Sprawa Zbigniewa Góry – bezkarność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Szanowni Państwo,
Proszę o pomoc w zapoznawaniu społeczeństwa z kolejną patologią organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – sprawą Zbigniewa Góry, podejrzanego, a później oskarżonego i skazanego na 25 lat więzienia za zabójstwo.
Zbigniew Góra spędził w areszcie śledczym niemal 3 lata, by w końcu wyrok został uchylony a on prawomocnie uniewinniony.
W tej sprawie nie było żadnych dowodów winy Zbigniewa Góry, a dokumentacja była preparowana – zapraszam do lektury naszego zawiadomienia o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez śledczych – poniżej w załączeniu.
Zbyszek miał “szczęście w nieszczęściu” bo został oskarżony o zabójstwo, a w jego sprawie nie było praktycznie żadnych dowodów.
Jego “szczęście” polegało na tym, że gdyby był oskarżony o łagodniejsze przestępstwo – sprawa z pewnością zakończyłaby się wtedy wyrokiem skazującym na 3 do 5 lat pozbawienia wolności – na wydanie takiego wyroku dowody już nie są potrzebne. W przypadku Zbigniewa Góry w grę wchodził zbyt wysoki próg kary więc sąd musiał go w końcu uniewinnić – po 6 latach ( w tym 3 w areszcie ).
Mniej “szczęścia” miał Wojciech R,. – podejrzany o zlecenie zabójstwa adwokatki swojej żony, która reprezentowała żonę w sprawie rozwodowej. “Dowodem” były wyłącznie nagranie dokonane przez jego – jak uważał – “przyjaciela”, któremu przy piwie powiedział, że “dobrze byłoby by ta baba zdechła” – nic więcej.
Wojciecha R. ten sam lubelski sąd skazał na 3 lata pozbawienia wolności – tyle ile przesiedział w areszcie. W tym przypadku sąd mógł zastosować “nadzwyczajne złagodzenie kary” i był bardzo zadziwiony, że Wojciech R. od wyroku odwołał się. Bo przecież “dostał” tylko tyle ile już przesiedział w areszcie, a mógł dostać nawet 25 lat ! – taki jest sposób myślenia niezawisłych od wszystkiego ludzi, którzy – po założeniu togi i łańcucha – stają się “sądem” wydającym wyroki w Imieniu Rzeczpospolitej
Organy wymiaru sprawiedliwości to w wielu przypadkach kreatura, która łapie swoje ofiary, by zapewnić sobie statystyki, premie i awanse, a gdy będą wraz z rodzinami już całkowicie wyssani z pieniędzy – “wypluwa ich” dodając niemal głośno: “wypier…, o co ci chodzi – ciesz się że idziesz do domu “.
Niemal pod koniec każdego “śledztwie aresztowym” pada z ust prokuratora stwierdzenie do tymczasowo aresztowanego: ” panie X, poddaj się dobrowolnie karze, dostaniesz pan tyle ile pan przesiedziałeś i zapomnimy o sprawie”.
Nie, bydlaczki – MY nie zapominamy !
Zbyszek Góra miał również “szczęście”, bo nie uległ przemocy policjantów i się nie przyznał.
Jeden z naszych klientów był katowany na komisariacie przez dwa dni – przyznał się do zabójstwa żony – praktycznie nie było dowodów.
Po 7 latach udało się przed Sądem Najwyższym uchylić wyrok – obecnie sprawa jest ponownie w I instancji, lecz sąd nie chce uchylić aresztu, bo “oskarżony się przecież przyznał “.
Szanowni Państwo,
Skończmy z traktowaniem nas jak bydło do dojenia i zarzynania – przecież ci ludzie są dla nas / społeczeństwa, a nie odwrotnie – społeczeństwo nie jest do zaspokajania ich pazerności !
Pierwszym krokiem jest ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny !
Dlaczego obywatele nawet za przestępstwa nieumyślne ponoszą odpowiedzialność, a ta kasta jest praktycznie bezkarna, nietykalna i nieodwoływana !?
W większości cywilizowanych krajów sędziowie i prokuratorzy wybierani są kadencyjnie przez społeczeństwo – u nas przez swoich kolegów – również bezkarnych, nietykalnych i nieodwoływanych !
Skończmy z tym ! – po to właśnie złożyliśmy zawiadomienie o rażącym przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy PUBLICZNYCH, oskarżających Zbigniewa Górę.
Zobaczymy co prokuratura zrobi w tej sprawie, prócz kolejnej próby doprowadzenia do likwidacji Fundacji LEX NOSTRA, bo to “mamy jak w banku”
Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji
HYPERLINKhttp://www.fundacja.lexnostra.pl www.fundacja.lexnostra.pl
Tekst zawiadomienia zamieszczony jest na stronie internetowej Fundacji LEX NOSTRA:
http://www.fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/32-interwencje/81-sprawa-zbigniewa-gory-bezkarno-organow-cigania-i-wymiaru-sprawiedliwoci

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/