Bezprawie: nielegalne eksmisje ludzi i parku

 

Pikieta w Krakowie w obronie godności i jedności lokatorów oraz ochrony środowiska naturalnego

Tadeusz Chołda

 
Dnia 21.05.2012 r. od godz. 16.00 w Krakowie na Rynku Głównym, Forum w obronie godności i jedności lokatorów i bezdomnych zorganizowało pikietę. W ten sposób chciano zaprotestować przeciwko planom zniszczenia środowiska naturalnego w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym w Krakowie. Prezydent Krakowa chce zbudować tam ogromny cmentarz
, drogi dojazdowe i krematorium oraz wyciąć 5 ha lasu, pomimo tego, że obszar ten jest chroniony prawem od nazwą Natura 2000 „Skawiński Obszar Łąkowy”.
Protestujący chcieli także zwrócić uwagę i uświadomić mieszkańcom Krakowa, a także przebywającym tu turystom tak polskim jak i zagranicznym na nagminne nadużycia i nieprawidłowości jakie mają miejsce przy masowych przejęciach kamienic czynszowych na podstawie wątpliwej wiarygodności dokumentów. Dotyczy to szczególnie obywateli zagranicznych, którym roszczenia powinny wypłacić państwa zachodnie, ponieważ te (nawet kilkakrotnie) otrzymywały od Polski odszkodowanie. W tej sytuacji, żadne roszczenia zgłaszane z tych krajów w ogóle nie powinny być rozpatrywane. A jednak były. W konsekwencji zawartych układów i wypłaconych odszkodowań, Rząd Polski winien dokonać wpisów do ksiąg wieczystych o przejęciu na własność Skarbu Państwa zapłaconych nieruchomości. Niestety zaniedbano tego. W ten sposób wiele zaspokojonych wcześniej zagranicą roszczeń o nieruchomości zostało ponownie uwzględnionych w Polsce. Ofiarami takich nadużyć są oczywiście polscy lokatorzy, których tragiczne losy starano się przedstawić podczas pikiety.
W rozdawanych odezwach i ulotkach przedstawiano problemy z którymi borykają się mieszkańcy Krakowa i okolic oraz nieprzemyślane i niekonsultowane ze społeczeństwem posunięcia i decyzje lokalnych władz.
Liczne zastrzeżenia i uwagi padały także pod adresem wymiaru sprawiedliwości. Podkreślano piętrzące się trudności i niemożność w dochodzeniu elementarnej sprawiedliwości oraz brak systemu i mechanizmów pomocy dla osób, których nie stać na opłaty sądowe i adwokatów, a co za tym idzie na dochodzenie swoich praw, które są nagminnie łamane.
Pikietujący nawoływali krakowian do przyłączenia się i poparcia ich protestów, także przez stronę internetową: www.krakowsidzina.pl
Koordynatorem powyższych działań, mających na celu walkę o Polskę praworządną i sprawiedliwą jest Pan Graniwid Sikorski oraz liczne grono wspierających go osób.
 
Zob. też: Obchody obalenia komuny 4/06/2009 – demonstracja lokatorów

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/