Dr inż. Gregory Szuladzinski: NIEKTÓRE ASPEKTY TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE SMOLEŃSKIEJ KATASTROFY

Dr inż. Gregory Szuladzinski: NIEKTÓRE ASPEKTY TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE SMOLEŃSKIEJ KATASTROFY

plus komenty mgra inż. K. Cierpisza
…………………
Krzysztof X: Polecam mapkę.. Lotnisko wojskowe Smoleńsk-Sieriernyj w maps.google.pl na
zbliżeniu widać polanę bez czego kolwiek, goła ziemia. Zdjęcie satelitarne
sprzed około 2 lat, teren , parking maszyn budowlanych. Tam w całości
znaleziska leżał  w częściach tutek. Czyli miejsce to było już porośnięte
krzewami, trawą, to dla samolotu jak futro, dywan dla malucha. To w linii
prostej, osi  tej polany 500m przed stojanką 8- miu dużych samolotów i na
końcu jednego dużo mniejszego. Zdjęcie bardzo czytelne.
Podtrzymuję wersję własną. Wybuch bomby wolumetrycznej, zjawisko jak po
stłuczeniu monitora telewizyjnego, implozja, odwrotność eksplozji. Pierwszy
wybuch rozpyla paliwo drugi jest przyczyną zassania powietrza dla potrzeb
implozji, syntezy paliwa i powietrza. Jest to możliwe już przy zastosowaniu
rakiety, ładunku który rozrywa zbiornik paliwa własny lub obcy /samolotu/.
Paliwa rozlanego nie było, wyparowało!! Pożar był nikły i podtrzymywany
przez umyślnego szefa, który biegiem zakręcił wodę strażakowi z mizerną
sikawka który polewał mały pożar!! Było to widoczne w przekazie na żywo z
miejsca zdarzenia. Należy pisać zdarzenie lub zamach. Implozja przyspieszył
tylne części samolotu i  wyhamowała przednie części samolotu, skupiła wrak,
zamiast jak przy eksplozji rozproszyć. Elementy spadały jak liście z drzewa.
Nie widać znaczącego przesuwania, inercji wraka po polanie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/