żydowscy syjonistyczni hitlerowcy i międzynarodowi syjoniści obmyślili i wykonali Holokaust i Szoa rękoma Niemców i innych – kontynuacja ludobójstw przez judeocentryków na chrześcijanach w Turcji Otomańskiej i ZSRR. Żydzi w kierowanej przez judeocentryków, sowieckiej NKWD, popełnili zagładę polskiej inteligencji w okresie II wś. (Zbrodnia Katyńska) [3].
Czyny Karskiego również skupiły się na Szoa, chociaż raport rządu RP na uchodźstwie wymienia masowe eksterminacje Polaków od początku okupacji hitlerowskiej (1.9.1939 r.), tj. ponad dwa lata wcześniej niż zaczęło się Szoa po decyzji syjonistów-hitlerowców w Wansee (20.1.1942 r.).
Jedna z największych zbrodni?
Notatka prasowa z Konsulatu RP przytacza Ambasadora Roberta Kupieckiego, który nieprecyzyjnie twierdzi, że Karski ryzykował tak wiele,by obnażyć jedną znajwiększych zbrodni ludzkości. Hordy mongolskie w XI-XIII w. (Eurazja), a mocarstwa europejskie od XIV w. (podbój Ameryk, skala ok. 15 Szoa) popełniły największe ludobójstwa w historii. Założenie Izraela jest niepokojącym następstwem Szoa, generującym ludobójstwo w regionie.
Po II wś. masowe zbrodnie przewyższające Szoa obejmują państwowy terror międzynarodowy (główny sprawca Zbigniew Brzezinski): Ofiary wojen USA i W. Brytanii przez naloty liczą dziesiątki mln, we wszystkich regionach świata […] wśród Koreańczyków, Wietnamczyków, Chmerów i in. (Kambodża), Laotanczyków, Panameńos, Irakijczyków, Jugosłowian/Serbów, Afgańczyków, Pakistańczyków i in. [4] ”Humanitarna intervencja” w Libii zabiła rzędy wielkości więcej cywili niż jej próba generalna przez US-NATO w Jugosławii l. 1990-ych. Nowy gatunek sponsorowanej przez państwa przemocy widać w przewlekłych wojnach domowych czy ludobójczych przypadkach wojen, które zacierają granice między ludobójstwo-wojna, zwłaszcza w tzw. wojnach domowych [5].
Wśród dużej liczby przypadków tej kategorii jest Irak, najbardziej śmiertelne miejsce na Ziemii, dzięki sankcjom ONZ, wymuszonej walce sekciarskiej i następstwom broni uranowej; ok. 5-6 mln Irakijczyków straciło życie (skala Szoa) przez zbrodnicze zastosowanie sankcji izolujących przez US-UK.
Co do walk sekciarskich, dyplomata USA, John Negroponte zorganizował i podjudził okrucieństwa przez brygady śmierci w El Salwadorze l. 1970-ych. Był kluczową osobą w sojuszu USA z W. Brytanią w Iraku, gdzie z Mosadem i stosując wyprodukowane w Izraelu bomby samochodowe i improwizowane urządzenia wybuchowe (podobnie jak w Pakistanie, Egipcie i Iranie) zaognił fałszywej flagi konflikty sekciarskie szyici-sunnici, chrześcijanie-muzułmanie, Arabowie-Kurdowie – celem zniszczenia osnowy społeczeństwa Iraku. Negroponte awansował potem na szefa wszystkich tajnych służb specjalnych USA.
5-6 mln ofiar w Iraku to sprawstwo neokonów z PNAC (”amerykańskich” spadkobierców syjonistów, którzy zabili swych braci w Szoa) i popleczników w Lobby Izraela, w tym fanatyczni chrześcijanie-syjoniści.
Tolerancja i zrozumienie?
Konsul Ewa Junczyk-Ziomecka ma wątpliwą lojalność zważywszy jej poparcie dla judeocentrycznego odznaczenia. Po ok. 70 latach zakazu działalności ekskluzywnie żydowskiej (w odróżnieniu od wszystkich innych masońskich) loży Bnai Brith w II RP, powitała ją w Warszawie (2007) w imieniu judeocentrycznego Prezydenta RP, Kaczyńskiego. Bnai Brith jest zasadniczą częścią rasistowskiego, nietolerancyjnego, ludobójczego kompleksu władzy judeocentrycznej (kompleks jot). Mimo to, notatka prasowa jej Konsulatu przytacza Prezydenta USA o tolerancji i zrozumieniu. W jej życiorysie jest praca dla Otwartej Rzeczpospolitej (poniżający Polaków błąd w nazwie), która cenzuruje i zastrasza tych, co ujawniają zbrodnie kompleksu jot , przylepiając im nalepkę antysemita.
Prezydent USA winien jest wyjaśnienia Amerykanom oraz Słowianom i in. narodom-ofiarom Holokaustu i podobnych przemocy masowych, dlaczego Szoa znów czyni się wyjątkiem ponad tragedie innych grup, z uszczerbkiem dla pamięci o wszystkich ofiarach i prawdy historycznej.
 
Wanda Urbańska, dyrektor kampanii Jana Karskiego w USA, winna jest wyjaśnienia, dlaczego to Karski a nie Pilecki otrzyma najwyższe amerykańskie odznaczenie cywilne.
 
Jest dla mnie cyniczne i przerażające, że Prezydent kraju wielce zaanagażowanego we współczesną masową przemoc kompleksu jot, aprobuje chucpę zbudowaną na ofiarach wielogrupowego Holokaustu i, co gorsze, terroryzmu sponsorowanego przez USA. Nadanie Medalu Rotmistrzowi Pileckiemu byłoby haniebne. Dezaprobuję poprzednie nadania Medalu”polskim” osobom: Zbigniewowi Brzezinski’emu i Lechowi Wałęsie, instrumentom ludobójczej polityki kompleksu jot.
 
Podobnie jak judeocentryczne rezolucje Kongresu USA, wypaczające i upolityczniające prawdę historyczną kosztem narodów-ofiar kompleksu jot, Medal Prezydencki nadany w chucpie zaognia walkę podżeganą między narodami-ofiarami a skrajnym Żydostwem. Prezydent USA jest wciągany w cementowanie międzyetnicznej nienawiści, zasadniczej ”przyczyny” licznych wojen domowych, w które USA następnie zbrodniczo interweniuje.
 
Jako Polak, domagam się od Rządu RP zdymisjonowania Konsul RP w Nowym Jorku, antagonistki interesów Polaków, Słowian i ludzkości w ogóle. Domagam się też natychmiastowego wszczęcia bezstronnych, nieupolitycznionych kampanii pamięci Witolda Pileckiego w Polsce, UE i USA.
 
Z poważaniem,
Dr Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta (Kanada i Polska)
………………
Przypisy:
[1] Christian Scherrer (redakcja) Iraq: Silent Death, Penerbit Universiti Malaysia: Pulau Pinang, 2011, ISBN 978-983-862-504-4, s. xxiv. Także w Iraq: Genocide by Sanctions, tenże wydawca, ISBN 978-983-861-503-7, s. xxvi.
[2] Scherrer, pages xxi–xxii.
[3] Israelska gazeta Maariv 21.7.1971.
[4] Scherrer, s. xii–xiii.
[5] Scherrer, s. xiii.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/